OBZOR ke stažení

V pondělí 10. června byla v Přerově slavnostním poklepáním na kolejnici zahájena výstavba další části evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Jedná se o úsek spojovací větve 1. a 2. tranzitního železničního koridoru mezi Přerovem a Českou Třebovou. Zhotovitelem této stavby je společnost AŽD Praha, která byla jediným uchazečem o tuto zakázku ve vypsaném výběrovém řízení. V zahajovacích projevech promluvili (na snímku zleva) primátor města Přerov Petr Měřínský, ředitel Stavební správy západ SŽDC Petr Hofhanzl a generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

V úterý 4. 6. 2019 se v železniční stanici Klatovy konal prezentační den pro studenty Střední průmyslové školy dopravní v Plzni. Čtrnáct studentů druhého a třetího ročníku, kteří studují obor železničář, si do Klatov přijelo prohlédnout některá pracoviště Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, a podívat se tak na práci železničářů trochu z jiného úhlu.

Hlavním tématem jednání bylo opět postavení žen v železničním sektoru. Zástupkyně výboru „Ženy na železnici“ přednesly požadavky na rovné postavení žen, právo na kariérní postup, a stejné platové podmínky. Upozornily rovněž na sexuální obtěžování žen a násilí na ženách na pracovištích. „Ženy na železnici“ požadují, aby byly stanoveny závazné kvóty, kolik žen musí být zaměstnáno na každé pozici, včetně manažerských pozic.

V Praze, v sídle OSŽ, zasedal ve středu 5. 6. 2019 Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s. Pravidelné zasedání řídila tajemnice PV Věra Nečasová, která hned na začátku jednání přivítala prvního hosta – Ing. Michala Vereše, MBA, (na snímku) člena představenstva ČD (od 1. 3. 2019) pro oblast provozu, který před příchodem na České dráhy působil jako ředitel úseku provozu u ZSSK Slovensko. Michal Vereš mluvil zejména o problémech opravárenství. „Môžem po slovensky?“ zeptal se na úvod.

Představenstvo OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 4. června, za řízení místopředsedy OSŽ Petra Štěpánka (na snímku), mělo klasický průběh. Po podrobné kontrole plnění úkolů z minulých jednání následovalo „kolečko“ informací ze zásadních jednání. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý hovořil o dvou akcích. První z nich, plenárního zasedání tripartity, se zúčastnil spolu s místopředsedou OSŽ Martinem Vavrečkou dne 27. 5. Toto jednání bylo věnováno především zvyšování platů ve státní sféře.

Ve čtvrtek 30. května byl v Čekyni u Přerova slavnostně zahájen první ročník putovního Poháru míčových her, v němž se utkala družstva, složená ze zaměstnanců Českých drah (OCP a OCÚ z celé republiky), DPOV, a. s. a Pars nova, a. s. Soutěže probíhaly v malé kopané, volejbalu smíšených družstev a nohejbalu. Hlavním účelem tohoto turnaje je novou formou navázat na předchozí dvacetiletou tradici fotbalových turnajů DKV, která zanikla po reorganizaci DKV v roce 2018. Pořadatelem turnaje je OSŽ ve spolupráci s ČD, a. s., a DPOV, a. s.

V železniční stanici Jihlava a na přilehlých tratích se v sobotu 1. června 2019, v rámci oslav Mezinárodního dne dětí, konal Regionální den železnice. Na návštěvníky čekala nejen výstava lokomotiv, historické i moderní techniky, drezín, ale i kinematovlak, výstava o historii železnice či Vláček Hráček.

V pondělí 27. května 2019 se sešli dopravní odborníci v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na tradičním již 25. kolokviu ŽELAKTUEL 2019 na téma „Nový přístup k budování vysokorychlostních tratí v ČR“. Kolokvium zahájil Martin Kolovratník, který zrekapituloval aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí z pohledu předsedy Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PSP a člena Správní rady SŽDC.

Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ v čele s předsedou Kurtem Mužíkem jednala v pátek 24. 5. 2019 v Praze. Připomeňme, že RRS má čtrnáct členů, kteří zastupují jednotlivé regiony, mnozí vedou Kluby seniorů a jsou zastoupeni i v krajských radách seniorů. Během mnoha let se RRS pod vedením Kurta Mužíka stala respektovaným a aktivním orgánem OSŽ, zastupujícím bývalé zaměstnance - seniory.

Tentokrát na jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, v Praze 23. května, členové PV přivítali za hospodářské vedení SŽDC Ing. Hanu Kohoutovou a Bc. Jitku Dolejšovou, omluven byl jak personální ředitel GŘ SŽDC Ing. Pavel Koucký, tak i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Jednání PV řídil jeho předseda Petr Štěpánek, který v úvodu informoval o jednání Ústředí OSŽ (22. 5.), zmínil se o stavu členské základny, čerpání rozpočtu OSŽ, který je vyrovnaný, či o projednání zprávy o poskytování právní pomoci členům.

V historických prostorách Zeleného salonku Senátu Parlamentu ČR se ve čtvrtek 16. 5. 2019 konala 54. volební Správní a Dozorčí rada Nadace Okřídlené kolo (NOK). V salonku, kterým procházely dějiny, proběhlo zároveň setkání nově zvoleného vedení Nadace Okřídlené kolo (Winged Wheel Foundation), která letos slaví 15. výročí svého založení, se senátorem Mgr. Miroslavem Adámkem, který nad celým dnem NOK v Senátu převzal záštitu.

Ve středu 22. 5. 2019 v Domě Bohemika v Praze, jednalo Ústředí OSŽ. Zasedání nejvyššího orgánu mezi sjezdy, které moderoval místopředseda OSŽ Radek Nekola, mělo tentokrát vedle tradičních bodů (jako například Kontroly plnění úkolů, kde bylo mimo jiné konstatováno, že Ú-OSŽ souhlasí s pokračováním v soudních sporech s Ing. Jaromírem Duškem až do pravomocného rozhodnutí soudu v první instanci – soudní jednání bylo odročeno na září tohoto roku) i body zcela netradiční, jako například Přehled o zaměstnanosti a mzdovém vývoji za rok 2018 v zaměstnavatelských subjektech, kde působí odborové organizace OSŽ.

Právě přítomno: 213 hostů a žádný gestor