Tentokrát bez přítomnosti zástupců zaměstnavatele proběhlo ve čtvrtek 20. 1. 2021 lednové jednání PV OSŽ Správy železnic. Jak už je v této covidové době běžné, opět formou videokonference. Předseda PV Petr Štěpánek zahájil jednání informací ze společných jednání OC a SŽ k dohodě a podpisu Rámcových zásadách FKSP a C-FKSP na rok 2022. V další informaci podrobněji popsal změny v zásadách FKSP oproti minulému roku a dohodě k vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat možným zavedením zaměstnanecké karty od 1. 1. 2023.

Na prvním letošním jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ bylo přítomno třináct jejích členů, kteří v úvodu uctili minutou ticha památku nedávno zemřelého předsedy RRS Kurta Mužíka, jakož i někdejšího člena RRS Jiřího Soldána. Za novou předsedkyni RRS, spojenou s členstvím v Ústředí OSŽ, byla potom jednohlasně zvolena dosavadní místopředsedkyně RRS Danuše Polášková (na snímku s místopředsedou Aloisem Malým), která poděkovala za důvěru: „ Budu se snažit pracovat tak, jak mě to učil Kurt Mužík.“ Na její uvolněné místo místopředsedkyně byla následně zvolena členka RRS za Středočeský kraj Stanislava Brejníková. Člen RRS za Moravskoslezský kraj místo Kurta Mužíka bude v dohledné době osloven a zvolen v následném měsíci.

Minutou ticha začalo ve středu 19. ledna 2022 první letošní zasedání Ústředí OSŽ, členové nejvyššího orgánu mezi sjezdy (Ústředí OSŽ) tak uctili památku Kurta Mužíka, člena Ústředí OSŽ, který zemřel náhle 9. 1. 2022. I proto se jednání s hlasem poradním zúčastnila Danuše Polášková, místopředsedkyně Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ. Jednání, které probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

V pondělí 17. ledna 2022 bylo v Dělnickém domě v Břeclavi zahájeno první ze série školení o Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) Českých drah na rok 2022. Přítomno bylo na třicet zástupců ZO OSŽ z oblasti jižní Moravy a Vysočiny. Za předsednickým stolem zasedli Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, jeho nástupce Štěpán Lev, tajemnice PV OSŽ Věra Nečasová a tajemník Antonín Leitgeb, který jednání řídil. Přítomni byli i JUDr. Petr Večeř a Ing. Ludmila Malinová z ESO Ú OSŽ. Školení bylo provedeno při dodržení všech vládních nařízení, souvisejících s epidemií covidu.

Na dnešním jednání (14. 1. 2022) došlo k dohodě zaměstnavatele a zástupců odborových organizací nad zněním sporných bodů, a tak byly sjednány Rámcové zásady pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2022 a Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic (dále SŽ), státní organizace, pro rok 2022.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., zasedal v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 12. ledna 2022 za řízení tajemnice PV Věry Nečasové. Po úvodních formalitách následovaly informace ze zásadních jednání, v jejichž rámci informoval předseda PV Vladislav Vokoun stručně o výsledku kolektivního vyjednávání a poté společně se svým nástupcem ve funkci Štěpánem Lvem hovořili o výsledku jednání se zástupci GŘ ČD k požadavkům organizačních složek na zlepšení pracovních a sociálních podmínek (jednání proběhlo 11. 1. 2022). „Zohlednili jsme, co se dalo,“ zdůraznil Vladislav Vokoun.

První a zároveň poslední školení Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) Správy železnic (dále SŽ) prezenční formou proběhlo v pondělí 10. 1. 2022 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech. Zhruba dvacet (22) zájemců si přišlo vyslechnout novinky v PKS u Správy železnic na rok 2022, další aktivy proběhnou distanční formou, zvlášť pro Moravu (17. 1.) a zvlášť pro Čechy (24. 1.): „Není problém poslat odkaz, zúčastnit se může každý,“ řekl předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek, který PKS odprezentoval.

Kontrolou plnění úkolů začalo ve čtvrtek 6. 1. 2022 první letošní zasedání Představenstva OSŽ, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), a kterého se poprvé, zatím pouze s hlasem poradním, zúčastnil i Štěpán Lev, nový předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách.

Ve středu 5. 1. 2022 zasedl Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. První letošní jednání proběhlo prezenční formou v sídle OSŽ v Praze Vysočanech. S poděkováním a přáním pevného zdraví a hodně štěstí do nového roku jej zahájil předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který jednání rovněž řídil.

Poslední letošní PV OSŽ SŽ (16. 12. 2021) se vyznačoval projednáváním dobíhající agendy stávajícího roku, a opět formou videokonference, kterou řídil předseda Petr Štěpánek. Krátce shrnuto: Podniková kolektivní smlouva na příští rok byla sjednána včetně 1. změny reflektující změnu výše minimální mzdy, a po vytištění by měla být distribuována na výkonné jednotky.

Devět standardních bodů, které byly na programu  jednání Ústředí Odborového sdružení železničářů, které se konalo ve středu 15. prosince 2021 od 9.30 h, mělo opět nestandardní formu: videokonferenci prostřednictvím MS Teams. Po nezbytných úvodních formalitách přišly na řadu informace ze zásadních jednání.

Na posledním letošním jednání se sešli v pondělí 13. prosince v centrále OSŽ členové Republikové rady seniorů OSŽ. Na programu byla kontrola plnění usnesení z minulých jednání, současná situace na železnici a v OSŽ, současná situace v Radě seniorů ČR, diskuse, usnesení a závěr. Jednání se zúčastnili předseda OSŽ Martin Malý a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. V řízení jednání se střídali místopředsedové RRS Danuše Polášková a Alois Malý (na snímku).

Právě přítomno: 286 hostů a žádný gestor