OBZOR ke stažení

Zahájení, volba zapisovatelů a ověřovatelů, schválení programu jednání. Stručně řečeno, po nezbytných procedurálních záležitostech se ke svému prvnímu letošnímu zasedání sešlo v úterý 7. 1. 2020 Představenstvo Odborového sdružení železničářů.

Téměř na všech jednáních Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ je hostem předseda OSŽ. 19. prosince přišel s mnoha informacemi k problematice jízdních výhod zaměstnanců a situaci v Jihomoravském kraji. O tom jednali i den předtím členové Ústředí OSŽ a průběh jednání, včetně přijatého usnesení, je zveřejněn na webových stránkách OSŽ.

Situace na železnici se podle zjištění České televize částečně zlepšila, některé problémy na tratích však stále zůstávají. Zatímco vloni, ve stejném období, mělo zpoždění asi osm procent vlaků, v prvním týdnu platnosti nového jízdního řádu to byl skoro dvojnásobek. Jak v neděli 22. 12. 2019 uvedla Česká televize, Zlínský kraj už pohrozil firmě Arriva sankcemi a České dráhy naopak poprvé naznačily, že by byly ochotné převzít některé vlaky.

Ke svému poslednímu letošnímu jednání se ve středu 18. 12. 2019 sešli členové Ústředí OSŽ. Po úvodních formalitách předal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání řídil, slovo I. místopředsedovi OSŽ Vladislavu Vokounovi, který zahájil tradiční kolečko informací ze zásadních jednání.

Pro Prahu a střední Čechy zajišťují České dráhy zhruba čtvrtinu regionálních dopravních výkonů v celé republice. O to důležitější je smlouva, kterou hlavní město Praha podepsalo s Českými drahami. Podpis této smlouvy o regionální dopravní obslužnosti na další desetileté období (roky 2020 – 2029) proběhl ve středu 18. prosince 2019 a navázal tak na již dříve uzavřenou smlouvu mezi ČD a Středočeským krajem. Podle slov generálního ředitele ČD Václava Nebeského je tak mimo jiné zajištěna i dlouholetá personální perspektiva pro zaměstnance ČD.

Členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC se sešli 12. prosince v Praze, týden po podepsání PKS na rok 2020, a zaznělo i poděkování kolektivním vyjednavačům za odvedenou práci. Jak poznamenala Lydie Vatterová, která zvlášť poděkovala vedoucímu kolektivních vyjednavačů Petru Štěpánkovi: „Není snadné vyrovnat se s psychickým tlakem, pomluvami a podezíráním, které se objevují na adresu vyjednavačů,“ dodala.

S informacemi z kolektivního vyjednávání, o Katalogu zaměstnání či z jednání Dozorčí rady ČD Cargo vystoupil hned v úvodu jednání, ve středu 11. 12. 2019, předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „Co se týče finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů, počítá podnikatelský plán (na rok 2020) s nárůstem objemu ve výši zhruba 5 %. Navýšený objem peněz už v sobě ovšem má zahrnuté předběžné náklady na nový katalog zaměstnání a mzdové náklady pro první kvartál roku 2020. Jako zástupci zaměstnanců v Dozorčí radě jsme proto konstatovali, že takto navržený podnikatelský plán nemůžeme podpořit a nebudeme pro něj hlasovat,“ uvedl Radek Nekola.

Hned v úvodu jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, dne 11. 12. 2019, se dostavil první host, ředitel odboru 30 (odbor bezpečnosti) GŘ ČD, a. s., Ing. Josef Kopecký, jednak aby se odborářům představil (odbor řídí od 1. 6. 2019), jednak aby je informoval o organizačních změnách odboru 30, které již proběhly, či o svých plánech na zkvalitnění práce tohoto odboru. V diskusi se hovořilo především o nutnosti více se věnovat bezpečnosti vlakových čet, zvláště na příměstských tratích či na vlacích vezoucích fotbalové fanoušky nebo účastníky diskoték, a o potřebě lepší spolupráce s Policií ČR.

Je to sice trochu nadsázka, neznamená to, že by nad vedením Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ převzaly ženy moc, ale vzhledem k počtu přítomných mužů na jednání RRS OSŽ 26. listopadu v Praze to tak bylo. Ze čtrnáctičlenné RRS byli jen čtyři muži a sedm žen.

Ve středu 4. prosince se v kongresovém centru Jezerka u Seče na Chrudimsku konal aktiv předsedů a zástupců ZO OSŽ SŽDC. Před zhruba stovkou předsedů z celé republiky zasedli za jednacím stolem (na snímku) předseda PV Petr Štěpánek spolu s tajemníky Milošem Palečkem, Miroslavem Mainclem a Dušanem Richterem, který jednání řídil. V průběhu jednání se dostavili i pozvaní hosté – generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda MBA se svými náměstky (Ing. Miroslav Jasenčák a Ing. Marcela Pernicová) a ředitelem personálního odboru Ing. Pavlem Kouckým. Jednání se zúčastnil rovněž předseda OSŽ Martin Malý a další zaměstnanci OSŽ-Ú.

„Kolektivní vyjednávání je v plném proudu, dostali jsme se do klasického maratonu projednávání rozporných bodů: kdo za co může, co za co, a k hledání kompromisů. Dnes odpoledne je na řadě další kolečko," řekl na jednání Představenstva OSŽ v úterý 3. 12. 2019 na úvod bloku informací ze zásadních jednání I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku).

Významný nesoulad mezi zázemím zaměstnanců správkáren a 21. stoletím, tak popsal nový člen představenstva Českých drah (od 14. 10. 2019) Mgr. Michal Kraus, MSc. (na snímku), svůj „první postřeh“ z Českých drah na pondělním (2. 12. 2019) odpoledním jednání zúženého Výboru předsedů OSŽ OCÚ/OCP. „Najíždíme zbytečně kilometry, pohybujeme se mezi několika objekty, to je něco, co mě skutečně nenadchlo. Ale na druhou stranu: narazil jsem na lidi, kteří tu práci mají rádi. To je obrovské plus! Je fajn, když nedělají pouze rukama a hlavou, ale i srdcem,“ shrnul.

Právě přítomno: 410 hostů a žádný gestor