„Je důležité, že zaměstnanci mohou být v závěru roku klidnější, protože kolektivní smlouva na rok 2022 je podepsaná,“ řekl v úvodu posledního letošního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, dne 8. prosince 2021, předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku).

Informacemi ze zásadních jednání, konkrétně z jednání odborových centrál a zaměstnavatele nad návrhem PKS, které proběhlo 1. 12. 2021, začalo ve středu 8. 12. 2021 poslední letošní zasedání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, které moderoval jeho předseda, Radek Nekola.

Po poměrně velmi dramatických jednáních došlo dne 2. 12. v pozdních odpoledních hodinách k podpisu kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2022. Ve stejné době došlo rovněž k podpisu Zásad Sociálního fondu ČD, a. s., na rok 2022 (stejné jako letos). Pokud se mě ptáte, zda je kolektivní smlouva dobrá, tak za situace, kdy výchozí návrh zaměstnavatele obsahoval velkou restrikci klíčových benefitů, v zásadě nulový nárůst mezd, a výsledkem je zachování všech benefitů a níže uvedený nárůst tarifních mezd, tak říkám ano.

V kompletním složení, s výjimkou omluveného I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna, se nad tradičními body sešlo v úterý 7. 12. 2021 Představenstvo OSŽ. Jednání moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

České dráhy, a. s., jeden z největších zaměstnavatelů v České republice, dnes (2. 12. 2021 v cca 17.25 h) uzavřely s odborovými centrálami ve společnosti ČD Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2022. Podle předsedy představenstva Ivana Bednárika spadlo dlouhé a těžké kolektivní vyjednávání do velmi složitého období, kdy firma druhým rokem bojuje s propadem tržeb kvůli pandemii koronaviru.

Ve čtvrtek 1. 12. 2021 proběhlo první jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a. s., 2022/2023. Jednání probíhalo hybridní formou; přítomni byli v omezeném počtu zástupci zaměstnavatele a vedoucí týmů kolektivních vyjednavačů, ostatní kolegové byli připojeni prostřednictvím MS Teams.

„Jednání velmi silně pokročila, je reálné, že ve čtvrtek (2. 12.) by se to mohlo dotáhnout,“ řekl I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Vladislav Vokoun v úterý (30. 11.) po osmé hodině večer s tím, že se dnes podařilo odstranit velké množství sporných bodů. „Bylo to chvílemi tvrdé jednání, ale byla patrná vůle všech zúčastněných se ve čtvrtek dohodnout,“ dodal. Víc konkrétnější být nechtěl.

Diskusní fóra plná zaručených zpráv, spekulací a informací typu JPP vytvářejí podhoubí pro tlak na funkcionáře základních organizací OSŽ. Ti často čelí otázkám typu co za co: jestli dovolená, nebo pracovní doba; jestli mzdy, nebo KOP. „Takovéto informace lidé po mě skutečně chtějí a odpověď v podobě svodky z posledního kolektivního vyjednávání (Stručná informace z průběhu kolektivního vyjednávání o PKS ČD, a. s., na rok 2022 z 23. 11.: V návrzích zaměstnavatel ustoupil od požadavku navýšení týdenního fondu u mobilního personálu, provedl dílčí úpravy v režimu KOP a navrhl nárůst mezd o 2 %, ovšem za předpokladu přijetí všech ostatních návrhů zaměstnavatele.) je neuspokojuje,“ říká Petr Proft, strojvedoucí a předseda ZO OSŽ v chebském depu.

Podnikový výbor (PV) OSŽ Správy železnic, který se konal ve čtvrtek 25. 11. 2021, se nesl v duchu rostoucí covidové vlny. I proto došlo k návratu jednání elektronickou formou pomocí aplikace MS Teams. Hned v úvodní informaci o plnění usnesení z minulého PV Petr Štěpánek oznámil, že podle šetření Drážního úřadu není slučování OŘ Olomouc a Ostrava v rozporu s Nařízením EK 402/2013. Z informací o proběhlých důležitých jednáních OSŽ přítomné nejvíce zaujal stav jednání o FKSP.

Úvod jednání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 24. 11. 2021 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, obstaral v rámci „kontroly plnění úkolů“ moderující předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a téma režijky. Předseda OSŽ shrnul, jakým směrem se mohou jízdní výhody ubírat v Plzeňském kraji v souvislosti s linkou P2 Beroun/Kařez – Plzeň – Klatovy.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., začal dne 10. listopadu 2021 trochu netradičně, vystoupením hostů z odboru péče o zaměstnance (odbor 10) GŘ ČD, a. s. Byly jimi ředitelka odboru Ing. Monika Horáková a dále pracovnice tohoto odboru Ing. Lucie Višvardová a Ing. Ivana Rozehnalová. Ing. Horáková v úvodu informovala o epidemiologické situaci na Českých drahách. Uvedla, že na ČD je 60,2 % zaměstnanců proočkovaných, což je mírně nad celorepublikovým průměrem. „Nikde nemáme ohnisko nákazy, v současné době tedy není nutno přijímat žádná zvláštní opatření,“ zdůraznila.

V úterý 9. 11. 2021 byl odborovým centrálám předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) ČD Cargo, a. s., 2022/2023 a s tím související dokumenty. Návrh PKS vychází ze stávající platné kolektivní smlouvy s úpravami na úspory v různých oblastech.

Právě přítomno: 266 hostů a žádný gestor