Úvodní pozdrav personálního ředitele stručně, ale výstižně a s nadsázkou charakterizoval společné dvoudenní (27./28. 4.) jednání podnikových výborů OSŽ Správy železnic a OZŽ Železnic Slovenskej republiky, který naposledy přijel pod vedení předsedkyně PV Ing. Dariny Fabuľové, ta již na tuto funkci v dalším volebním období kandidovat nebude. Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, připomněl pravidelná setkávání pořádaná střídavě u nás a na Slovensku, která byla na více než dva roky přerušena právě proticovidovými opatřeními. Snad se již situace opakovat nebude a budeme moci na tradici plynule navázat.

Hlavním tématem jednání Republikové rady seniorů, které se uskutečnilo v Praze 21. dubna, byla organizace sportovních her seniorů OSŽ. Podrobnosti, týkající se organizace těchto her, přišel se členy rady projednat vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík (na úvodním snímku s předsedkyní RRS OSŽ Danuší Poláškovou). Hry proběhnou v termínu 23. – 25. srpna 2022 v areálu hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích a zúčastní se jich, podobně jako v loňském roce, družstva seniorů OSŽ z celé republiky. Organizace her bude z velké části v režii Republikové rady seniorů OSŽ, kteří budou vypomáhat nejen při samotné organizaci, ale také jako pomocníci rozhodčích.

Jednání Ústředí OSŽ se ve středu 20. 4. 2022 neslo ve slavnostnějším rázu, přece jenom šlo o první zasedání tohoto orgánu v novém složení v sídle svazu v pražských Vysočanech. Ú-OSŽ v rámci kontroly plnění úkolů mimo jiné upravilo své vlastní usnesení v tom smyslu, že nově ukládá předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, předsedovi PV OSŽ při ČD, a. s., Štěpánu Lvovi, a vedoucímu oddělení strategie a legislativy OSŽ-Ú Vladislavu Vokounovi, pokračovat v jednáních s příslušnými orgány veřejné správy a zaměstnavatelskými subjekty na železnici za účelem nalezení a prosazení systémového řešení jízdních výhod na železnici pro budoucí období. „Věřím, že posílený tým nalezne řešení. Budeme se o to snažit,“ slíbil předseda OSŽ Martin Malý (na snímku), který jednání Ústředí OSŽ moderoval.

První zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách po VIII. sjezdu OSŽ se konalo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 13. dubna za účasti nově zvoleného předsedy představenstva a generálního ředitele Českých drah Mgr. Michala Krapince (na snímku).

První zasedání Představenstva OSŽ po sjezdu se konalo v úterý 5. 4. 2022 na Lesní chatě v Kořenově. „Jednak jsme tak učinili proto, abyste se na vlastní oči přesvědčili o výsledcích rekonstrukce objektu Gočár na apartmánové jednotky, a druhá věc, která se nám u výjezdních zasedání osvědčila, že tady bude prostor pro to říct si i věci, na které jinak není čas,“ řekl na úvod jednání Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku.

Po skončení VIII. sjezdu OSŽ jsme se zeptali několika delegátů na to, jak byli spokojeni s organizací sjezdu i s jeho samotným průběhem. Z odpovědí vyplývá, že převážná část delegátů hodnotí průběh sjezdu pozitivně, mezi kritickými hlasy byla především skutečnost, že na sjezdu byla poměrně malá diskuse, což však bylo zřejmě způsobeno tím, že veškerá kritika a připomínky k práci OSŽ byly již provedeny na předcházejících podnikových konferencích. Samotný průběh sjezdu a jeho závěry byly průběžně monitorovány na webu OSŽ a budou rovněž zveřejněny ve zvláštní příloze Obzoru č. 7, který vychází 4. dubna 2022.

Druhým dnem v Kongresovém centru v Praze pokračoval VIII. sjezd OSŽ. Sál Kongresového centra se v sobotu 26. března 2022 v 9 hodin opět zaplnil, řídící Petr Štěpánek zahájil sobotní část sjezdového jednání. Přečtěte si on-line zpravodajství z druhého dne VIII. sjezdu OSŽ v Praze. Informace jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším.

Celkem 200 delegátů se ve dnech 25. a 26. března 2022 účastní VIII. sjezdu OSŽ v Kongresovém centru v Praze na Pankráci. Hned první den sjezd zvolí vedení na další čtyři roky: předsedu OSŽ, I. místopředsedu OSŽ, místopředsedu OSŽ pro správu majetku, a předsedu Revizní komise OSŽ. Sledujete on-line zpravodajství z VIII. sjezdu OSŽ v Praze. Informace jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším.

Březnové zasedání (17. 3. 2022) Podnikového výboru (PV) OSŽ Správy železnic (dále SŽ) se konalo oproti zvyklostem v dřívějším termínu. Důvodem je sjezd OSŽ. Tentokrát, a snad natrvalo, za fyzické přítomnosti členů i zástupců zaměstnavatele. Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek přivítal všechny účastníky a po seznámení s programem a kontrole úkolů z minulých jednání vyzval předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého k podání informací z jednání OSŽ (celý článek naleznete zde).

Změnou programu (vyřazením dvou bodů: č. 4. Inventura majetku OSŽ k 31. 12. 2021 a č. 9. Informace RK OSŽ) začalo ve středu 16. 3. 2022 v 9.30 h v sídle OSŽ poslední jednání Ústředí OSŽ před sjezdem, poté tradičně následovala kontrola plnění úkolů: „Problematika systémového řešení režijních jízdenek jde v současné situaci pochopitelně stranou, k žádnému posunu nedošlo, naši partneři nyní musí akutně řešit humanitární důsledky války na Ukrajině (pomoc uprchlíkům a jejich dislokace v jednotlivých krajích),“ poznamenal v rámci kontroly plnění úkolů předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání moderoval.

„Dvě věci špatně snáším, pohřby a loučení,“ řekl na zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách předseda PV Vladislav Vokoun (na úvodním snímku). Tomu druhému se přesto nevyhnul – vzhledem k tomu, že šlo o poslední podnikový výbor, jehož se zúčastnil ve funkci předsedy, po skončení jednání se s ním rozloučili jak členové vlastního podnikového výboru, tak členové PV OSŽ ČD Cargo a také Ing. Jiří Ješeta, člen představenstva ČD, a Ing. Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, kteří se zúčastnili jednání souběžně probíhajících podnikových výborů OSŽ při ČD a ČD Cargo.

Podnikový výbor OSŽ při ČD Cargo se sešel na svém pravidelném jednání ve středu 9. března. Jednání řídil předseda PV Radek Nekola, za předsednickým stolem dále zasedla tajemnice PV Marta Urbancová (oba na úvodním snímku) a později i hosté – předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth, personální ředitelka podniku Aneta Miklášová a vedoucí oddělení sociálního a mzdového Pavla Kreischová. Kromě běžné agendy se projednávala také aktuální situace, která vznikla v souvislosti s válkou na Ukrajině, a která se dotýká i ČD Cargo.

Právě přítomno: 269 hostů a žádný gestor