OBZOR ke stažení

1. září 2019 tomu bylo 70 let od zahájení provozu v tehdejším Hlavním motorovém depu Praha-Libeň (dnes Oblastní centrum údržby Střed, Středisko údržby Libeň). Toto kulaté výročí si v sobotu 5. října 2019 v deštivém odpoledni připomněla zhruba stovka bývalých a současných zaměstnanců libeňského depa, kteří se v půl druhé odpoledne sešli na vlakovém nádraží v Libni, odkud je „Regionova“ odvezla (přes šturc na Vítkově) do depa. V doprovodu současného vedoucího Josefa Sadílka si účastníci prohlédli provozní halu i další pracoviště depa a poté se přesunuli do blízkého hotelu STEP, kde bylo pro ně připraveno malé pohoštění.

Svým způsobem specifické bylo vyjednávání o nové smlouvě na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji na dalších deset let. Na jedné straně management Českých drah, na straně druhé bývalý člen představenstva Českých drah Ing. Michal Štěpán, v současnosti ředitel IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje).

České dráhy zůstanou hlavním železničním dopravcem ve Středočeském kraji, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s místopředsedou představenstva Českých drah Radkem Dvořákem dnes (ve čtvrtek 3. 10. 2019) po poledni podepsali smlouvu o zajištění drážní základní dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji na dalších deset let.

NTM, jako spoluzakladatel Nadace Okřídlené kolo (NOK), a NOK se podpisem Memoranda dohodly na prohloubení vzájemné partnerské spolupráce v oblasti získávání finančních zdrojů na zajištění oprav historických kolejových vozidel ve vlastnictví NTM, například na dokončení renovace interiéru přípojného vozu Ca 4-5086 z roku 1931.

Také letošní 123. ročník běžeckého závodu na 10 km Běchovice – Praha, který se konal v neděli 29. října, proběhl bohatém zastoupení železničářů a to prakticky z celé Evropy. Mezinárodní oddělení OSŽ zajistilo v rámci populárních „Běchovic“ konání mezinárodního mistrovství železničářů v silničním běhu, jehož se zúčastnila družstva železničářů z devíti evropských zemí. České družstvo si přitom vedlo velice dobře, když v celkovém hodnocení získalo první místo. Za české družstvo převzal ocenění z rukou Miloše Palečka a Ondřeje Šmehlíka běžec Zdeněk Doležal (na úvodním snímku).

Dvacáté šesté jednání Podnikového výboru SŽDC mělo standardní průběh. Konalo se 26. září, tedy ve stejný den, kdy o patro výše probíhalo jednání Republikové rady seniorů a náročnější bylo pro předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, který se na jednání PV dostavil v jeho závěru s omluvou, že byl na jednání s předsedy odborových organizací AŽD a po svém vystoupení na jednání PV se ještě několik hodin účastnil jednání RRS. Jednání PV také tentokrát řídil tajemník PV Miloš Paleček (na snímku), když omluvil neúčast předsedy PV Petra Štěpánka a také, že se dnešního jednání neúčastní nikdo ze zástupců zaměstnavatele.

Na jednání RRS v Praze 26. září přivítal její předseda Kurt Mužík paní Stanislavu Brejníkovou, která byla na jednání středočeské oblasti, zastupující seniory, navržena za členku RRS. Nahradila tak zesnulého Karla Hybše, člena rady a místopředsedu RRS. Stanislava Brejníková je členkou revizní komise Rady seniorů ČR a dnes se vrací „domů“, protože byla již členkou RRS, kdy ji po minulých volbách nahradila Ing. Jarmila Šmerhová. Členové rady pak jednomyslně zvolili paní Danuši Poláškovou (na snímku) za místopředsedkyni RRS. Otevřeným úkolem ovšem zůstává, kdo bude po Karlu Hybšovi dál spravovat webové stránky seniorů na webu OSŽ.

Kontrolou plnění úkolů (v rámci tohoto bodu zazněla i informace o současném stavu aktivních a pasivních právních sporů vedených s Ing. Duškem; dne 10. 9. bylo vedeno další jednání před Obvodním soudem pro Prahu 7, kde bylo vyslechnuto pět ze sedmi navrhovaných svědků a dále bylo nařízeno jednání na 3. 12. 2019 a 7. 1. 2020) bylo ve středu 25. 9. 2019 zahájeno pravidelné jednání Ústředí OSŽ.

Ředitel turnaje a předseda OSŽ Mgr. Martin Malý zahájil ve čtvrtek 19. 9. 2019 v 9 hodin dopoledne v areálu OtavArena v Písku jubilejní desátý ročník Mistrovství železničářů v kopané o pohár předsedy OSŽ: „Jsem velice rád, že díky nadšení hráčů, poctivé práci organizátorů a štědrosti sponzorů se podařilo zorganizovat další ročník Mistrovství železničářů ve fotbale,“ řekl na úvod.

O připomínkách k celostátnímu tarifu, o dopravní tripartitě, o aktuálních problémech ZAPu, a především pak o „neodkladných záležitostech na Moravě“ jednali členové Výboru ZAP OSŽ (Zákaznický personál), stacionární personál, na svém pravidelném zasedání ve středu 18. 9. 2019 v Praze, v sídle OSŽ, jehož první část navštívila ředitelka ZAP Ing. Jitka Kubíková (na snímku).

Česká republika hostila ve dnech 10. až 13. září 2019 (v Trutnově) v pořadí již 17. Mezinárodní mistrovství USIC železničářů v atletice mužů a 14. Mezinárodní mistrovství USIC železničářů v atletice žen. V malebném historickém městě Trutnov se sešly výpravy atletů ze sedmi zemí včetně České republiky (Belgie, Bulharsko, Francie, Indie, Polsko, Švýcarsko, Česká republika).

Mimořádné jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., bylo svoláno na středu 11. září do Prahy především kvůli přípravě kolektivního vyjednávání, ale také pochopitelně i k navrženým změnám v režijních výhodách, stihlo však projednat i řadu dalších záležitostí. V úvodu jednání přivítal tajemník PV Antonín Leitgeb (na snímku), který jednání moderoval, novou členku – Marii Štusákovou z České Třebové, která v podnikovém výboru nahradila předčasně zesnulou Janu Štanclovou. Velké části jednání se zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Právě přítomno: 196 hostů a žádný gestor