Tradiční kontrolou úkolů začalo letošní podzimní jednání Představenstva OSŽ, kterému 4. října v Praze, v Domě Bohemika předsedal Mgr. Martin Malý, předseda Odborového sdružení železničářů.

Podzimní PV se sešel 22. 9. 2022 opět bez účasti zaměstnavatele, který se omluvil z důvodu jiných naléhavých jednání. Stejně tak předseda OSŽ a pravidelně se účastnící členové SPO. Zástupkyně oddělení BOZP Dana Žáková se z důvodu nemoci účastnila on-line.

Čtvrteční jednání odborových zástupců firmy ČD Cargo vedl 1. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s., Radek Nekola. Jako hosty měl pozvány Martina Svojanovského, člena představenstva, dále pak personální ředitelku Mgr. Anetu Miklášovou, Mgr. Pavlu Kreischovou, vedoucí oddělení a Ing. Josefa Kreische, vedoucího oddělení, který v průběhu jednání představil prezentaci na téma: Strategie řízení lidských zdrojů pro období 2022–26.

Úvodem proběhla kontrola úkolů, mezi kterými bylo také projednání návrhu zaměstnavatele na druhou změnu kolektivní smlouvy a nastínění strategie postupů, které byly prezentovány na společném jednání odborových centrál.

Ve čtvrtek 15. září se sešla na svém pravidelném jednání Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ. Začátek jednání musel být o několik desítek minut posunut z důvodu zpoždění vlaků ze směru od Ostravy a Valašska. Důvodem zpoždění, které činilo u jednotlivých vlaků 40 – 60 minut (Valašský expres dokonce 105 minut!), byly výluky, neschopné lokomotivy a překážky na trati. Krátce po půl jedenácté ale mohla předsedkyně Danuše Polášková jednání zahájit a přivítat třináct ze čtrnácti členů rady (jedna členka omluvena).

Současné jednání Ústředí OSŽ bylo dvojího charakteru. První část proběhla v sídle OSŽ v Domě Bohemika, druhá část byla výjezdní a probíhala v hotelu Ostrý v Železné Rudě.  Jednání se konalo ve dnech 13. a 14. září a řídil ho nejprve předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, po jeho odchodu na Úřad vlády na jednání Tripartity, pokračoval v moderování 1. místopředseda Radek Nekola.

Minutou ticha uctili členové Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách svého nedávno zemřelého kolegu Františka Vopátka. Výbor se sešel po prázdninové přestávce poprvé ve středu 7. září v sídle OSŽ v Praze, za předsednickým stolem zasedli Štěpán Lev – předseda PV a tajemníci PV Věra Nečasová a Antonín Leitgeb.

Jednání představenstva Odborového sdružení železničářů se uskutečnilo 6. září v Praze, v Domě Bohemika, v sídle OSŽ a řídil ho 1. místopředseda Radek Nekola. Prvním bodem jednání byla kontrola plnění úkolů a dále následovaly informace ze zásadních jednání.

Na úvod předseda PV Petr Štěpánek omluvil zástupce zaměstnavatele i předsedu OSŽ, kteří bohužel ve stejném termínu byli na jiných jednáních. Poté se již věnoval shrnutí všech jednání, která proběhla od posledního červnového zasedání PV. Zmínil i iniciativu OC SOSaD, která vyzvala ostatní OC k zahájení kolektivního vyjednávání dne 13.7.2022. Vzhledem k malému časovému prostoru a předpokládanému předložení návrhu PKS na rok 2023 na nejbližším jednání OC (31.8.2022) se nám jeví spíše dohoda s GŘ jinou formou finančního vyrovnání, a to bez nutnosti otevírat současnou PKS. K této iniciativě rozhodně vyzveme zaměstnavatele na plánovaném jednání OC.

Srpnové jednání představenstva Odborového sdružení železničářů se uskutečnilo v Praze, v Domě Bohemika, v sídle OSŽ a řídil ho předseda Mgr. Martin Malý. Na jednání proběhla kontrola plnění úkolů a byly podány informace ze zásadních jednání.

Kontrolou plnění úkolů bylo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech ve středu 13. 7. 2022 zahájeno první prázdninové zasedání Představenstva OSŽ, které bylo zahájeno v 9 hodin a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Na programu Představenstva OSŽ, které se sešlo v nejméně možném počtu (z 12 členů P-OSŽ bylo z důvodu dovolených přítomno pouze 7), byly tentokrát kromě tradičních bodů i smutné zprávy.

Bez účasti zaměstnavatele a také části členů PV se sešel poslední červnový den (30. 6. 2022) Podnikový výbor OSŽ SŽ. Hned v úvodu jednání dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který následně odcházel na jednání valné hromady Svazu dopravy ČR. Témata rozdělil M. Malý do dvou částí: v té první zmínil informace týkající se chodu OSŽ. Změna přichází ve vydávání Obzoru a Zpravodajství On-Line na webu OSŽ…

Na svém posledním předprázdninovém jednání se v Praze sešli 23. června členové Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ. Kromě závěrečného projednání organizace Seniorských her (Rajecké Teplice 23. – 25. srpna) se senioři zabývali rovněž současnou situací na železnici i v celé společnosti. Jako hosté se na jednání postupně dostavili vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, výkonná tajemnice Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC Jarmila Šmerhová a předseda OSŽ Martin Malý (na úvodním snímku s předsedkyní RRS Danuší Poláškovou a místopředsedkyní Stanislavou Brejníkovou (uprostřed).

Právě přítomno: 211 hostů a žádný gestor