OBZOR ke stažení

Bohaté na informace bylo hned první poprázdninové zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 10. 9. 2019 v sídle OSŽ a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku). Nejobsáhlejší z bodů - informace ze zásadních jednání – zabral více než dvě hodiny a to se zdaleka ještě neprobíralo všechno. Například k režijním výhodám se nejužší vedení OSŽ sejde znovu, na pátek pak bude svoláno společné jednání odborových centrál.

Jednotka požární ochrany SŽDC v Liberci byla zhruba před rokem vybavena dvěma zcela novými zásahovými automobily. Nahradily zhruba dvacet let staré hasičské vozy, které již neodpovídaly dnešním nárokům na efektivní hasičské zásahy. Nové vozy mají ve své výbavě nejen zařízení pro hašení požárů, ale obsahují rovněž prostředky pro zásahy, týkající se odstraňování stromů spadlých na trať, ženijní nářadí, vyprošťovací pomůcky pro nehody na přejezdech a další výbavu, která je při hasičských zásazích potřebná. Drážní hasiči v dnešní době totiž nehasí jen požáry, ale zasahují také při živelních pohromách, dopravních nehodách, po tragických střetech vlaků s osobami, či mimořádnými událostmi na železnici. Jejich všeobecnou snahou je co nejrychlejší obnova provozu.

Za účasti generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody, zástupců SŽDC, stavebních společností, Olomouckého kraje, starostů obcí a dalších hostů byla před novináři představena přestavba regionální trati Olomouc – Uničov (- Šumperk). Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo před budovou železniční stanice Šternberk v pátek 6. září. Cestujícími hojně využívaná trať bude elektrifikována, bude na ní zvýšena traťová rychlost až na 160 km/h, úpravami projdou i železniční stanice a zastávky na trati. Dokončení stavby s celkovými náklady téměř 4,8 miliardy korun se předpokládá v roce 2022, kdy by mohla být dokončena i elektrizace navazujících úseků do Šumperka.

To byla také jedna z informací, které v hodinovém bloku předložil členům Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC na 25. jednání po měsíční odmlce jeho předseda a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku), který 29. srpna v Praze jednání řídil. Zrekapituloval stav plnění úkolů z minulých jednání, většina je trvalého charakteru. Jak dále informoval, uskutečnilo se 7. 7. jednání s generálním ředitelem SŽDC ve věci Hasičské záchranné služby (HZS), kde se jednalo o požadavku navýšení finančních prostředků na odměňování u některých profesí zaměstnanců HZS.

Na jednání Petr Štěpánek omluvil předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého a také personálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Kouckého. Jak už bylo zveřejněno na webu OSŽ, proběhlo 28. 8. společné jednání odborových centrál se zaměstnavatelem, kde byla generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, předložena 3. změna PKS SŽDC, která stručně řečeno obsahuje závazek zaměstnavatele na zachování úhrady stávajícího příplatku na komerční vlaky a spoluzavazadla a dále navrhuje poskytovat zaměstnancům SŽDC jednorázový příspěvek na dopravu od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. Jde o návrh, který by měl být projednán a uzavřen nejpozději do konce listopadu tohoto roku. Zároveň s tím byl předložen návrh nové PKS SŽDC na rok 2020.

Generální ředitel SŽDC také informoval odborové centrály (OC) o navrhované výši finančních prostředků na činnost SŽDC, navrhované výši objemu použitelných finančních prostředků na výkonové odměny, zvýšených o 1 %, záměru provedení revize organizační struktury SŽDC a řadě dalších věcí. Zástupci jednotlivých odborových centrál se také zabývali tím, jak bude probíhat kolektivní vyjednávání, kdy některé požadují navýšení počtu kolektivních vyjednavačů a dále také dohodou o zásadách kolektivního vyjednávání, která není dosud podepsána všemi účastníky kolektivního vyjednávání! Pokud jde o počty členů, zastupovaných jednotlivými odborovými centrálami, tady Petr Štěpánek uvedl, že podle údajů z jednotlivých Výborů při OŘ SŽDC, které jsou k dispozici, neodpovídají počty zastupovaných členů uváděné některými odborovými centrálami a uvedl i konkrétní čísla, kde to podle něj neodpovídá skutečnosti.

Další informace se týkala projednávání rámcových zásad a zásad C-FKSP, které se týkají poskytování příspěvků na rekreaci z C-FKSP v příštím roce. Tady už proběhlo několik jednání s tím, že by měl být umožněn větší výběr z nabídky dalších cestovních kanceláří. „Teď se jedná o to, na čem se s dalšími OC dohodneme,“ dodal Štěpánek. Řadu dalších informací z jednání pak doplnili přítomní tajemníci PV. Tématem diskuse byly úvahy o tom, jak bude organizováno školení zaměstnanců, otázka uznávání jízdních výhod jednotlivými kraji, kde je provozovatelem soukromý dopravce.

Za hospodářské vedení SŽDC se dalšího jednání PV zúčastnili Ing. Evžen Pospíšil spolu s Ing. Hanou Kohoutovou a Bc. Jitkou Dolejšovou. Ing. Pospíšil pak zopakoval to, co už řekl Petr Štěpánek, diskuse se opět týkala výše avizovaného příspěvku zaměstnavatele na dopravu, nové informace o záměru zrušení odměny za komerční odbavení cestujících, připomínek k rámcovým zásadám FKSP; novou informaci o mzdovém vývoji u SŽDC za období 1-7/2019, nominálním, ale také o reálném nárůstu průměrné mzdy oproti stejnému období loňského roku (+7,35 % při indexu spotřebitelských cen + 2,8 %), výši dosažené průměrné mzdy a jejím nárůstu (+ 3514 Kč) podala Ing. Kohoutová. Došlo i na oblíbené téma - STKR.

