OBZOR ke stažení

V souvislosti s epidemií koronaviru zavádějí České dráhy opatření, která na tuto situaci reagují. Jaká opatření se týkají ochrany nejvíce ohrožených zaměstnanců Českých drah? Vyskytly se případy cestujícího s koronavirem ve vlacích ČD? Jak se bude řešit situace v případě eventuální karantény zaměstnanců ČD? Na tyto a další otázky odpovídá generální ředitel Českých drah Václav Nebeský.

O prodloužení tratě ze Zubrnic do Lovečkovic, o Kozí dráze na Děčínsku, ale také o spolupráci s Klubem českých turistů při obnově tradice turistických pochodů po zrušené trati z Velkého Března do Úštěku, o tom všem jsme si povídali s Petrem Tomanem, správcem mostů u Správy železnic a členem výboru Zubrnické museální železnice

Zdravotní pojišťovnu může každý občan České republiky změnit pouze jedenkrát za rok, a to ve dvou termínech: k 1. červenci, tedy pokud o přeregistraci požádá mezi 1. lednem a 31. březnem, což je právě nyní, nebo k 1. lednu, pokud žadatel o přeregistraci požádá mezi 1. červencem a 30 zářím.

Nová kolektivní smlouva SŽDC byla podepsána 6. prosince loňského roku. Co vše se podařilo kolektivním vyjednavačům OSŽ SŽDC prosadit do nové kolektivní smlouvy, jaké komplikace bylo nutné řešit a jak jsou kolektivní vyjednavači spokojeni s konečným výsledkem? Na tyto a další otázky, spojené s kolektivním vyjednáváním odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor č. 3/2020 předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Petr Štěpánek.

Letošní mistrovství republiky ve sjezdovém a běžeckém lyžování, pořádané poslední lednový týden pod záštitou OSŽ v Kořenově, bylo letošní zimu poznamenáno nepřízní počasí. Sněhové podmínky v Harrachově a blízkém okolí nebyly pro pořádání závodů vhodné, organizátoři proto museli hledat náhradní řešení. Jak se s touto úlohou vyrovnali, přibližuje v rozhovoru pro webové stránky OSŽ předseda Regionální sportovní komise (RSK) OSŽ Praha Stanislav Nosek.

Bylo by dobré přesvědčit jak Jihomoravský kraj, tak i drážní firmy, že pokud nejsou schopny doplatek, se kterým lidé víceméně počítají, hned teď zrealizovat, tak nechť do doby zprostředkování tohoto doplatku uznávají ve vlacích ČD režijky, říká MIROSLAV MAINCL, tajemník Podnikového výboru OSŽ SŽDC, v rozhovoru, který vyjde v Obzoru č. 2 v pondělí 20. ledna 2020.

Poté, co začaly od 15. prosince 2019 jezdit ve Zlínském kraji vlaky společnosti Arriva, vyskytlo se v jejich provozu množství nedostatků, které vyvolaly nespokojenost tamních cestujících s novým stavem. Na nejčastěji kladené otázky ohledně této situace odpověděl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Ing. Pavel Botek. V rozhovoru s ním uvádíme stanovisko Zlínského kraje ohledně zadávacích podmínek pro novou koncepci vlakové dopravy v tomto regionu. Otázky položil jeden ze vsetínských občanů PhDr. Ivo Rušák z Lužné u Vsetína. Celý článek PhDr. Rušáka byl zveřejněn 30. 12. 2019 na webu https://www.zelpage.cz

Situace na železnici je relativně velmi dobrá a nic na tom podle předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého nemění ani současná krize kolem režijních jízdenek v Jihomoravském kraji. „Pořád se domnívám, že není důvod pro nějakou změnu hodnocení,“ říká v rozhovoru, který vyšel 6. ledna 2020 v čísle 1/2020 a jehož uzávěrka byla 30. 12. 2019.

V téměř kompletním složení se hned první pracovní den roku 2020, ve čtvrtek 2. 1. 2020, sešlo Představenstvo OSŽ, které od 1. 11. 2019 (kdy proběhlo mimořádné zasedání Ústředí OSŽ a ustavení stávkového výboru) zároveň funguje jako Stávkový výbor OSŽ. Stávkový výbor zrekapituloval dění posledních dnů a vyhlásil stávkovou pohotovost s tím, že pokud nebude uspokojivým způsobem dořešena problematika uznávání režijek ve vlacích Jihomoravského kraje, bude 30. ledna 2020 zahájena stávka, která zasáhne železniční dopravu v Jihomoravském kraji.

Během roku 2019 došlo na Českých drahách k obměně celé řady členů představenstva a rovněž ke změně na postu předsedy představenstva, nemluvě o neustálých personálních výměnách a různých organizačních změnách. „Považuji to za projev naprosto nezodpovědného chování vlastníka Českých drah – státu,“ říká v rozhovoru I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun.

Pokud zcela ztratíme uznávání režijek v Jihomoravském kraji (JMK) ve vlacích Českých drah, spustí to v dalších letech nezastavitelnou lavinu, varuje Stanislav Hlouch, člen Ústředí OSŽ, předseda ZO OSŽ Správy SZT Brno, člen sekce 14, člen Výboru OSŽ SŽDC OŘ Brno a člen pracovní skupiny pro novelizaci katalogu prací v rozhovoru pro Obzor. Členové OSŽ podle něj situaci sledují a čekají, jak odbory budou situaci řešit a co udělají pro uznávání režijek od 1. 1. 2020. „Máme přijatá usnesení, podepsaná memoranda, zákonný nárok na jízdní výhody, tak musíme udělat vše pro to, aby se tyto dokumenty ctily,“ říká.

Základní kámen k pomníku režijní výhody položen! Kladívkem poklepali zástupci Jihomoravského kraje a bohužel s pomocí ČD za přihlížení OSŽ. Vypadá to na velkou prohru a ta se může vymstít příští léta i v ostatních krajích. Režijky budou k ničemu! Jako dlouholetý člen OSŽ považuji „dočasné řešení“ ve věci platnosti jízdních výhod za naprosto nepřijatelné! Výše uvedené věty jsme vybrali ze tří dopisů (ty budou uveřejněny v Obzoru č. 25/2019, v rubrice Názory), v nichž pisatelé reagují na vývoj u režijních výhod v Jihomoravském kraji, a požádali jsme předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, aby na tyto dopisy reagoval. I jeho odpověď bude uvedena v Obzoru 25/2019, který oficiálně vychází 23. 12. 2019.

Právě přítomno: 386 hostů a žádný gestor