OBZOR ke stažení

SŽDC včera (ve středu 13. 11. 2019) slavnostně zahájila optimalizaci tratě v úseku z Prahy-Smíchova do Prahy-Radotína. Díky ní vznikne v metropoli další čyřkolejný úsek, stanice v Radotíně projde výraznou proměnou a zastávka ve Velké Chuchli se posune blíže k obytné zástavbě.

V průběhu jednání Představenstva OSŽ v úterý 12. 11. 2019 zasedl stávkový výbor OSŽ, který z rozhodnutí Ústředí OSŽ tvoří členové Představenstva OSŽ. Stávkový výbor si v úvodu jednání zvolil svého předsedu, kterým se stal Mgr. Martin Malý. Poté stávkový výbor přijal informaci o postupu v otázce vyjednávání o jízdních výhodách v Jihomoravském kraji, kterou vyhodnotil jako vážnou.

České dráhy v pátek 8. 11. 2019 podepsaly s Jihočeským krajem smlouvy o zajištění veřejné železniční dopravy v provozních souborech Elektrické a Motorové trakce a Bechyňka po dobu následujících deseti let. Národní dopravce se ve smlouvě zavázal k postupné obnově vozidlového parku. Do nákupu nových vlaků a modernizace stávajících vozidel investují České dráhy přes 1,8 mld. korun.

V zasedací místnosti železniční stanice Tábor dnes (v pátek 8. 11. 2019) podepsali zástupci Jihočeského kraje a Českých drah celkem tři „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy Jihočeského kraje“. Dnešními podpisy stvrdili signatáři - hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a předseda představenstva Českých drah Bc. Václav Nebeský (na snímku) - spolupráci na dalších 10 let.

V úterý 5. listopadu 2019 se v Bruselu konalo řádné podzimní zasedání Železniční sekce ETF. Zástupci evropských železničních odborů se opět věnovali problematice sledování doby jízdy a odpočinku strojvedoucích. Prezident Železniční sekce Giorgio Tutti (SEV) v úvodu připomněl, že v Evropě již nyní existují různé metody sledování doby jízdy strojvedoucích (např. chytré karty v Itálii nebo MLS v České republice).

První část jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 6. listopadu, byla věnována aktuální situaci ve vyjednávání v záležitosti uznávání režijních výhod v Jihomoravském kraji. Předseda PV Vladislav Vokoun zrekapituloval dosavadní výsledky jednání a připomněl shodu všech odborových centrál na železnici k této záležitosti a také nabízenou podporu od regionálního orgánu ČMKOS. „Rovněž České dráhy konstatovaly, že podmínky, které nabízí Jihomoravský kraj, jsou nepřijatelné,“ řekl Vladislav Vokoun.

Další den po večerním společném jednání Podnikových výborů, slovenského OZŽ ŽSR a českého OSŽ SŽDC, na kterém byli přítomni při setkání generální ředitelé obou podniků, uskutečnilo se dopoledne 30. 10. samostatné jednání obou PV ve slovenské obci Strečno.

Už za rok má být v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi (přes Malešice) nainstalován celoevropský zabezpečovací systém ETCS. Slavnostní zahájení akce, která má za cíl zprovoznění moderního vlakového zabezpečovače na trati z Kralup nad Vltavou přes Prahu do Kolína, se uskutečnilo dnes (v úterý 5. 11. 2019) v Praze.

Na pozvání slovenských kolegů, členů OZŽ, se ve dnech 29. - 31. října ve Strečně konalo společné jednání členů Podnikového výboru OZŽ Železnice slovenské republiky a našeho PV OSŽ SŽDC. Pozvání k úvodnímu večernímu jednání přijali také nově jmenovaný generální ředitel ŽSR Ing. Igor Polák a generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA. Místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV OZŽ Ing. Darina Fabuľová přivítala členy obou podnikových výborů a samozřejmě oba ředitele a jejich spolupracovníky - Jiřího Svobodu a personálního ředitele GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého.

O účast na přednášce s tématem „Hospodaření s rodinnými financemi seniorů,“ kterou nabízí poradenská společnost Partners financial services, a. s., projevili zájem všichni členové Republikové rady seniorů OSŽ na svém jednání v Praze 24. října. Předseda RRS Kurt Mužík (na snímku) byl požádán o dojednání termínu přednášky a postupně přivítal hosty jednání, prvním z nich byla ředitelka CK ČD travel Mgr. Blanka Jíšová.

Poradní skupina pro strojvedoucí a poradní skupina pro mobilní personál Železniční sekce Federace evropských pracovníků v dopravě (ETF) na svých jednáních v Bruselu ve dnech 21. a 22. října 2019 s aktivní účastí OSŽ vyjádřily svoji solidaritu s francouzským strojvedoucím po nehodě vlaku mezi městy Mohon a Poix-Terron ve východní Francii dne 16. 10. 2019.

(AKTUALIZOVÁNO) Informace ze zásadních jednání, Informace o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za I. pololetí 2019, Termínový a Obsahový plán jednání Ústředí OSŽ (a jeho orgánů) v roce 2020, to byly tři respektive čtyři z celkem deseti bodů programu pravidelného zasedání Ústředí OSŽ ve středu 23. 10. 2019. „Doufám, že jednání bude konstruktivní a věcné,“ poznamenal na úvod I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který jednání řídil.

Právě přítomno: 359 hostů a žádný gestor