Na závěr jednání PV, jak již bylo zveřejněno, došlo k jmenování kolektivních vyjednavačů a jejich potvrzení členy PV, byl sdělen i termín společného jednání odborových centrál 19. 9., kde by mělo dojít k dohodě o společném protinávrhu k návrhu PKS zaměstnavatele. Od 30. 9. pak v Berouně bude probíhat internátní kolektivní vyjednávání. Společné jednání podnikových výborů SŽDC a ŽSR se uskuteční 29. 10. na Slovensku, poslední informace se týkala III. Sportovních her seniorů OSŽ, které se konaly v Rajeckých Teplicích.

Miroslav Gloss
 

Slova uvedená v titulku pronesl na slavnostním vyhodnocení výsledků her předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes, který byl jedním z pozvaných hostů III. Sportovních her seniorů OSŽ v Rajeckých Teplicích. Spolu s ním přivítal Alois Malý, místopředseda RS ČR, 26. srpna při slavnostním zahájení her účastníky v areálu hotelu Skalka (na snímku), jakož i Ivana Bednárika MBA, předsedu představenstva ČD Cargo, a. s., Ing. Michala Vereše MBA, člena představenstva ČD, a. s., Mgr. Martina Malého, předsedu Odborového sdružení železničářů, Emilii Duračinskou, ředitelku hotelu Skalka, Ing. Ondřeje Šmehlíka, vedoucího MO OSŽ a Kurta Mužíka, předsedu RRS OSŽ.

Od konce července nejezdí vlaky na trati 031 ze Smiřic do Jaroměře/České Skalice a ještě více než čtvrt roku jezdit nebudou. Provozovatel dráhy (SŽDC) totiž výše uvedený úsek z důvodu přestavby kolejiště v železniční stanici Jaroměř vyloučil z provozu a České dráhy tak místo vlaků nasadily autobusy.

Při stavebních pracích na opravě lávky v železniční zastávce Dolní Zálezly (090), konkrétně při úpravě lešení sloužícího pro tryskání konstrukce, se dnes (ve středu 28. srpna 2019), krátce před desátou hodinou dopoledne, podlomilo hliníkové kolečko a lešení se naklonilo do profilu jedné ze dvou kolejí. Stalo se tak ve chvíli, kdy se k Dolním Zálezlům blížil od Děčína po této koleji rychlík 681 Labe.

Skupina České dráhy meziročně rostla o 70 %, za první pololetí vydělala 441 milionů korun, což je o 179 milionů lepší výsledek než za stejné období loňského roku. Zisková byla v pololetí nejen mateřská společnost, ale i všechny její dcery. Samotná osobní doprava vydělala 85 milionů korun, segment nákladní dopravy pak 270 milionů korun. Největší dceřiná společnost Českých drah, a. s. (ČD Cargo), realizovala za první pololetí roku 2019 zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 481 milionů korun. To jsou základní informace z tiskové konference, na které v úterý 27. 8. 2019 České dráhy představily výsledky hospodaření za první pololetí letošního roku.

Legiovlak 2019 - unikátní expozice replik legionářských vagonů z let 1918 až 1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř, se při svém putování Českou republikou zastavil ve dnech 20. až 25. srpna 2019 na nádraží v Šumperku. Připomeňme, že českoslovenští vojáci působili na Sibiři jako spojenecká intervenční armáda a bojovali na úseku mezi Omskem a Irkutskem proti bolševikům.

Výletní vlak Cyklohráček, který je velkou dětskou hernou na kolejích, jezdí již 6. sezónu. Speciální vlaková souprava si letos pro své cestující připravila hned několik novinek, tou hlavní je zcela nově upravený vůz Bdtax (24-29 540-8) s balónkovištěm, který nahradil původní motorový vůz „Esmeraldu“ (812.613-8). „Tento nově upravený vůz už sice jezdí od června, nicméně ještě nebyl kompletně dovybaven,“ informoval Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID, v úterý 20. 8. 2019 během prezentace Cyklohráčku v Praze na hlavním nádraží. „Nově je tady například herna, knihovna a také tabule, na níž si mohou děti malovat.“

Symbolickým poklepáním na kolejnici byla ve čtvrtek 15. srpna 2019 slavnostně zahájena rekonstrukce deset kilometrů dlouhého traťového úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou (trať Hranice na Moravě - Horní Lideč). Slavnosti, která se konala na zámku v Hustopečích nad Bečvou, se zúčastnili zástupci SŽDC, stavebních firem, starostů dotčených obcí a dalších hostů. Přestavba trati byla ve skutečnosti zahájena již počátkem měsíce června, kdy se rozběhly práce v železniční stanici Lhotka nad Bečvou, která projde zásadní přestavbou. Spolu s ní bude provedena obnova výše uvedeného traťového úseku, která po dokončení umožní jízdu vlakům rychlostí až 160 km/h.

Rovných sto dní je ministr dopravy Vladimír Kremlík ve funkci, dnes na tiskové konferenci bilancoval své působení v úřadu a mimo jiné se věnoval i železnici. Prioritou je pro něj bezpečnost na železnici, následky nehod na železničních přejezdech jsou totiž dost často fatální – i proto ministr apeloval na generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobodu, aby SŽDC výrazně pokročila se zabezpečením železničních přejezdů závorami. „Podle mých informací budou do konce roku 2019 vybudovány závory na 133 ze 164 železničních přejezdů na silnicích I. třídy,“ uvedl s tím, že do konce roku 2023 by pak měly být závory na všech přejezdech u silnic I. třídy.

Právě přítomno: 157 hostů a žádný gestor