OBZOR ke stažení

Železniční stanice Děčín východ vznikla spojením dvou na sobě nezávisle vybudovaných nádraží. Starší staniční budova (na snímku vlevo) je nazývána jako horní nádraží a je součástí železničních tratí Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl. n. a Děčín hl. n. – Česká Lípa. Budova na protější straně ulice, nazývána jako dolní nádraží, byla v 50. letech minulého století vyřazena z provozu. Horní nádraží, které s dolním spojovala do roku 1978 krytá nadzemní chodba, bylo v 60. letech necitelně rekonstruováno, jeho původní podoba mu byla vrácena na počátku 21. století.

Na červencovém jednání RRS OSŽ 3. 7. v Praze, které mělo stoprocentní účast členů, zazněla při kontrole plnění usnesení informace jejího předsedy Kurta Mužíka, který zjistil, že sportovní družstvo RRS není vlastně přihlášeno k účasti na sportovních hrách seniorů České republiky v Českých Budějovicích ve dnech 16. - 17. 7. Zřejmě došlo k administrativní chybě na straně pořadatele Rady seniorů ČR, což bylo okamžitě napraveno a OSŽ bude mít na těchto hrách zastoupení.

Těžiště jednání Představenstva OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 9. července, tentokrát – vzhledem k letnímu období - nespočívalo v informacích ze zásadních jednání, ale spíše v organizačních záležitostech a ve schvalování žádostí o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a o zastupování před soudem. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na ilustračním snímku).

To byla jedna z mnoha informací, které sdělil členům Podnikového výboru SŽDC na jejich jednání v Praze 27. června vedoucí personálního oddělení GŘ SŽDC Ing. Evžen Pospíšil (na snímku). Ten se na jednání dostavil s Ing. Hanou Kohoutovou (vedoucí mzdového oddělení) a Bc. Jitkou Dolejšovou (odbor personální GŘ SŽDC). Ing. Kohoutová opět sdělila řadu čísel za období 1. - 5. 2019, zejména o objemu vyplacených mezd, vývoji zaměstnanosti (evidenční počet zaměstnanců SŽDC nyní činí 17 142 zaměstnanců), vývoji průměrné mzdy u SŽDC, nárůstu reálné mzdy (+7,3 %), průměrné výši výkonové odměny (6,67 % tarifní mzdy) a vyplaceném odstupném (16,3 mil. Kč 74 zaměstnancům). Současně porovnala poslední údaje zveřejněné ČSÚ o výši průměrné mzdy v ČR a v odvětví dopravy a indexech nominálního i reálného nárůstu s hodnotami dosaženými ve stejném období u SŽDC.

Poslední předprázdninové zasedání Ústředí OSŽ se konalo ve středu 26. 6. 2019 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a moderoval jej předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po zahájení a kontrole plnění úkolů přišel na řadu nejdůležitější a nejrozsáhlejší bod - informace ze zásadních jednání.

Už XVII. ročník turnaje v kopané „O pohár generálního ředitele SŽDC“, má svého držitele. Na hřišti v České Třebové se v úterý 18. června sešla celkem čtyři družstva, která postoupila z oblastních kol, dvě z každé oblasti. Z turnaje ve Smiřicích 9. května družstva OŘ Plzeň a OŘ Hradec Králové a z turnaje v Kozlovicích 30. května pak družstva OŘ Olomouc a OŘ Ostrava.

V pražském hotelu STEP byla ve středu 19. června slavnostně zahájena výstavba další části infrastruktury ETCS v úseku IV. tranzitního koridoru Praha-Uhříněves – Votice. Za SŽDC, jako zadavatele stavby, byl přítomen náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb, za zhotovitele prací, firmu AŽD, pak její generální ředitel Zdeněk Chrdle (na snímku).

V parném a dusném podvečeru byl v sobotu 15. června v Olomouci odstartován jubilejní desátý půlmaratón Mattoni1/2Maraton Olomouc, kterého se zúčastnilo více než šest tisíc běžců. Tento závod byl současně pojat jako mistrovství České republiky železničářů v půlmaratónu, které uspořádalo OSŽ ve spolupráci s ČD, a. s., ČD Cargo, a. s., a SŽDC. Organizaci zajistila Regionální sportovní komise OSŽ Olomouc.

V pondělí 10. června byla v Přerově slavnostním poklepáním na kolejnici zahájena výstavba další části evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Jedná se o úsek spojovací větve 1. a 2. tranzitního železničního koridoru mezi Přerovem a Českou Třebovou. Zhotovitelem této stavby je společnost AŽD Praha, která byla jediným uchazečem o tuto zakázku ve vypsaném výběrovém řízení. V zahajovacích projevech promluvili (na snímku zleva) primátor města Přerov Petr Měřínský, ředitel Stavební správy západ SŽDC Petr Hofhanzl a generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

V úterý 4. 6. 2019 se v železniční stanici Klatovy konal prezentační den pro studenty Střední průmyslové školy dopravní v Plzni. Čtrnáct studentů druhého a třetího ročníku, kteří studují obor železničář, si do Klatov přijelo prohlédnout některá pracoviště Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, a podívat se tak na práci železničářů trochu z jiného úhlu.

Hlavním tématem jednání bylo opět postavení žen v železničním sektoru. Zástupkyně výboru „Ženy na železnici“ přednesly požadavky na rovné postavení žen, právo na kariérní postup, a stejné platové podmínky. Upozornily rovněž na sexuální obtěžování žen a násilí na ženách na pracovištích. „Ženy na železnici“ požadují, aby byly stanoveny závazné kvóty, kolik žen musí být zaměstnáno na každé pozici, včetně manažerských pozic.

V Praze, v sídle OSŽ, zasedal ve středu 5. 6. 2019 Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s. Pravidelné zasedání řídila tajemnice PV Věra Nečasová, která hned na začátku jednání přivítala prvního hosta – Ing. Michala Vereše, MBA, (na snímku) člena představenstva ČD (od 1. 3. 2019) pro oblast provozu, který před příchodem na České dráhy působil jako ředitel úseku provozu u ZSSK Slovensko. Michal Vereš mluvil zejména o problémech opravárenství. „Môžem po slovensky?“ zeptal se na úvod.

Právě přítomno: 239 hostů a žádný gestor