OBZOR ke stažení

Poprvé v roce 2019, v úterý 8. 1. 2019 odpoledne, jednalo za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého Představenstvo OSŽ. Kromě tradičních bodů (zahájení a kontrola plnění úkolů) bylo tradičně nejvíce prostoru věnováno i informacím ze zásadních jednání. K těm kromě té nejčerstvější (setkání zástupců odborových centrál s ministrem dopravy) z dopoledního jednání na ministerstvu dopravy, vévodily souhrnné informace z kolektivního vyjednávání u všech tří velkých podniků (ČD, ČD Cargo a SŽDC).

Zástupci odborových centrál včetně OSŽ se dnes (v úterý 8. 1. 2019) na ministerstvu dopravy sešli s ministrem Danem Ťokem (na snímku), předsedou Dozorčí rady Petrem Moosem a se dvěma náměstky ministra dopravy (Tomáš Čoček a Ladislav Němec). Tématem schůzky byla Strategie v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a. s., v dceřiných společnostech a další postup při otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby. „Na konci minulého roku se v mediálním prostoru děly divné věci, mám na mysli záměry ministra na prodej dceřiných společností a pseudovýběrová řízení, tzv. rozstřely. Odborové centrály začaly uvažovat o vyhlášení stávkové pohotovosti. Proto jsme chtěli svolat tuto schůzku jakési železniční tripartity, abychom si vzájemně vyjasnili své názory a postoje,“ řekl k tomu I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun na odpoledním zasedání Představenstva OSŽ.

Plzeňský kraj je prvním krajem, kterému se podařilo dotáhnout do konce soutěž na železničního dopravce podle nového zákona o veřejných zakázkách. Píše o tom server Zdopravy.cz ze dne 28. 12. 2018. Konkrétně se jedná o provoz osobních vlaků mezi Klatovy a Berounem, který budou od prosince 2020 zajišťovat České dráhy. Žádný jiný dopravce podmínky soutěže nesplnil.

Hned v úvodu posledního zasedání Ústředí OSŽ v roce 2018, které se konalo ve středu 19. 12. 2018 a které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), informovali předsedové jednotlivých Podnikových výborů (PV) OSŽ o uzavřených kolektivních smlouvách. Jako první hovořil I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Vladislav Vokoun, který shrnul několikatýdenní kolektivní vyjednávání konstatováním, že se podařilo najít shodu ve třech prioritách, se kterými OSŽ šlo do kolektivního vyjednávání: v nárůstu tarifů (5,5 % plus 2000 Kč), ve zvýšení příplatku za praxi coby „stabilizačního institutu“ (každé pásmo se zvedlo o 300 Kč plus vzniklo jedno pásmo navíc).

Výluková činnost na tratích SŽDC je v zimním období poněkud utlumena, práce na údržbě železniční infrastruktury nicméně pokračují. Největší koncentrace výluk je v současné době soustředěna do uzlu Brno, kde probíhá rok trvající nepřetržitá výluka na hlavním brněnském nádraží. Další oblastí, kde probíhá rozsáhlá výluková činnost, je oblast Ostravy s velkou akcí Český Těšín – Dětmarovice, trojici vybraných oblastí pak uzavírá oblast Prahy. Jak sděluje tisková mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová, na celé síti SŽDC proběhlo v závěru roku 2018, konkrétně během 49. týdne, celkem 371 výluk (přesněji řečeno etap) a to jak nepřetržitých (výluky delší než 24 hodin), tak krátkodobých.

Díky drobným dárečkům, které připravily členky rady svým kolegům, ale i pozvaným hostům v Praze 11. prosince, bylo poslední letošní, již 17. jednání Republikové rady seniorů OSŽ, také poznamenáno předvánoční nostalgií. Vzpomnělo se i na pět nemocných členů RRS, kteří se nemohli na jednání dostavit. Na začátku jednání přivítal předseda RRS Kurt Mužík předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, prvního místopředsedu OSŽ Vladislava Vokouna a místopředsedu OSŽ Martina Vavrečku.

Kromě hlavního tématu jednání – vrcholícího kolektivního vyjednávání – se poslední letošní jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v sídle OSŽ dne 12. prosince, věnovalo také bilancování uplynulého roku, ale i záležitostem, které železnici a její zaměstnance čekají v roce následujícím. Hned v úvodu se předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku) vrátil k volbám do Dozorčí rady Českých drah, kam byl za zaměstnance zvolen spolu s tajemníkem OSŽ Antonínem Leitgebem. Oba poděkovali členům podnikového výboru za pomoc při zajištění úspěšného průběhu voleb, neboť účast zaměstnanců byla vyšší, než se očekávalo (54 %).

Bez zástupců zaměstnavatele a de facto na jedno jediné téma jednal ve středu 12. 12. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. Nosným tématem jednání bylo pochopitelně kolektivní vyjednávání (to pokračuje ve čtvrtek 13. 12. 2018) a také informace z jednání Dozorčí rady ČD Cargo, které přednesl a celé jednání podnikového výboru řídil Radek Nekola (na snímku u článku), předseda PV OSŽ ČD Cargo.

Pod záštitou poslance Zbyňka Stanjury a ve spolupráci s Liberálním institutem se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP) v úterý 11. 12. 2018 uskutečnil seminář „Liberalizace osobní železniční dopravy“. Semináře se za OSŽ zúčastnil místopředseda Martin Vavrečka.
Úvodem Zbyněk Stanjura, člen rozpočtového výboru PSP a člen dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, shrnul hlavní události od předchozího semináře, především ocenil odvahu ministerstva dopravy vybírat dopravce na závazkové výkony a vyslovil názor, že je třeba urychleně dokončit převod pozemků od ČD na SŽDC.

V současné době probíhá na síti SŽDC poměrně značné množství výluk a to u všech kategorií tratí, od „koridorových“ až po „lokálky“. Výluky, nezřídka dlouhodobé, slouží k údržbě a modernizaci železničních tratí (což je jejich pozitivní stránka), mnohdy však ve svém dopadu způsobují nemalé svízele a komplikace cestujícím. Ty jsou způsobeny zpožděním vlaků, či nutností náhradní autobusové dopravy. V roce 2018 bylo na síti SŽDC uskutečněno kolem 1600 výluk (kratších i dlouhodobých), stejný, ne-li vyšší počet je naplánován na rok 2019. Vyplývá to z ročního plánu výluk SŽDC, zveřejněného na stránkách této organizace.

(FOTOREPORTÁŽ) V prostorách Autoklubu ČR v Praze se ve středu 5. prosince setkal generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, spolu s dalšími třemi vedoucími hospodářskými pracovníky SŽDC, se členy obou Republikových rad OSŽ, zástupci zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu. Samotné diskusi předcházela vystoupení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, a zástupců hospodářského vedení SŽDC: náměstka GŘ pro řízení pro řízení provozu, Ing. Miroslava Jasenčáka, personálního ředitele GŘ Ing. Pavla Kouckého, a náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy Ing. Marcely Pernicové.

Zhruba o hodinu a půl dříve z důvodu probíhajícího kolektivního vyjednávání na ČD a SŽDC začalo v úterý 4. 12. 2018, v sídle svazu, jednání Představenstva OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. A netradičně, právě z důvodu časové tísně, byly všechny body programu předřazeny informacím ze zásadních jednání, na které nakonec (byť bez přítomnosti zástupců Podnikového výboru OSŽ při ČD) také došlo.

Právě přítomno: 407 hostů a žádný gestor