OBZOR ke stažení

Ještě před nedávnem nevzhledná a oprýskaná výpravní budova stanice Nelahozeves dnes vypadá jako nová. Opravený dvoupodlažní objekt, který mimo jiné využívají výpravčí SŽDC, se stal ozdobou traťového úseku z Prahy do Děčína. Stavební práce v železniční stanici začaly vloni v září a trvaly přibližně pět měsíců, opravy vyšly na šest milionů korun.

Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) skončilo hospodaření Skupiny České dráhy v roce 2018 ziskem ve výši téměř 1,2 miliardy korun, tedy s výsledkem o více než 200 milionů Kč vyšším než v roce 2017. K zisku skupiny přispěla zejména nákladní doprava, která vykázala zisk 663 milionů Kč. Osobní přeprava naopak skončila ve ztrátě 230 milionů Kč. I přes zvýšený počet cestujících se tak nepodařilo podniku dostat osobní dopravu do kladných čísel. Mezi hlavní důvody, proč se tak stalo, patří nedofinancovaná regionální doprava v některých krajích, rostoucí výdaje za elektřinu a naftu, ale také velké množství výluk, kde musí České dráhy zajišťovat náhradní autobusy.

To je jeden z bodů přijatého usnesení PV OSŽ SŽDC na jednání v Praze 25. dubna. Podle slov člena PV a předsedy Výboru HZS Marcela Bortla trvá dlouhodobý požadavek na možné navýšení tarifních stupňů u některých zaměstnanců, kteří pro to splňují podmínky. Někteří zaměstnanci zvažují odchod k hasičům státním, kde je ve stejné funkci nabízen mnohem vyšší plat.

Dosavadní předseda Dozorčí rady Českých drah Petr Moos, který z této funkce odstoupil ze zdravotních důvodů, byl nahrazen Karlem Pospíšilem, profesorem ČVUT. Pospíšila zvolili předsedou ostatní členové dozorčí rady, v současné době (po odchodu Moose) osmičlenné. Rychlé jmenování nového předsedy poněkud překvapilo zástupce zaměstnanců v dozorčí radě. „Očekával jsem, že ke jmenování se bude moci vyjádřit nový ministr dopravy Vladimír Kremlík,“ řekl I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, jeden ze zástupců zaměstnanců v dozorčí radě.

Kontrola plnění úkolů, Informace ze zásadních jednání, Zpráva jednatele a členů Dozorčí rady CK ČD travel o činnosti společnosti, Organizační záležitosti, Informace Revizní komise (RK) OSŽ a Různé, to byly body pravidelného zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 24. 4. 2019 v sídle OSŽ v Praze a které řídil místopředseda OSŽ Petr Štěpánek.

Od 1. prosince letošního roku by mohl být zrušen prodej jízdenek v pokladnách Českých drah, které obsluhují na menších stanicích výpravčí SŽDC. Jedná se o celkem 148 železničních stanic, u nichž se vedení SŽDC rozhodlo k 30. listopadu 2019 vypovědět smlouvu s Českými drahami. Potvrdila to mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. „Důvodem je nerentabilnost prodeje s ohledem na sjednanou provizi a vynaložené náklady SŽDC spojené s prodejem,“ vysvětlila důvod tohoto kroku.

Loštický řezbář Jaroslav Beneš každý rok vyřezává kříž, v němž je ve zvláštní schránce ukryto poselství, týkající se života na zemi. Týká se nejen lidí věřících v Boha, ale je určeno všem, kteří hledají vysvětlení událostí, které je obklopují. Na železnici se v posledních týdnech odehrálo mnoho nehod a mimořádností, které jsou vysvětlovány různě. Svůj pohled na ně má i Jaroslav Beneš.

Za velkého zájmu odborné veřejnosti napříč železničním odvětvím proběhl ve dnech 11. a 12. dubna již 5. ročník mezinárodního diskusního setkání, letos pod názvem „Česká a evropská železnice pro 21. století - jeden společný trh“, kterou každoročně pořádá poslanec Martin Kolovratník. Letos se konala v kongresovém centru v Dříteči nedaleko Kunětické hory (konference se po oba dny zúčastnil i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý).

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola informoval na zasedání Představenstva OSŽ o jednání Dozorčí rady ČD Cargo a valné hromady, která z Dozorčí rady ČD Cargo odvolala brněnského komunálního politika a člena hnutí ANO Jiřího Švachulu, v současnosti vazebně stíhaného kvůli korupci při městských zakázkách.

V úvodní části jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v Praze, v sídle OSŽ dne 10. dubna, zopakoval Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s., postup OSŽ při ohrožení jízdních výhod železničářů (podrobněji v článku Argumentace OSŽ pro zachování jízdních výhod na základě § 33 zákona 77/2002 Sb., který zmocňuje MD ČR k vydávání tarifu zaměstnaneckých jízdních výhod).

S tradičními body v netradičním čase. Z důvodu kolize s dopolední schůzkou zástupců odborových centrál s ministrem dopravy bylo jednání Představenstva OSŽ v úterý 9. 4. 2019 posunuto až na odpoledne od 13 hodin. Informace ze zásadních jednání načal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), který jednání řídil, shrnutím dění kolem ohrožení režijních výhod.

Na pondělí 1. 4. bylo do Prahy svoláno mimořádné zasedání Ústředí OSŽ, aby projednalo postup OSŽ k vzniklé situaci po podání pozměňovacího návrhu poslance Martina Kolovratníka (ANO), který v rámci projednávaného vládního návrhu zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, doporučil zrušit § 33 zákona č. 77/2002.

Právě přítomno: 360 hostů a žádný gestor