OBZOR ke stažení

Pokud bych měl vypíchnout jedno, dvě témata, která nejvíce rezonovala středečním (21. 4. 2021) jednáním Ústředí OSŽ, pak to určitě byla zvýšená péče o postcovidové zaměstnance - členy OSŽ, a také otázka výběru procedur u KOP pro postcovidové zaměstnance. Zasedání Ústředí OSŽ i tentokrát proběhlo formou videokonference, kterou tradičně moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, a které bylo opět bohaté na informace.

Standardně (naposledy před odchodem na mateřskou dovolenou zpracovávala zápis Markéta Čápová), podle schváleného programu a formou videokonference proběhlo ve čtvrtek 15. 4. 2021 jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. V průběhu jednání, které moderoval předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, se k jednání připojili Ing. Zdeněk Škvařil (člen představenstva pověřený řízením úseku provozu), Ing. Mojmír Bakalář (ředitel personálního odboru), Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociální a mzdové) a Ing. Josef Kreische (z téhož oddělení).

Za řízení tajemnice PV Věry Nečasové se dne 14. 4. 2021 uskutečnilo další zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., samozřejmě opět formou videokonference.

Ve středu 7. dubna 2021 se konalo další pravidelné zasedání Představenstva OSŽ, opět formou videokonference, které tradičně moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po schválení zapisovatele, ověřovatelů a programu (a jeho doplnění) přišla na řadu kontrola plnění úkolů a „kolečko“ informací ze zásadních jednání.

Kontrola usnesení, informace z jednání OSŽ, informace zaměstnavatele, organizační záležitosti, různé, tradiční body programu Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic (dále SŽ), který jednal ve čtvrtek 25. 3. 2021 formou videokonference. „Máme problémy s hackery, takže jsme čekali, jak se dnešní spojení podaří,“ vysvětlil na úvod předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil.

I březnové jednání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 17. 3. 2021 a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, probíhalo formou videokonference. Úvod patřil nezbytným formalitám a kontrole plnění úkolů, po nich přišly na řadu Informace ze zásadních jednání.

Úderem deváté hodiny dopolední ve čtvrtek 11. 3. 2021 zahájil předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radek Nekola jednání, které i tentokrát proběhlo formou videokonference. Úvod patřil tradičním formalitám, pak přišly na řadu Informace ze zásadních jednání.

 

Ve středu 10. března se konalo pravidelné jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., opět formou videokonference. Předseda PV Vladislav Vokoun v úvodu jednání nastínil hlavní body, které chce PV prodiskutovat s mimořádným hostem – poslancem Martinem Kolovratníkem, který v nedávných dnech představil v parlamentu pozměňovací návrhy k zákonu o drahách.

Zhruba padesát minut diskutoval ve středu 10. 3. 2021 poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník prostřednictvím videokonference se členy Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách a generálním ředitelem ČD Ivanem Bednárikem nad návrhem zákona o „zakonzervování drah“.

Vše při starém, i úterní Představenstvo OSŽ (2. 3. 2021) proběhlo formou videokonference, kterou řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Úvod patřil tradičním procedurám (zahájení a schválení ověřovatelů a programu), poté již přišlo na řadu klasické kolečko Informací ze zásadních jednání.

I únorové jednání podnikového výboru proběhlo konferenčně, prostřednictvím aplikace MS Teams. V úvodu předseda Petr Štěpánek zopakoval genezi sjednání C-FKSP, informoval o sjednané technické 2. změně PKS, která se týká změny formulace dovolené. Podal i podrobnou zprávu o projednávané 3. změně PKS, která se týká stravování, respektive možnosti zavedení stravenkového paušálu.

Vzhledem k přetrvávající epidemii a pokračujícímu nepříznivému vývoji epidemiologické situace v České republice se Ústředí OSŽ na návrh Představenstva OSŽ rozhodlo posunout termín VIII. sjezdu OSŽ až na jaro příštího roku, posouvá se i termín voleb do ZV a RK ZO OSŽ a Výborů OSŽ a podnikových konferencí. Ústředí OSŽ uložilo organizační komisi zajistit změnu termínu konání VIII. sjezdu v Kongresovém centru, který by se měl nově uskutečnit ve dnech 25. až 26. března 2022.

Právě přítomno: 244 hostů a žádný gestor