OBZOR ke stažení

S tradičními body v netradičním čase. Z důvodu kolize s dopolední schůzkou zástupců odborových centrál s ministrem dopravy bylo jednání Představenstva OSŽ v úterý 9. 4. 2019 posunuto až na odpoledne od 13 hodin. Informace ze zásadních jednání načal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), který jednání řídil, shrnutím dění kolem ohrožení režijních výhod.

Na pondělí 1. 4. bylo do Prahy svoláno mimořádné zasedání Ústředí OSŽ, aby projednalo postup OSŽ k vzniklé situaci po podání pozměňovacího návrhu poslance Martina Kolovratníka (ANO), který v rámci projednávaného vládního návrhu zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, doporučil zrušit § 33 zákona č. 77/2002.

Ve středu 27. března 2019 se kolem poledne na bulváru Roi Albert II v Bruselu, před budovou ETUC (European Trade Union Confederation, česky Evropská konfederace odborových svazů), začali scházet první účastníci demonstrace pořádané ETF (European Transport Workers Federation) na podporu férové dopravy. Podle vlajek a „bannerů“ bylo jasné, že do Bruselu zavítali zástupci odborářů z mnoha zemí Evropy.

V Praze se ve středu 20. března konalo pravidelné jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ, které řídil jeho předseda Kurt Mužík. Jednání se zúčastnili rovněž předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, kteří členy rady informovali o současné situaci na železnici a v OSŽ.

V úvodním titulku uvedená témata byla jedněmi z mnohých, o kterých jednal Podnikový výbor OSŽ SŽDC v Praze 21. března. Jak uvedl k prvnímu z témat předseda PV Petr Štěpánek, je nutné se dohodnout, jaké příspěvky na rekreace v příštím roce bude možné poskytovat z centrálního fondu FKSP. „Shodli jsme se na tom, že přes cestovní kancelář ČD Travel by mělo být umožněno poskytnutí příspěvku na více možností rekreací z nabídek katalogů i jiných cestovních kanceláří,“ řekl Štěpánek.

Na pozvání OSŽ hostila ve středu 20. března 2019 (v Hotelu Olšanka v Praze) Česká republika poprvé v historii jednání Poradní skupiny pro doprovodný vlakový personál železniční sekce ETF (European Transport Workers Federation). Poradní skupina zasedá vždy dvakrát ročně (na jaře a na podzim) v sídle ETF v Bruselu, jednání mimo Brusel se konají pouze výjimečně. Do Prahy přijelo 25 účastníků, kteří reprezentovali 15 odborových svazů z 11 zemí Evropy.

„Vítám vás na dalším pravidelném zasedání Ústředí OSŽ,“ řekl na úvod jednání v úterý 19. 3. 2019 moderující I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že s výjimkou dvou omluvených jsou tentokrát přítomni všichni členové Ústředí OSŽ včetně členů Představenstva OSŽ.

V úterý 19. března, den před prvním jarním dnem, uspořádaly České dráhy ve spolupráci se zástupci hlavního města Prahy, Středočeského kraje, KŽC Doprava a organizátory integrované dopravy, tiskovou konferenci, na které novinářům představily železniční novinky letošní sezony a nejzajímavější víkendové akce, které se v rámci Pražské integrované dopravy chystají.

Rekreační zařízení Prudká je v majetku ZO OSŽ železniční stanice Brno hl. n. Slouží pro rekreaci nejen železničářů, ale i široké veřejnosti. Nezanedbatelná je rovněž možnost různých školení, porad, či pracovních jednání, pořádaných ze strany OSŽ. Schází se zde odboráři prakticky z celé republiky, aby zde i za účasti zaměstnavatele řešili záležitosti, které se u drážních podniků aktuálně vyskytují.

V úterý 12. března se v Bruselu konalo pravidelné zasedání poradní skupiny železniční sekce ETF pro strojvedoucí. Za OSŽ se jednání zúčastnili předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a odborný poradce předsedy OSŽ Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba (na snímku). Jednání poradní skupiny předcházelo zasedání řídícího týmu (v pondělí 11. března), na němž zástupci OSŽ prezentovali systém monitoringu licencí strojvedoucích, který umožňuje sledování výkonu práce strojvedoucích podle čísla licence v softwaru provozovatele infrastruktury (u nás SŽDC).

Při sérii nehod, které se udály na železnici na přelomu měsíců února a března (nejednalo se jen o nehody týkající se Českých drah, ale i jiných dopravců), bylo ze strany Drážní inspekce jako nejčastější důvod shledáno selhání lidského činitele, konkrétně strojvedoucích. Touto situací se podrobně zabývalo vedení Českých drah, přičemž přijalo celou řadu opatření, jejichž hlavním účelem je podobným mimořádným událostem předcházet. Na poslední schůzce vedení ČD se zástupci úseku provozu (6. března) byli přizváni i zástupci strojvedoucích, kteří se zde mohli vyjádřit k problémům, které strojvedoucí při výkonu jejich služby trápí.

Bez účasti zástupců zaměstnavatele (z důvodu nemoci) jednal Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 7. 3. 2019 v Praze. Informace ze zásadních jednání načal předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který jednání moderoval, informací z neformální schůzky s předsedou představenstva Ivanem Bednárikem na téma náročnosti a rozsahu zkoušek. „Zjistili jsme, že některé zkoušky, které po zaměstnanci hned na začátku vyžadujeme, neodpovídají jeho pracovnímu zařazení. Proč požadujeme u posunovače v rámci přípravy i zkoušku DP3?“ uvedl Radek Nekola s tím, že předseda představenstva přislíbil, že nechá prověřit zkušební a výcvikový řád.

Právě přítomno: 306 hostů a žádný gestor