OBZOR ke stažení

Zaměstnavatel v návaznosti na dopady mimořádných opatření vlády a vydaného příkazu SŽ PR-8/2020-GŘ předložil dne 28. dubna 2020 odborovým organizacím návrh 2. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic na rok 2020.

OSŽ se jako největší odborová organizace na železnici, která zastupuje cca 50 % všech zaměstnanců na české železnici, obrátila na Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy, s naléhavou žádostí o poskytnutí pomoci železničním dopravcům.

Průběžně plněno, zrušeno bez náhrady, přesunuto, nejčastější slova, která zazněla v úvodu jednání Představenstva OSŽ (v bodě kontrola plnění úkolů), které se mimořádně sešlo ve středu 29. 4. 2020 v Domě Bohemika v pražských Vysočanech. Tak například: oslavy 30 let OSŽ se uskuteční až 29. 10. 2020, „…A jen pánbůh ví, jestli s tím termínem ještě nebudeme hýbat,“ dodal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání Představenstva OSŽ řídil.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý spolu s dalšími členy poroty vybral 21. 4. 2020 tři nejoriginálnější/nejhezčí roušky, které jste zaslali do soutěže vyhlášené 25. 3. (Foto)soutěže se zúčastnilo celkem téměř 30 soutěžících, přičemž někteří z vás zaslali snímků hned několik.

Poprvé od 4. března 2020 se ve středu 15. dubna ke svému dalšímu pravidelnému jednání sešlo Představenstvo OSŽ, které moderoval předseda Mgr. Martin Malý. V mezidobí, poznamenaném pandemií koronaviru, se z důvodu minimalizace počtu přítomných osob na jednání totiž konaly pouze porady předsedy OSŽ, proto součástí středečního programu jednání Představenstva OSŽ bylo i projednání a potvrzení usnesení přijatých těmito poradami.

Vážené kolegyně a kolegové, členové OSŽ,

v této nelehké době nám přicházejí z celé republiky fotografie od Vás, zaměstnanců, jak napříč profesemi šijete roušky pro své kolegy. Rádi bychom Vám všem, kteří se podílíte na této aktivitě, poděkovali a zveřejnili Vaše fotografie na webových stránkách OSŽ. Vaše skvělá práce a odhodlání dokazují, že se jako odboráři i zaměstnanci umíme semknout a vzájemně si pomáhat.

Pro zpestření a odlehčení vyhlašujeme, pod záštitou předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, soutěž o „nejvíce originální / nejhezčí roušku“. Fotografie Vašich výrobků, prosím, zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 15. dubna 2020. Z obdržených fotografií porota vybere 3 roušky, jejichž autoři obdrží věcnou cenu z rukou předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého. Vítězné roušky budou publikovány na www.osz.org a v periodiku OBZOR.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v dnešní nelehké době musí zaměstnavatel reagovat na nařízení vlády ČR a neprodleně přijímat opatření, která mají zamezit šíření nákazy před onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Zaměstnavatel nás o nich průběžně informuje, některé kroky spolu konzultujeme a obráceně i podněty navrhujeme. Chápeme, že jeho rozhodování a vydávání mnoha opatření není jednoduché a je nutné rychle reagovat na vývoj situace.

Vážené kolegyně a kolegové,

OSŽ přijalo mimořádné opatření  k postupu při uzavírání pojištění odpovědnosti členů OSŽ (Kooperativa) za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Tento postup platí pro období platnosti krizových opatření Vlády ČR proti šíření nákazy koronavirem a jeho smyslem je umožnit uzavírání pojištění bez potřeby fyzického kontaktu mezi členy OSŽ  a funkcionáři ZV OSŽ, kde členové pojištění uzavírají.

Jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo se (na rozdíl od PV OSŽ při Českých drahách, které bylo přeloženo), konalo ve středu 11. 3. 2020, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, a to za účasti zástupců zaměstnavatele: konkrétně výkonného ředitele Ing. Tomáše Tótha, personálního ředitele Ing. Mojmíra Bakaláře a Ing. Josefa Kreische ze stejného odboru.

Vážené kolegyně a kolegové,

ve smyslu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, ze dne 7.3.2020, kterým byla nařízena mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a navazujících opatření zaměstnavatelských subjektů Porada předsedy OSŽ dne 11.3.2020 rozhodla o přijetí těchto mimořádných opatření:

Na základě usnesení Ústředí OSŽ 22. ledna 2020, které mimo jiné vyzvalo k jednání s příslušnými organizacemi a orgány veřejné zprávy za účelem nalezení systémového řešení jízdních výhod železničářů v co nejkratší době předseda OSŽ Martin Malý a první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun společně učinili zejména tyto hlavní kroky:

Ke svému pravidelnému zasedání se v úterý 3. 3. 2020 sešlo Představenstvo OSŽ, to tentokrát moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po tradiční kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání. Ty načal I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun vtipnou poznámkou s úsměvem: „Prošel jsem periodickou prohlídkou, takže ve funkci pokračuji.“

Právě přítomno: 503 hostů a žádný gestor