OBZOR ke stažení

Jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 6. 8. 2019 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, tentokrát zapisoval Petr Nárožník, samostatný odborný pracovník kanceláře předsedy OSŽ, který má na starosti administrativu akciové společnosti Pacifik a. s., a který po vzájemné dohodě bude v případě nepřítomnosti zaskakovat za vedoucí kanceláře předsedy OSŽ PhDr. Helenu Svobodovou (která je toho času na dovolené.).

Železniční stanice Děčín východ vznikla spojením dvou na sobě nezávisle vybudovaných nádraží. Starší staniční budova (na snímku vlevo) je nazývána jako horní nádraží a je součástí železničních tratí Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl. n. a Děčín hl. n. – Česká Lípa. Budova na protější straně ulice, nazývána jako dolní nádraží, byla v 50. letech minulého století vyřazena z provozu. Horní nádraží, které s dolním spojovala do roku 1978 krytá nadzemní chodba, bylo v 60. letech necitelně rekonstruováno, jeho původní podoba mu byla vrácena na počátku 21. století.

Na červencovém jednání RRS OSŽ 3. 7. v Praze, které mělo stoprocentní účast členů, zazněla při kontrole plnění usnesení informace jejího předsedy Kurta Mužíka, který zjistil, že sportovní družstvo RRS není vlastně přihlášeno k účasti na sportovních hrách seniorů České republiky v Českých Budějovicích ve dnech 16. - 17. 7. Zřejmě došlo k administrativní chybě na straně pořadatele Rady seniorů ČR, což bylo okamžitě napraveno a OSŽ bude mít na těchto hrách zastoupení.

Těžiště jednání Představenstva OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 9. července, tentokrát – vzhledem k letnímu období - nespočívalo v informacích ze zásadních jednání, ale spíše v organizačních záležitostech a ve schvalování žádostí o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a o zastupování před soudem. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na ilustračním snímku).

To byla jedna z mnoha informací, které sdělil členům Podnikového výboru SŽDC na jejich jednání v Praze 27. června vedoucí personálního oddělení GŘ SŽDC Ing. Evžen Pospíšil (na snímku). Ten se na jednání dostavil s Ing. Hanou Kohoutovou (vedoucí mzdového oddělení) a Bc. Jitkou Dolejšovou (odbor personální GŘ SŽDC). Ing. Kohoutová opět sdělila řadu čísel za období 1. - 5. 2019, zejména o objemu vyplacených mezd, vývoji zaměstnanosti (evidenční počet zaměstnanců SŽDC nyní činí 17 142 zaměstnanců), vývoji průměrné mzdy u SŽDC, nárůstu reálné mzdy (+7,3 %), průměrné výši výkonové odměny (6,67 % tarifní mzdy) a vyplaceném odstupném (16,3 mil. Kč 74 zaměstnancům). Současně porovnala poslední údaje zveřejněné ČSÚ o výši průměrné mzdy v ČR a v odvětví dopravy a indexech nominálního i reálného nárůstu s hodnotami dosaženými ve stejném období u SŽDC.

Poslední předprázdninové zasedání Ústředí OSŽ se konalo ve středu 26. 6. 2019 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a moderoval jej předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po zahájení a kontrole plnění úkolů přišel na řadu nejdůležitější a nejrozsáhlejší bod - informace ze zásadních jednání.

Už XVII. ročník turnaje v kopané „O pohár generálního ředitele SŽDC“, má svého držitele. Na hřišti v České Třebové se v úterý 18. června sešla celkem čtyři družstva, která postoupila z oblastních kol, dvě z každé oblasti. Z turnaje ve Smiřicích 9. května družstva OŘ Plzeň a OŘ Hradec Králové a z turnaje v Kozlovicích 30. května pak družstva OŘ Olomouc a OŘ Ostrava.

V pražském hotelu STEP byla ve středu 19. června slavnostně zahájena výstavba další části infrastruktury ETCS v úseku IV. tranzitního koridoru Praha-Uhříněves – Votice. Za SŽDC, jako zadavatele stavby, byl přítomen náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb, za zhotovitele prací, firmu AŽD, pak její generální ředitel Zdeněk Chrdle (na snímku).

V parném a dusném podvečeru byl v sobotu 15. června v Olomouci odstartován jubilejní desátý půlmaratón Mattoni1/2Maraton Olomouc, kterého se zúčastnilo více než šest tisíc běžců. Tento závod byl současně pojat jako mistrovství České republiky železničářů v půlmaratónu, které uspořádalo OSŽ ve spolupráci s ČD, a. s., ČD Cargo, a. s., a SŽDC. Organizaci zajistila Regionální sportovní komise OSŽ Olomouc.

V pondělí 10. června byla v Přerově slavnostním poklepáním na kolejnici zahájena výstavba další části evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Jedná se o úsek spojovací větve 1. a 2. tranzitního železničního koridoru mezi Přerovem a Českou Třebovou. Zhotovitelem této stavby je společnost AŽD Praha, která byla jediným uchazečem o tuto zakázku ve vypsaném výběrovém řízení. V zahajovacích projevech promluvili (na snímku zleva) primátor města Přerov Petr Měřínský, ředitel Stavební správy západ SŽDC Petr Hofhanzl a generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

V úterý 4. 6. 2019 se v železniční stanici Klatovy konal prezentační den pro studenty Střední průmyslové školy dopravní v Plzni. Čtrnáct studentů druhého a třetího ročníku, kteří studují obor železničář, si do Klatov přijelo prohlédnout některá pracoviště Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, a podívat se tak na práci železničářů trochu z jiného úhlu.

Hlavním tématem jednání bylo opět postavení žen v železničním sektoru. Zástupkyně výboru „Ženy na železnici“ přednesly požadavky na rovné postavení žen, právo na kariérní postup, a stejné platové podmínky. Upozornily rovněž na sexuální obtěžování žen a násilí na ženách na pracovištích. „Ženy na železnici“ požadují, aby byly stanoveny závazné kvóty, kolik žen musí být zaměstnáno na každé pozici, včetně manažerských pozic.

Právě přítomno: 339 hostů a žádný gestor