OBZOR ke stažení

V historických prostorách Zeleného salonku Senátu Parlamentu ČR se ve čtvrtek 16. 5. 2019 konala 54. volební Správní a Dozorčí rada Nadace Okřídlené kolo (NOK). V salonku, kterým procházely dějiny, proběhlo zároveň setkání nově zvoleného vedení Nadace Okřídlené kolo (Winged Wheel Foundation), která letos slaví 15. výročí svého založení, se senátorem Mgr. Miroslavem Adámkem, který nad celým dnem NOK v Senátu převzal záštitu.

Ve středu 22. 5. 2019 v Domě Bohemika v Praze, jednalo Ústředí OSŽ. Zasedání nejvyššího orgánu mezi sjezdy, které moderoval místopředseda OSŽ Radek Nekola, mělo tentokrát vedle tradičních bodů (jako například Kontroly plnění úkolů, kde bylo mimo jiné konstatováno, že Ú-OSŽ souhlasí s pokračováním v soudních sporech s Ing. Jaromírem Duškem až do pravomocného rozhodnutí soudu v první instanci – soudní jednání bylo odročeno na září tohoto roku) i body zcela netradiční, jako například Přehled o zaměstnanosti a mzdovém vývoji za rok 2018 v zaměstnavatelských subjektech, kde působí odborové organizace OSŽ.

Vývoj hospodaření společnosti v letech 2012 až 2017, výsledky roku 2018 a výhled do budoucnosti přišel na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, které se konalo ve čtvrtek 16. 5. 2019 v Praze, v sídle OSŽ, prezentovat výkonný ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth. „Chtěl bych vám prezentovat, čeho jsme jako společnost společně dosáhli, jak se vyvíjelo hospodaření za posledních sedm let, jak se měníme v kontextu evropského regionu a jak investujeme,“ řekl Tomáš Tóth na úvod své prezentace zobrazující výsledky hospodaření v (šesti) letech 2012-2017.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek se ve dnech 16. – 19. května 2019 zúčastnili XIX. Sjezdu maďarských železničních odborů VsZ (Vasutasok Szakszervezete). Na další čtyřleté období byli znovu zvoleni všichni tři dosavadní lídři VsZ: předseda János Melég i oba místopředsedové Róbert Zlati (člen řídícího výboru Železniční sekce ETF) a Csaba Horváth. Staronové vedení ujistilo zástupce OSŽ, že Maďarsko má i nadále zájem o spolupráci zemi střední a východní Evropy v rámci skupin Visegrádské čtyřky i ETF.

Informace ze 109. zasedání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo (mj. schvalování konsolidované účetní uzávěrky za rok 2018), včetně zprávy o hospodaření společnosti, podrobnosti ze společného jednání kolektivních vyjednávačů PV OSŽ ČD Cargo a PV OZŽ ZSSK Cargo v Rajeckých Teplicích, či informace o jednání odborových centrál ke KOP, to vše bylo na programu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 16. května 2019 v Praze, v Domě Bohemika, které moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová.

Sečteno, podtrženo, výpravčím z České Lípy se nelíbí záměr Ing. Martina Koleše, náměstka pro řízení provozu OŘ Hradec Králové, zrušit v České Lípě hl. n. funkci výpravčího vnější služby a nahradit ji staničním dozorcem. Českolipští výpravčí se proti návrhu Martina Koleše tvrdě postavili.

V rekreačním zařízení Prudká u Tišnova se ve dnech 15. a 16. května 2019 konalo tradiční společné výjezdní zasedání podnikových výborů OSŽ při ČD a slovenského OZŽ při ZSSK. Na jednání přijeli i zástupci slovenského PV OZŽ při ZSSK Cargo, jejich kolegové z PV OSŽ při ČD Cargo však do Prudké nedorazili z důvodu nenadálého úmrtí asistentky předsedy PV Jany Mulákové a jejího pohřbu, který se konal v den jednání. Za vedení Českých drah se jednání zúčastnil generální ředitel ČD, a. s., Miroslav Kupec spolu s ředitelem personálního odboru GŘ ČD Ivo Veselým (na snímku s I. místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem). Přítomen byl rovněž předseda OSŽ Martin Malý a zástupci vedení slovenského OZŽ František Zaparaník a Ĺudevít Mikloš.

V pondělí 13. 5. 2019 dopoledne se na společném jednání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka s generálním ředitelem SŽDC Jiřím Svobodou (v rámci pravidelné porady vedení SŽDC) ministr dopravy seznámil se stavem přípravy výstavby vysokorychlostních tratí a postupem oprav výpravních budov.

Pravidelné jednání Představenstva OSŽ, které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, v úterý 7. května, začalo smutnou zprávou o náhlém úmrtí asistentky Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Jany Mulákové. Účastníci jednání uctili její památku minutou ticha. Přes tuto smutnou událost, která poznamenala celé jednání, se muselo představenstvo věnovat bodům dle programu.

Do konce června by mělo být jasno v záležitosti pozemků, které by měly přejít z majetku Českých drah ke Správě železniční dopravní cesty. Jedná se v převážné části o pozemky pod kolejemi a před nádražními budovami, přičemž celkem se jedná o 40 milionů metrů čtverečných. Oba aktéři (ČD a SŽDC) se v průběhu vyjednávání dohodli na částce, za kterou by SŽDC od ČD pozemky odkoupila. Jak uvedl šéf představenstva ČD Miroslav Kupec, finální částka by se měla pohybovat mezi deseti a dvanácti miliardami korun. Potvrdil to i generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Sportovní hry seniorů České republiky se budou konat ve dnech 16. - 19. srpna a jejich pořadatelem je Rada seniorů (RS) České republiky. Poslední detaily přípravy na tyto hry probrali členové Republikové rady seniorů OSŽ na svém jednání (na snímku), které se konalo v rekreačním zařízení Prudká u Tišnova ve dnech 29. -30. dubna. Další letošní velkou sportovní akcí pak budou v srpnu již třetí Sportovní hry seniorů OSŽ v Rajeckých Teplicích v areálu hotelu Skalka 26. - 28. srpna. Ty pořádá Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s Českými drahami, ČD Cargo a Správou železniční dopravní cesty.

Setkání s předsedou představenstva společnosti ČD Cargo Ivanem Bednárikem a následná prohlídka terminálu ČD-DUSS společnosti ČD Cargo v Lovosicích, schůzka s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, návštěva společnosti CZ LOKO a areálu bývalého depa Českých drah (dnes OCP Střed Česká Třebová) v České Třebové, to vše bylo na programu čtyřdenního pobytu gruzínské delegace v čele s gubernátorem Gurie a bývalým předsedou gruzínských odborů Zurabem Nasari (na snímku) v České republice.

Právě přítomno: 302 hostů a žádný gestor