OBZOR ke stažení

Poslední předprázdninové zasedání Ústředí OSŽ se konalo ve středu 26. 6. 2019 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a moderoval jej předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po zahájení a kontrole plnění úkolů přišel na řadu nejdůležitější a nejrozsáhlejší bod - informace ze zásadních jednání.

Už XVII. ročník turnaje v kopané „O pohár generálního ředitele SŽDC“, má svého držitele. Na hřišti v České Třebové se v úterý 18. června sešla celkem čtyři družstva, která postoupila z oblastních kol, dvě z každé oblasti. Z turnaje ve Smiřicích 9. května družstva OŘ Plzeň a OŘ Hradec Králové a z turnaje v Kozlovicích 30. května pak družstva OŘ Olomouc a OŘ Ostrava.

V pražském hotelu STEP byla ve středu 19. června slavnostně zahájena výstavba další části infrastruktury ETCS v úseku IV. tranzitního koridoru Praha-Uhříněves – Votice. Za SŽDC, jako zadavatele stavby, byl přítomen náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb, za zhotovitele prací, firmu AŽD, pak její generální ředitel Zdeněk Chrdle (na snímku).

V parném a dusném podvečeru byl v sobotu 15. června v Olomouci odstartován jubilejní desátý půlmaratón Mattoni1/2Maraton Olomouc, kterého se zúčastnilo více než šest tisíc běžců. Tento závod byl současně pojat jako mistrovství České republiky železničářů v půlmaratónu, které uspořádalo OSŽ ve spolupráci s ČD, a. s., ČD Cargo, a. s., a SŽDC. Organizaci zajistila Regionální sportovní komise OSŽ Olomouc.

V pondělí 10. června byla v Přerově slavnostním poklepáním na kolejnici zahájena výstavba další části evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Jedná se o úsek spojovací větve 1. a 2. tranzitního železničního koridoru mezi Přerovem a Českou Třebovou. Zhotovitelem této stavby je společnost AŽD Praha, která byla jediným uchazečem o tuto zakázku ve vypsaném výběrovém řízení. V zahajovacích projevech promluvili (na snímku zleva) primátor města Přerov Petr Měřínský, ředitel Stavební správy západ SŽDC Petr Hofhanzl a generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

V úterý 4. 6. 2019 se v železniční stanici Klatovy konal prezentační den pro studenty Střední průmyslové školy dopravní v Plzni. Čtrnáct studentů druhého a třetího ročníku, kteří studují obor železničář, si do Klatov přijelo prohlédnout některá pracoviště Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, a podívat se tak na práci železničářů trochu z jiného úhlu.

Hlavním tématem jednání bylo opět postavení žen v železničním sektoru. Zástupkyně výboru „Ženy na železnici“ přednesly požadavky na rovné postavení žen, právo na kariérní postup, a stejné platové podmínky. Upozornily rovněž na sexuální obtěžování žen a násilí na ženách na pracovištích. „Ženy na železnici“ požadují, aby byly stanoveny závazné kvóty, kolik žen musí být zaměstnáno na každé pozici, včetně manažerských pozic.

V Praze, v sídle OSŽ, zasedal ve středu 5. 6. 2019 Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s. Pravidelné zasedání řídila tajemnice PV Věra Nečasová, která hned na začátku jednání přivítala prvního hosta – Ing. Michala Vereše, MBA, (na snímku) člena představenstva ČD (od 1. 3. 2019) pro oblast provozu, který před příchodem na České dráhy působil jako ředitel úseku provozu u ZSSK Slovensko. Michal Vereš mluvil zejména o problémech opravárenství. „Môžem po slovensky?“ zeptal se na úvod.

Představenstvo OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 4. června, za řízení místopředsedy OSŽ Petra Štěpánka (na snímku), mělo klasický průběh. Po podrobné kontrole plnění úkolů z minulých jednání následovalo „kolečko“ informací ze zásadních jednání. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý hovořil o dvou akcích. První z nich, plenárního zasedání tripartity, se zúčastnil spolu s místopředsedou OSŽ Martinem Vavrečkou dne 27. 5. Toto jednání bylo věnováno především zvyšování platů ve státní sféře.

Ve čtvrtek 30. května byl v Čekyni u Přerova slavnostně zahájen první ročník putovního Poháru míčových her, v němž se utkala družstva, složená ze zaměstnanců Českých drah (OCP a OCÚ z celé republiky), DPOV, a. s. a Pars nova, a. s. Soutěže probíhaly v malé kopané, volejbalu smíšených družstev a nohejbalu. Hlavním účelem tohoto turnaje je novou formou navázat na předchozí dvacetiletou tradici fotbalových turnajů DKV, která zanikla po reorganizaci DKV v roce 2018. Pořadatelem turnaje je OSŽ ve spolupráci s ČD, a. s., a DPOV, a. s.

V železniční stanici Jihlava a na přilehlých tratích se v sobotu 1. června 2019, v rámci oslav Mezinárodního dne dětí, konal Regionální den železnice. Na návštěvníky čekala nejen výstava lokomotiv, historické i moderní techniky, drezín, ale i kinematovlak, výstava o historii železnice či Vláček Hráček.

V pondělí 27. května 2019 se sešli dopravní odborníci v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na tradičním již 25. kolokviu ŽELAKTUEL 2019 na téma „Nový přístup k budování vysokorychlostních tratí v ČR“. Kolokvium zahájil Martin Kolovratník, který zrekapituloval aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí z pohledu předsedy Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PSP a člena Správní rady SŽDC.

Právě přítomno: 260 hostů a žádný gestor