OBZOR ke stažení

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., a Celostátní výbor předsedů se ze všech sil v uplynulých měsících snažily přesvědčit tehdejší management ČD, a. s., o nesprávném načasování oddělení provozu a údržby. „Neustále jsme upozorňovali na negativní dopady do celého opravárenství, přesto k oddělení provozu a údržby od 1. 7. 2018 došlo a vznikly dvě nové organizační jednotky: OCP a OCÚ,“ říká Věra Nečasová, tajemnice Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, v rozhovoru.

Jihomoravský kraj je v současné době jediným krajem v republice, který zatím odmítá od ledna 2020 uznávat ve vlacích, jejichž provoz financuje, zaměstnanecké jízdné, které zaručuje tarif ministerstva dopravy. Jednání mezi krajem a vedením Českých drah v současné době neustále probíhají a konečné stanovisko zatím není známo. Jak tuto situaci vidí jeden z předsedů OSŽ v Jihomoravském kraji, předseda ZV OSŽ železniční stanice Břeclav, Karel Tomeček? To je tématem rozhovoru, který byl zveřejněn v Obzoru č. 23.

Odborové centrály se shodly, že cena navržená Jihomoravským krajem za režijní jízdenky je nepřiměřená. Představenstvo OSŽ dostalo od Ústředí OSŽ jednohlasně mandát, že pokud jednání s Jihomoravským krajem budou neúspěšná, může použít všech dostupných prostředků, včetně vyhlášení stávkové pohotovosti, případně stávky.

Větší vstřícnost vůči Českým drahám očekával I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun od zástupců Jihomoravského kraje na pátečním (25. 10. 2019) jednání na GŘ ČD, zvlášť když je na stole smlouva na poměrně krátkou dobu. „A to na některých zástupcích kraje bylo patrné, že by je (režijky) nejraději neuznali vůbec,“ říká. „Ale vyčkejme, jak dopadne finální podoba dohody. Čekáme rovněž na konečný postoj vedení Českých drah.“ I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna jsme se zeptali na jeho pocity z pátečního jednání zástupců Českých drah s představiteli Jihomoravského kraje.

V situaci, jaká nyní panuje kolem režijních výhod, kdy má na možný výsledek vliv celá řada subjektů s rozdílnými motivacemi a vzájemnými vztahy, lze jen málokdy s jistotou předvídat do detailu další vývoj. „Úkolem předsedy svazu však není pochybovat, ale naopak motivovat lidi kolem sebe ke zdravé sebedůvěře a v každé situaci hledat a činit nejvhodnější kroky k prosazování oprávněných zájmů našich členů,“ říká předseda OSŽ Mgr. Martin Malý v rozhovoru, který vznikl ještě před pátečním (25. 10. 2019) jednáním Českých drah s vedením Jihomoravského kraje, a který v úterý 29. 10. 2019 vyjde v Obzoru č. 21.

Nejen mezi železničáři, ale i mezi značnou částí cestující veřejnosti se začínají šířit pochyby o tom, že vedení některých krajů (především kraje Jihomoravského) uplatňuje správnou politiku v osobní přepravě cestujících. Jak se nové „brutto“ smlouvy dotknou pokladních ČD, jaké mají přebytečné pokladní šance na nové pracovní uplatnění a jak se v této věci angažuje OSŽ? Na tyto a na další otázky odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor č. 20 Vladislav Vokoun, předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD.

V souvislosti s připravovaným omezením prodejních míst v železniční stanici Veselí nad Moravou, kdy od začátku platnosti GVD 2019/2020 bude cestujícím a příslušníkům vlakových čet k dispozici pouze jedno pokladní okénko namísto stávajících tří, si dovolíme upozornit na některé problémy, které díky tomuto omezení s největší pravděpodobností nastanou a které velmi citelně sníží komfort cestující veřejnosti, tak začíná petice za zachování prodejního místa v železniční stanici Veselí nad Moravou, kterou zorganizoval ZV OSŽ Slovácko a kterou podepsalo všech 10 zaměstnanců stacionárního personálu RP ZAP.

Kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavatelem SŽDC a odborovými centrálami bylo zahájeno v závěru měsíce srpna předložením návrhu zaměstnavatele. Jaké změny zaměstnavatel navrhuje, jak se k němu staví odborové centrály a jak bude vyjednávání pokračovat? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro Obzor č. 18 předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek.

O spolupráci Nadace Okřídlené kolo (NOK) na projektu Legiovlak 2019, o zapůjčení parní lokomotivu „Adolf“, která je ve vlastnictví NOK, Technickému muzeu v Liberci pro účely železničního muzejnictví, či o aktivní pomoci Nadace železničním spolkům, které vlastní historická kolejová vozidla, jsme si povídali s MARTINEM VAVREČKOU, předsedou Správní rady Nadace Okřídlené kolo a místopředsedou OSŽ pro správu majetku.

Bydlení se u nás v některých případech stává téměř nedostupným, bytová politika státu je nedostatečná, celé skupiny obyvatel, zejména mladí lidé a také nemalá část seniorů, se potýká s vysokými náklady na bydlení a jeho nedostupností. Jak jsme na tom v bytové situaci ve srovnání s vyspělými státy západní Evropy? A kdy se dá očekávat zlepšení současného stavu v této oblasti? Můžeme pro to udělat něco sami? A jak může těm, kteří se ocitli v bytové krizi, pomoci Sdružení nájemníků České republiky (SON)? Na tyto a další otázky, týkající se bydlení odpovídá v rozhovoru pro Obzor předseda SON Milan Taraba.

Podobně jako česká společnost ČD Cargo je na tom v mnoha ohledech i její slovenský protějšek – největší nákladní přepravce na slovenské železnici – ZSSK Cargo. Jak se v této společnosti vyvíjí situace, týkající se technického vybavení a jak je na tom tato společnost se zaměstnaností? Jsou zaměstnanci ZSSK Cargo dostatečně finančně motivováni? Na tyto a další otázky odpověděl místopředseda Odborového združenia železničiarov (OZŽ) při ZSSK Cargo a předseda PV OZŽ ZSSK Cargo Peter Pikna.

Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, děti i dospělí si užívají zasloužené prázdniny a dovolené. Jak k jejich spokojenosti může přispět odborová organizace OSŽ? Jaké jsou možnosti při výběru dětských táborů a jak se OSŽ vyrovnává se stoupající inflací v souvislosti za ceny táborů? Jaké mají možnosti dospělí, či senioři při výběru vhodných destinací na letní odpočinek? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro Obzor pracovnice mezinárodního oddělení OSŽ-Ú Daniela Švábová.

Právě přítomno: 492 hostů a žádný gestor