OBZOR ke stažení

Představenstvo OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 4. června, za řízení místopředsedy OSŽ Petra Štěpánka (na snímku), mělo klasický průběh. Po podrobné kontrole plnění úkolů z minulých jednání následovalo „kolečko“ informací ze zásadních jednání. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý hovořil o dvou akcích. První z nich, plenárního zasedání tripartity, se zúčastnil spolu s místopředsedou OSŽ Martinem Vavrečkou dne 27. 5. Toto jednání bylo věnováno především zvyšování platů ve státní sféře.

Ve čtvrtek 30. května byl v Čekyni u Přerova slavnostně zahájen první ročník putovního Poháru míčových her, v němž se utkala družstva, složená ze zaměstnanců Českých drah (OCP a OCÚ z celé republiky), DPOV, a. s. a Pars nova, a. s. Soutěže probíhaly v malé kopané, volejbalu smíšených družstev a nohejbalu. Hlavním účelem tohoto turnaje je novou formou navázat na předchozí dvacetiletou tradici fotbalových turnajů DKV, která zanikla po reorganizaci DKV v roce 2018. Pořadatelem turnaje je OSŽ ve spolupráci s ČD, a. s., a DPOV, a. s.

V železniční stanici Jihlava a na přilehlých tratích se v sobotu 1. června 2019, v rámci oslav Mezinárodního dne dětí, konal Regionální den železnice. Na návštěvníky čekala nejen výstava lokomotiv, historické i moderní techniky, drezín, ale i kinematovlak, výstava o historii železnice či Vláček Hráček.

V pondělí 27. května 2019 se sešli dopravní odborníci v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na tradičním již 25. kolokviu ŽELAKTUEL 2019 na téma „Nový přístup k budování vysokorychlostních tratí v ČR“. Kolokvium zahájil Martin Kolovratník, který zrekapituloval aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí z pohledu předsedy Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PSP a člena Správní rady SŽDC.

Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ v čele s předsedou Kurtem Mužíkem jednala v pátek 24. 5. 2019 v Praze. Připomeňme, že RRS má čtrnáct členů, kteří zastupují jednotlivé regiony, mnozí vedou Kluby seniorů a jsou zastoupeni i v krajských radách seniorů. Během mnoha let se RRS pod vedením Kurta Mužíka stala respektovaným a aktivním orgánem OSŽ, zastupujícím bývalé zaměstnance - seniory.

Tentokrát na jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, v Praze 23. května, členové PV přivítali za hospodářské vedení SŽDC Ing. Hanu Kohoutovou a Bc. Jitku Dolejšovou, omluven byl jak personální ředitel GŘ SŽDC Ing. Pavel Koucký, tak i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Jednání PV řídil jeho předseda Petr Štěpánek, který v úvodu informoval o jednání Ústředí OSŽ (22. 5.), zmínil se o stavu členské základny, čerpání rozpočtu OSŽ, který je vyrovnaný, či o projednání zprávy o poskytování právní pomoci členům.

V historických prostorách Zeleného salonku Senátu Parlamentu ČR se ve čtvrtek 16. 5. 2019 konala 54. volební Správní a Dozorčí rada Nadace Okřídlené kolo (NOK). V salonku, kterým procházely dějiny, proběhlo zároveň setkání nově zvoleného vedení Nadace Okřídlené kolo (Winged Wheel Foundation), která letos slaví 15. výročí svého založení, se senátorem Mgr. Miroslavem Adámkem, který nad celým dnem NOK v Senátu převzal záštitu.

Ve středu 22. 5. 2019 v Domě Bohemika v Praze, jednalo Ústředí OSŽ. Zasedání nejvyššího orgánu mezi sjezdy, které moderoval místopředseda OSŽ Radek Nekola, mělo tentokrát vedle tradičních bodů (jako například Kontroly plnění úkolů, kde bylo mimo jiné konstatováno, že Ú-OSŽ souhlasí s pokračováním v soudních sporech s Ing. Jaromírem Duškem až do pravomocného rozhodnutí soudu v první instanci – soudní jednání bylo odročeno na září tohoto roku) i body zcela netradiční, jako například Přehled o zaměstnanosti a mzdovém vývoji za rok 2018 v zaměstnavatelských subjektech, kde působí odborové organizace OSŽ.

Vývoj hospodaření společnosti v letech 2012 až 2017, výsledky roku 2018 a výhled do budoucnosti přišel na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, které se konalo ve čtvrtek 16. 5. 2019 v Praze, v sídle OSŽ, prezentovat výkonný ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth. „Chtěl bych vám prezentovat, čeho jsme jako společnost společně dosáhli, jak se vyvíjelo hospodaření za posledních sedm let, jak se měníme v kontextu evropského regionu a jak investujeme,“ řekl Tomáš Tóth na úvod své prezentace zobrazující výsledky hospodaření v (šesti) letech 2012-2017.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek se ve dnech 16. – 19. května 2019 zúčastnili XIX. Sjezdu maďarských železničních odborů VsZ (Vasutasok Szakszervezete). Na další čtyřleté období byli znovu zvoleni všichni tři dosavadní lídři VsZ: předseda János Melég i oba místopředsedové Róbert Zlati (člen řídícího výboru Železniční sekce ETF) a Csaba Horváth. Staronové vedení ujistilo zástupce OSŽ, že Maďarsko má i nadále zájem o spolupráci zemi střední a východní Evropy v rámci skupin Visegrádské čtyřky i ETF.

Informace ze 109. zasedání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo (mj. schvalování konsolidované účetní uzávěrky za rok 2018), včetně zprávy o hospodaření společnosti, podrobnosti ze společného jednání kolektivních vyjednávačů PV OSŽ ČD Cargo a PV OZŽ ZSSK Cargo v Rajeckých Teplicích, či informace o jednání odborových centrál ke KOP, to vše bylo na programu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 16. května 2019 v Praze, v Domě Bohemika, které moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová.

Sečteno, podtrženo, výpravčím z České Lípy se nelíbí záměr Ing. Martina Koleše, náměstka pro řízení provozu OŘ Hradec Králové, zrušit v České Lípě hl. n. funkci výpravčího vnější služby a nahradit ji staničním dozorcem. Českolipští výpravčí se proti návrhu Martina Koleše tvrdě postavili.

Právě přítomno: 243 hostů a žádný gestor