OBZOR ke stažení

Poslední předprázdninový Podnikový výbor (PV) OSŽ při Správě železnic, který se konal ve čtvrtek 24. června 2021, začal netradičně změnou pravidelného programu. Zástupce zaměstnavatele, personální ředitel Ing. Pavel Koucký, z důvodu časové zaneprázdněnosti požádal o přesunutí informací zaměstnavatele na začátek jednání. V úvodu svého bloku informoval o ustupujícím vývoji pandemie, ale také o dalších přijatých opatřeních v následujícím období, která budou součástí pokynu personálního ředitele.

Volbou ověřovatelů, schválením programu a kontrolou plnění úkolů začalo ve středu 23. 6. 2021 poslední předprázdninové zasedání Ústředí OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Obvyklým „kolečkem“ pak jednání pokračovalo Informacemi ze zásadních jednání.

Informacemi o tom, v jakém stavu se nachází společnost ČD Cargo z hlediska věkové struktury zaměstnanců, začalo jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se v sídle OSŽ v pražských Vysočanech konalo ve čtvrtek 17. června 2021. Hned úvod jednání, které moderoval předseda PV Radek Nekola, totiž patřil zaměstnavateli: personální ředitelce Mgr. Anetě Miklášové, a předsedovi představenstva a generálnímu řediteli společnosti ČD Cargo Ing. Tomáši Tóthovi. Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociální a mzdové) a Ing. Josef Kreische (z téhož oddělení) pak vystoupili v závěru bloku věnovanému zaměstnavateli.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při ČD, a. s., se dne 16. června na svém pravidelném jednání v sídle OSŽ zabýval především organizačními změnami, ke kterým dojde na Českých drahách od 1. 7. a od 1. 8. 2021. Ještě před příchodem hlavního hosta jednání, Ing. Jiřího Ješety, člena představenstva ČD (odpovědný za úsek obchodu a náměstek GŘ pro obchod), informoval předseda PV Vladislav Vokoun o společném jednání odborových centrál se zaměstnavatelem (dne 9. 6.).

Informacemi ze zasedání řídícího týmu poradní skupiny pro opravárenství Železniční sekce ETF v Praze (akce původně naplánovaná na 10. 5. 2021 do Prahy byla zrušena a přeložena na září) či návrhem na uspořádání společné regionální konference OSŽ a ETF v rámci Evropského roku železnice (v termínu 31. 10. 2021), se v rámci kontroly plnění úkolů v úterý 8. 6. 2021 zabývalo Představenstvo OSŽ, které zasedalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Po více než osmi měsících, poprvé od loňského září, se v pondělí 31. 5. 2021 v Praze, v Domě Bohemika, sešla Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ. V rámci standardního programu členové RRS doháněli několikaměsíční manko: počínaje kontrolou usnesení, přes chystání výjezdního zasedání na Ostravici (25. a 26. 10. 2021), až po Sportovní hry seniorů (24. 8. až 26. 8. 2021) v Rajeckých Teplicích.

Po mnoha měsících covidových opatření se ve čtvrtek 27. 5. 2021 sešel PV OSŽ Správy železnic konečně fyzicky, tedy tváří v tvář. Hned v úvodu byla schválena změna programu a předsunut byl bod týkající se organizace 5. podnikové konference, která by se měla konat 14. 10. 2021 v kulturním sále železniční stanice Praha hl. n. Klíč k zastupování byl schválen již dříve a samotné konferenci by mělo předcházet společné jednání Republikových rad infrastruktury a řízení provozu.

Po delší době opět tváří v tvář! Po pěti měsících se konečně, při splnění všech vládních nařízení, ve středu 26. 5. 2021 sešli členové Ústředí OSŽ v sídle OSŽ v Domě Bohemika v pražských Vysočanech. Jednání zahájil a za nepřítomného předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého i řídil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. „Pokud jde o režijní jízdenky, řešíme to pořád. Není to tak, že bychom se na to vykašlali, ale bohužel ze strany státních orgánů se to nikam neposunulo, byť je to trošičku dál než dřív,“ prohlásil Vladislav Vokoun v rámci kontroly plnění úkolů.

Po pěti měsících opět naživo! Sice s podmínkou negativního testu a při zachování všech vládních opatření, ale zato konečně tváří v tvář, se ve čtvrtek 13. 5. 2021 v Domě Bohemika v Praze, v sídle OSŽ, sešli členové Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. Během jednání Radek Nekola, předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo a místopředseda OSŽ, který jednání PV moderoval, přiznal, že už měl z absence prezenčního jednání „absťák“.

Velkou část jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který dne 12. 5. 2021 po dlouhé době jednal „naživo“ v Praze, v sídle OSŽ, zabralo jednání se zástupci zaměstnavatele. Hned v úvodu se dostavil předseda představenstva Českých drah Ivan Bednárik s hlavním tématem: „Příprava optimalizace organizační struktury“, jak zní pracovní verze návrhu. Cílem změny má být zrychlení a zefektivnění procesů včetně jejich transparentnosti a centralizace, přizpůsobení organizační struktury potřebám liberalizovaného trhu, naplňování Strategie ČD do roku 2030, snížení počtu úrovní řízení a sjednocení regionální diverzity jednotlivých celků.

Zahájení a kontrola plnění úkolů (termín videokonference řídícího týmu poradní skupiny pro opravárenství, železniční sekce ETF, byl přeložen z 3. na 10. 5. 2021), to byly první dva body jednání Představenstva OSŽ, které se za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého (na snímku) konalo v úterý 4. května 2021, opět formou videokonference.

Dubnové (čtvrtek 22. 4. 2021) zasedání PV OSŽ SŽ proběhlo za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Bc. Jiřího Svobody, který přednesl něco jako „Zprávu o stavu Unie“. Tedy informace, jak si firma v této nelehké době vede, jaké má blízké i vzdálenější cíle. Vysvětlil organizační změny, které provedl a které v blízké budoucnosti firmu čekají, počínaje novou funkcí náměstka pro obchodní činnost na OŘ, přes záměr sloučení OŘ Ostrava a OŘ Olomouc, až po již dříve avizovaný nákup části firmy ČD-Telematika a dlouhodobě plánovaný odkup pozemků pod kolejemi od ČD i problémy s tím spojené.

Právě přítomno: 223 hostů a žádný gestor