OBZOR ke stažení

Stejně jako mnohá zpravodajství hromadných sdělovacích prostředků v posledních dnech, začalo i jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v Praze 6. 3., komentováním mimořádností, které se na železnici udály v posledních týdnech. Předseda PV Vladislav Vokoun v úvodním bloku uvedl, že příčinou nedávných nehod bylo zřejmě lidské selhání, nikoli systémová chyba. Poznamenal, že mnohdy hysterické komentáře některých sdělovacích prostředků nijak situaci neprospívají.

Pravidelné zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 5. března 2019 v sídle OSŽ v Domě Bohemika, tentokrát moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Ten hned v úvodu musel provést několik drobných změn v programu; jednak proto, že dodatečně přišla žádost o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, jednak i kvůli tomu, že musela být předběžná informace o čerpání rozpočtu 2018 předřazena návrhu rozpočtu na rok 2019 (v kontrole plnění úkolů pak mimo jiné zaznělo, že manuál Právní minimum pro ZO OSŽ bude vytištěn v nákladu 500 ks a bude k dispozici na konci března).

S novelizací tohoto „Pokynu“ přišel členy PV v úterý 26. 2. 2019, na jednání v sídle OSŽ, seznámit náměstek GŘ SŽDC pro řízení provozu, Ing. Miroslav Jasenčák (na snímku). Spolu s ním se na jednání dostavili také personální ředitel GŘ SŽDC Ing. Pavel Koucký a Bc. Jitka Dolejšová. Výše zmíněný „Pokyn“ s platností od 1. února 2019 nahrazuje dřívější směrnici a specifikuje v jednotlivých kapitolách vybavení pracovišť pro dálkové řízení provozu, centrální a regionální dispečerská pracoviště, pracoviště pohotovostních výpravčích. Jeho přílohou jsou i vyjmenované traťové úseky řízené z CDP Praha a Přerov a regionálních dispečerských pracovišť.

Členové republikové rady seniorů OSŽ kladně hodnotí kroky vedení OSŽ, které i o této věci (zachování dotací státu krajům) mělo jednat 26. února s ministrem dopravy. Reagovali tak členové RRS na svém jednání 27. února, kterého se zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, když seznámil členy se situací na železnici. Také informoval jako den předtím na jednání PV SŽDC o možných úsporách státu, které by přineslo zrušení slev na jízdném pro studenty a seniory.

Na společné tiskové konference Českých drah a cateringové společnosti JLV představila dnes, ve čtvrtek 28. 2. 2019 ve Vládním salonku na pražském hlavním nádraží, společnost JLV u příležitosti svého 60. výročí nový sezónní gastronomický koncept. Tiskové konference se zúčastnili Miroslav Kupec, předseda představenstva a generální ředitel ČD, Bohumír Bárta, generální ředitel JLV, Jan Valeš, ředitel pro obchod a marketing JLV, Miroslav Kubec, prezident AKC ČR (Asociace kuchařů a cukrářů) a Lukáš Hejlík, herec, moderátor a propagátor kvalitní gastronomie a cestování vlakem.

„Jsem ráda, že spolu s vámi si takto můžeme připomenout deset let existence hotelu Skalka. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili,“ těmito slovy ředitelka hotelu Skalka Emília Duračinská (na snímku u článku) ve čtvrtek 21. 2. 2019 přivítala členy Ústředí OSŽ na výjezdním zasedání v Rajeckých Teplicích, v hotelu Skalka, který vlastní akciová společnost OSŽ Slovakia. „Neustále se snažíme naše zařízení zlepšovat, hledáme cesty, jak pobyt co nejvíce přiblížit potřebám našich klientů, a jako každý rok i na letošek připravujeme nějakou novinku - bowling, pro účastníky kondičních pobytů a jejich rodinné příslušníky,“ dodala.

Literáti, malíři, fotografové a mnoho dalších tvůrčích a nápaditých lidí se sešlo ve čtvrtek 14. února v Praze, v kulturním sále železniční stanice Praha hlavní nádraží, na jednání členů Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Celou akci moderovala výkonná tajemnice ČZS FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová. Kromě několika desítek zástupců skupin sdružených do této mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů se jednání zúčastnil prezident ČZS FISAIC Vladislav Vokoun, vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ-Ú Ing. Ondřej Šmehlík a v průběhu jednání dorazila i Bc. Kateřina Vokounová, která spravuje webové stránky FISAIC.

Minutou ticha za předčasně zesnulého Bc. Ivana Marinku, bývalého funkcionáře OSŽ, začalo ve čtvrtek 14. února 2019 jednání Představenstva OSŽ, které moderovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková (na snímku). V rámci kontroly plnění úkolů mimo jiné zaznělo i to, že z důvodu stávky v Belgii se zasedání poradní skupiny pro opravárenství v rámci Železniční sekce ETF neuskutečnilo (z důvodu stávky čtyř odborových belgických centrál 13. února 2019 ETF zrušilo zasedání poradní skupiny Železniční sekce ETF pro opravárenství, které se mělo konat téhož dne; náhradní termín jednání byl stanoven na 30. dubna 2019).

Semináře k uzavřené PKS ČD Cargo, a. s., 2019-2020 skončily. Od 17. ledna do 12. února pořádalo OSŽ ve spolupráci se zástupci zaměstnavatele na šesti místech semináře ke kolektivní smlouvě – celkem tři jednodenní (pro PJ) a tři dvoudenní (pro PJ a SOKV). Poslední seminář k PKS se uskutečnil v úterý 12. 2. 2019 v SOKV v Českých Budějovicích.

O dvanáct zánovních motorových souprav, které České dráhy zakoupily od Deutsche Bahn, projevil zájem Olomoucký kraj. Uvedl to ve svém článku Olomoucký deník. Zastupitelstvo kraje bude v dubnu rozhodovat o tom, který dopravce dostane zakázku na provoz vlaků na regionálních tratích po roce 2019, kdy končí dlouholetá smlouva s Českými drahami. Z nabídek, které Olomoucký kraj má, k tomu mají blízko České dráhy, vzhledem k tomu, že nabídly tato vozidla. České dráhy zájem o nasazení dvanácti klimatizovaných jednotek řady 646 výrobce Stadler Pankow v Olomouckém kraji potvrdily.

Jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 6. února 2019, bylo nabito informacemi. Hostem jednání byl totiž předseda představenstva ČD Ing. Miroslav Kupec (na snímku), dále ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s., JUDr. Ivo Veselý a části jednání se zúčastnil i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Seznámit členy Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ 30. ledna 2019 s obsahem tohoto nařízení EU přišel na její první letošní jednání vedoucí oddělení ESO OSŽ JUDr. Petr Večeř (uprostřed na snímku u článku). Co všechno jsou osobní údaje, jak s nimi zacházet a co vše je obsahem tohoto velmi rozsáhlého dokumentu, ale také jaké mohou být i sankce za porušení, to vše se členové dozvěděli ze zasvěceného výkladu. Na toto nařízení muselo zareagovat i OSŽ, právě tak jako ostatní kulturní, společenské organizace a instituce.

Právě přítomno: 355 hostů a žádný gestor