OBZOR ke stažení

Hned v úvodu jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, dne 11. 12. 2019, se dostavil první host, ředitel odboru 30 (odbor bezpečnosti) GŘ ČD, a. s., Ing. Josef Kopecký, jednak aby se odborářům představil (odbor řídí od 1. 6. 2019), jednak aby je informoval o organizačních změnách odboru 30, které již proběhly, či o svých plánech na zkvalitnění práce tohoto odboru. V diskusi se hovořilo především o nutnosti více se věnovat bezpečnosti vlakových čet, zvláště na příměstských tratích či na vlacích vezoucích fotbalové fanoušky nebo účastníky diskoték, a o potřebě lepší spolupráce s Policií ČR.

Je to sice trochu nadsázka, neznamená to, že by nad vedením Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ převzaly ženy moc, ale vzhledem k počtu přítomných mužů na jednání RRS OSŽ 26. listopadu v Praze to tak bylo. Ze čtrnáctičlenné RRS byli jen čtyři muži a sedm žen.

Ve středu 4. prosince se v kongresovém centru Jezerka u Seče na Chrudimsku konal aktiv předsedů a zástupců ZO OSŽ SŽDC. Před zhruba stovkou předsedů z celé republiky zasedli za jednacím stolem (na snímku) předseda PV Petr Štěpánek spolu s tajemníky Milošem Palečkem, Miroslavem Mainclem a Dušanem Richterem, který jednání řídil. V průběhu jednání se dostavili i pozvaní hosté – generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda MBA se svými náměstky (Ing. Miroslav Jasenčák a Ing. Marcela Pernicová) a ředitelem personálního odboru Ing. Pavlem Kouckým. Jednání se zúčastnil rovněž předseda OSŽ Martin Malý a další zaměstnanci OSŽ-Ú.

„Kolektivní vyjednávání je v plném proudu, dostali jsme se do klasického maratonu projednávání rozporných bodů: kdo za co může, co za co, a k hledání kompromisů. Dnes odpoledne je na řadě další kolečko," řekl na jednání Představenstva OSŽ v úterý 3. 12. 2019 na úvod bloku informací ze zásadních jednání I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku).

Významný nesoulad mezi zázemím zaměstnanců správkáren a 21. stoletím, tak popsal nový člen představenstva Českých drah (od 14. 10. 2019) Mgr. Michal Kraus, MSc. (na snímku), svůj „první postřeh“ z Českých drah na pondělním (2. 12. 2019) odpoledním jednání zúženého Výboru předsedů OSŽ OCÚ/OCP. „Najíždíme zbytečně kilometry, pohybujeme se mezi několika objekty, to je něco, co mě skutečně nenadchlo. Ale na druhou stranu: narazil jsem na lidi, kteří tu práci mají rádi. To je obrovské plus! Je fajn, když nedělají pouze rukama a hlavou, ale i srdcem,“ shrnul.

Generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA se ve čtvrtek 28. 11. 2019 setkal s výkonným ředitelem Společenství evropských železničních podniků a provozovatelů dráhy (CER) Ing. Liborem Lochmanem, Ph.D (na snímku). Vedle aktuálních otázek vývoje evropské legislativy a očekávané dopravní politiky nově jmenované Evropské komise se jejich pozornost upírala především k implementaci ETCS napříč Evropskou unií.

Téměř 150 účastníků z 26 zemí z celého světa diskutovalo o problematice bezpečnosti v železničních stanicích v rámci Světového bezpečnostního kongresu UIC. Ve dnech 21. až 22. listopadu se konal v Praze. Spolupořadatelem akce, která se poprvé uskutečnila v České republice, byla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Jednání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 20. 11. 2019 a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, se tentokrát neslo v duchu režijních výhod (více zde), ale dostalo se i na tradiční Informace ze zásadních jednání, tedy na informace z firem, kde má OSŽ své členy.

SŽDC včera (ve středu 13. 11. 2019) slavnostně zahájila optimalizaci tratě v úseku z Prahy-Smíchova do Prahy-Radotína. Díky ní vznikne v metropoli další čyřkolejný úsek, stanice v Radotíně projde výraznou proměnou a zastávka ve Velké Chuchli se posune blíže k obytné zástavbě.

V průběhu jednání Představenstva OSŽ v úterý 12. 11. 2019 zasedl stávkový výbor OSŽ, který z rozhodnutí Ústředí OSŽ tvoří členové Představenstva OSŽ. Stávkový výbor si v úvodu jednání zvolil svého předsedu, kterým se stal Mgr. Martin Malý. Poté stávkový výbor přijal informaci o postupu v otázce vyjednávání o jízdních výhodách v Jihomoravském kraji, kterou vyhodnotil jako vážnou.

České dráhy v pátek 8. 11. 2019 podepsaly s Jihočeským krajem smlouvy o zajištění veřejné železniční dopravy v provozních souborech Elektrické a Motorové trakce a Bechyňka po dobu následujících deseti let. Národní dopravce se ve smlouvě zavázal k postupné obnově vozidlového parku. Do nákupu nových vlaků a modernizace stávajících vozidel investují České dráhy přes 1,8 mld. korun.

V zasedací místnosti železniční stanice Tábor dnes (v pátek 8. 11. 2019) podepsali zástupci Jihočeského kraje a Českých drah celkem tři „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy Jihočeského kraje“. Dnešními podpisy stvrdili signatáři - hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a předseda představenstva Českých drah Bc. Václav Nebeský (na snímku) - spolupráci na dalších 10 let.

Právě přítomno: 453 hostů a žádný gestor