OBZOR ke stažení

Ve dnech 16. až 18. října 2019 se v hotelu OSŽ Lesní chata v Kořenově (na snímku) konalo společné výjezdní zasedání PV OSŽ při ČD a PV OSŽ ČD Cargo. Jednání PV OSŽ při ČD zahájil jeho předseda Vladislav Vokoun, který v úvodu přivítal hosty – Martinu Maričovou a Lucii Bauerovou z personálního odboru GŘ ČD a tlumočil pozdrav Předsedy představenstva ČD, a. s., který se z důvodu pracovního vytížení nemohl jednání účastnit. Pokračoval dále informacemi ze zásadních jednání, přičemž upozornil zejména na obsah osobní schůzky s novým předsedou představenstva ČD Bc. Václavem Nebeským, kterou vyhodnotil jako velmi konstruktivní a hodnotnou. Jednalo se o dalším směřování společnosti, investičních záměrů, kolektivního vyjednávání a o dalších důležitých otázkách, včetně jízdních výhod.

(AKTUALIZOVÁNO) Ve čtvrtek 21. listopadu zástupci společnosti a Dozorčí rady ČD Cargo prověří v Německu první z deseti lokomotiv Traxx MS3 od společnosti Bombardier, to byla první a zásadní informace předsedy představenstva společnosti ČD Cargo Ivana Bednárika, MBA, na výjezdním zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se koná ve dnech 16. až 18. 10. 2019 na Lesní Chatě v Kořenově.

Zcela zaplněný vládní salonek na pražském hlavním nádraží byl ve středu 9. října svědkem setkání autorů, píšících o železnici, při příležitosti vydání šesté série knih „Literáti na trati“. Téměř stovku železničářských prozaiků a básníků (včetně jejich doprovodu) přivítal vedoucí skupiny literátů federace FISAIC František Tylšar, vlakvedoucí a spisovatel v jedné osobě. V úvodu přítomní uctili minutou ticha ty autory, kteří se letošního setkání nedožili, přičemž tato minuta byla věnována také nedávno zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi.

Návrhem změny jednacího řádu a vložením bodu Přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ do programu začalo v úterý 8. 10. 2019 jednání Představenstva OSŽ, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), a které se protáhlo do pozdních odpoledních hodin.

1. září 2019 tomu bylo 70 let od zahájení provozu v tehdejším Hlavním motorovém depu Praha-Libeň (dnes Oblastní centrum údržby Střed, Středisko údržby Libeň). Toto kulaté výročí si v sobotu 5. října 2019 v deštivém odpoledni připomněla zhruba stovka bývalých a současných zaměstnanců libeňského depa, kteří se v půl druhé odpoledne sešli na vlakovém nádraží v Libni, odkud je „Regionova“ odvezla (přes šturc na Vítkově) do depa. V doprovodu současného vedoucího Josefa Sadílka si účastníci prohlédli provozní halu i další pracoviště depa a poté se přesunuli do blízkého hotelu STEP, kde bylo pro ně připraveno malé pohoštění.

Svým způsobem specifické bylo vyjednávání o nové smlouvě na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji na dalších deset let. Na jedné straně management Českých drah, na straně druhé bývalý člen představenstva Českých drah Ing. Michal Štěpán, v současnosti ředitel IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje).

České dráhy zůstanou hlavním železničním dopravcem ve Středočeském kraji, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s místopředsedou představenstva Českých drah Radkem Dvořákem dnes (ve čtvrtek 3. 10. 2019) po poledni podepsali smlouvu o zajištění drážní základní dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji na dalších deset let.

NTM, jako spoluzakladatel Nadace Okřídlené kolo (NOK), a NOK se podpisem Memoranda dohodly na prohloubení vzájemné partnerské spolupráce v oblasti získávání finančních zdrojů na zajištění oprav historických kolejových vozidel ve vlastnictví NTM, například na dokončení renovace interiéru přípojného vozu Ca 4-5086 z roku 1931.

Také letošní 123. ročník běžeckého závodu na 10 km Běchovice – Praha, který se konal v neděli 29. října, proběhl bohatém zastoupení železničářů a to prakticky z celé Evropy. Mezinárodní oddělení OSŽ zajistilo v rámci populárních „Běchovic“ konání mezinárodního mistrovství železničářů v silničním běhu, jehož se zúčastnila družstva železničářů z devíti evropských zemí. České družstvo si přitom vedlo velice dobře, když v celkovém hodnocení získalo první místo. Za české družstvo převzal ocenění z rukou Miloše Palečka a Ondřeje Šmehlíka běžec Zdeněk Doležal (na úvodním snímku).

Dvacáté šesté jednání Podnikového výboru SŽDC mělo standardní průběh. Konalo se 26. září, tedy ve stejný den, kdy o patro výše probíhalo jednání Republikové rady seniorů a náročnější bylo pro předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, který se na jednání PV dostavil v jeho závěru s omluvou, že byl na jednání s předsedy odborových organizací AŽD a po svém vystoupení na jednání PV se ještě několik hodin účastnil jednání RRS. Jednání PV také tentokrát řídil tajemník PV Miloš Paleček (na snímku), když omluvil neúčast předsedy PV Petra Štěpánka a také, že se dnešního jednání neúčastní nikdo ze zástupců zaměstnavatele.

Na jednání RRS v Praze 26. září přivítal její předseda Kurt Mužík paní Stanislavu Brejníkovou, která byla na jednání středočeské oblasti, zastupující seniory, navržena za členku RRS. Nahradila tak zesnulého Karla Hybše, člena rady a místopředsedu RRS. Stanislava Brejníková je členkou revizní komise Rady seniorů ČR a dnes se vrací „domů“, protože byla již členkou RRS, kdy ji po minulých volbách nahradila Ing. Jarmila Šmerhová. Členové rady pak jednomyslně zvolili paní Danuši Poláškovou (na snímku) za místopředsedkyni RRS. Otevřeným úkolem ovšem zůstává, kdo bude po Karlu Hybšovi dál spravovat webové stránky seniorů na webu OSŽ.

Kontrolou plnění úkolů (v rámci tohoto bodu zazněla i informace o současném stavu aktivních a pasivních právních sporů vedených s Ing. Duškem; dne 10. 9. bylo vedeno další jednání před Obvodním soudem pro Prahu 7, kde bylo vyslechnuto pět ze sedmi navrhovaných svědků a dále bylo nařízeno jednání na 3. 12. 2019 a 7. 1. 2020) bylo ve středu 25. 9. 2019 zahájeno pravidelné jednání Ústředí OSŽ.

Právě přítomno: 336 hostů a žádný gestor