„Dvě věci špatně snáším, pohřby a loučení,“ řekl na zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách předseda PV Vladislav Vokoun (na úvodním snímku). Tomu druhému se přesto nevyhnul – vzhledem k tomu, že šlo o poslední podnikový výbor, jehož se zúčastnil ve funkci předsedy, po skončení jednání se s ním rozloučili jak členové vlastního podnikového výboru, tak členové PV OSŽ ČD Cargo a také Ing. Jiří Ješeta, člen představenstva ČD, a Ing. Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, kteří se zúčastnili jednání souběžně probíhajících podnikových výborů OSŽ při ČD a ČD Cargo.

Podnikový výbor OSŽ při ČD Cargo se sešel na svém pravidelném jednání ve středu 9. března. Jednání řídil předseda PV Radek Nekola, za předsednickým stolem dále zasedla tajemnice PV Marta Urbancová (oba na úvodním snímku) a později i hosté – předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth, personální ředitelka podniku Aneta Miklášová a vedoucí oddělení sociálního a mzdového Pavla Kreischová. Kromě běžné agendy se projednávala také aktuální situace, která vznikla v souvislosti s válkou na Ukrajině, a která se dotýká i ČD Cargo.

Třídenní výjezdní zasedání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ se konalo dle plánu ve dnech 8. – 10. března 2022 v hotelu Ostrý v Železné Rudě. Omluveni byli místopředseda Rady Alois Malý a Bořivoj Jiránek, takže jednání probíhalo za účasti dvanácti členů včetně místopředsedkyně Stanislavy Brejníkové a předsedkyně Danuše Poláškové, která jednání vedla. Na programu bylo vyhodnocení úkolů z minulého zasedání, informace o možnosti rekreací pro seniory, příprava mezinárodních sportovních her Rady seniorů České republiky a připravenost RRS na VIII. Sjezd OSŽ.

Posledního zasedání Představenstva OSŽ před sjezdem, které se konalo v úterý 1. 3. 2022 a které tradičně řídil předseda OSŽ Mg. Martin Malý, se naposledy s hlasem poradním zúčastnil Štěpán Lev, který po sjezdu nahradí v čele Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislava Vokouna. Z důvodu nemoci (nepřítomnosti zástupců Revizní komise OSŽ) byl vypuštěn bod: Informace Revizní komise OSŽ.

Únorový (24. 2. 2022) Podnikový výbor (PV) OSŽ Správy železnic se konal hybridním způsobem, tedy část členů se účastnila fyzicky v sídle OSŽ, a část, včetně hospodářského vedení, byla přítomna prostřednictvím aplikace MS Teams. Úvodem vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s informací o jednání tripartity, která se zabývala převážně návrhem státního rozpočtu. Uvedl, že neobsahuje příspěvek na obnovitelné zdroje pro dopravce a snižuje slevu pro seniory a studenty. Rovněž je snížena částka na údržbu infrastruktury.

Pravidelné jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ, které se konalo ve čtvrtek 17. února v sídle OSŽ v Praze, vedla jeho nová předsedkyně Danuše Polášková (na snímku). Jednání bylo zahájeno s menším zpožděním, neboť část členů rady přijela se zpožděním, které bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami a pádem stromů na trať na několika místech v republice. Omluven byl místopředseda RRS OSŽ Alois Malý, který se účastnil jednání na Magistrátu v Mostu. V úvodu jednání předsedkyně Danuše Polášková konstatovala, že všechna usnesení z minulého jednání byla bezezbytku splněna. Před členy rady poté předstoupil Jaroslav Zbranek z Klubu důchodců (KD) DKV Bohumín, jako kandidát na uvolněné místo člena Rady za Moravskoslezský kraj, které zůstalo po úmrtí předsedy Kurta Mužíka neobsazené.

Kontrolou plnění úkolů začalo ve středu 16. 2. 2022 únorové zasedání Ústředí OSŽ. V rámci kontroly plnění úkolů (respektive v bodu, kterým se ukládá předsedovi a I. místopředsedovi OSŽ jednat s příslušnými orgány veřejné správy a zaměstnavatelskými subjekty na železnici za účelem nalezení a prosazení systémového řešení problematiky jízdních výhod na železnici pro budoucí období) informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání moderoval, o modelu „zaměstnaneckého jízdného“ aplikovaného v Plzeňském kraji.

Informacemi ze zásadních jednání, konkrétně z kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, začalo ve čtvrtek 10. 2. 2022 po úvodních formalitách jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. Na jednání, které probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda PV Radek Nekola, dorazili v průběhu jednání i zástupci zaměstnavatele: obchodní ředitel Ing. Radek Dvořák, personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová, vedoucí oddělní sociálního a mzdového Mgr. Pavla Kreischová a vedoucí oddělení personální strategie Ing. Josef Kreische.

Dnešní (10. 2. 2022) jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo mělo několik hostů, jedním z nich byl obchodní ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Radek Dvořák. Ten před členy podnikového výboru předstoupil s prezentací Nové projekty ČD Cargo.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, dne 9. února, se zabýval mimo jiné kritickým nedostatkem některých provozních profesí. Před tím, než na jednání dorazily zástupkyně Českých drah, podnikový výbor ještě krátce zhodnotil semináře OSŽ k podnikové kolektivní smlouvě. „Zájem byl velký,“ řekl předseda PV Vladislav Vokoun a poděkoval jak jejich účastníkům, tak organizátorům.

Návrh programu jednání VIII. sjezdu OSŽ, návrh personálního složení pracovních komisí VIII. sjezdu OSŽ, návrh Volebního řádu VIII. sjezdu OSŽ nebo Zpráva komise pro Stanovy OSŽ, to vše projednávalo Představenstvo OSŽ v úterý 1. 2. 2022 na svém pravidelném zasedání, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Do sjezdu zbývá padesát dní!

Na posledním jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic (28. 1. 2022) se zaměstnavatelem byla sjednána 2. změna PKS na rok 2022. Dále při tomto jednání došlo k dohodě účetního vypořádání FKSP za rok 2021 a stanovení zůstatků FKSP k 1. 1. 2022 a jednotlivých organizačních složek a C-FKSP.

Právě přítomno: 259 hostů a žádný gestor