OBZOR ke stažení

Sportovní hry seniorů České republiky se budou konat ve dnech 16. - 19. srpna a jejich pořadatelem je Rada seniorů (RS) České republiky. Poslední detaily přípravy na tyto hry probrali členové Republikové rady seniorů OSŽ na svém jednání (na snímku), které se konalo v rekreačním zařízení Prudká u Tišnova ve dnech 29. -30. dubna. Další letošní velkou sportovní akcí pak budou v srpnu již třetí Sportovní hry seniorů OSŽ v Rajeckých Teplicích v areálu hotelu Skalka 26. - 28. srpna. Ty pořádá Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s Českými drahami, ČD Cargo a Správou železniční dopravní cesty.

Setkání s předsedou představenstva společnosti ČD Cargo Ivanem Bednárikem a následná prohlídka terminálu ČD-DUSS společnosti ČD Cargo v Lovosicích, schůzka s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, návštěva společnosti CZ LOKO a areálu bývalého depa Českých drah (dnes OCP Střed Česká Třebová) v České Třebové, to vše bylo na programu čtyřdenního pobytu gruzínské delegace v čele s gubernátorem Gurie a bývalým předsedou gruzínských odborů Zurabem Nasari (na snímku) v České republice.

Ještě před nedávnem nevzhledná a oprýskaná výpravní budova stanice Nelahozeves dnes vypadá jako nová. Opravený dvoupodlažní objekt, který mimo jiné využívají výpravčí SŽDC, se stal ozdobou traťového úseku z Prahy do Děčína. Stavební práce v železniční stanici začaly vloni v září a trvaly přibližně pět měsíců, opravy vyšly na šest milionů korun.

Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) skončilo hospodaření Skupiny České dráhy v roce 2018 ziskem ve výši téměř 1,2 miliardy korun, tedy s výsledkem o více než 200 milionů Kč vyšším než v roce 2017. K zisku skupiny přispěla zejména nákladní doprava, která vykázala zisk 663 milionů Kč. Osobní přeprava naopak skončila ve ztrátě 230 milionů Kč. I přes zvýšený počet cestujících se tak nepodařilo podniku dostat osobní dopravu do kladných čísel. Mezi hlavní důvody, proč se tak stalo, patří nedofinancovaná regionální doprava v některých krajích, rostoucí výdaje za elektřinu a naftu, ale také velké množství výluk, kde musí České dráhy zajišťovat náhradní autobusy.

To je jeden z bodů přijatého usnesení PV OSŽ SŽDC na jednání v Praze 25. dubna. Podle slov člena PV a předsedy Výboru HZS Marcela Bortla trvá dlouhodobý požadavek na možné navýšení tarifních stupňů u některých zaměstnanců, kteří pro to splňují podmínky. Někteří zaměstnanci zvažují odchod k hasičům státním, kde je ve stejné funkci nabízen mnohem vyšší plat.

Dosavadní předseda Dozorčí rady Českých drah Petr Moos, který z této funkce odstoupil ze zdravotních důvodů, byl nahrazen Karlem Pospíšilem, profesorem ČVUT. Pospíšila zvolili předsedou ostatní členové dozorčí rady, v současné době (po odchodu Moose) osmičlenné. Rychlé jmenování nového předsedy poněkud překvapilo zástupce zaměstnanců v dozorčí radě. „Očekával jsem, že ke jmenování se bude moci vyjádřit nový ministr dopravy Vladimír Kremlík,“ řekl I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, jeden ze zástupců zaměstnanců v dozorčí radě.

Kontrola plnění úkolů, Informace ze zásadních jednání, Zpráva jednatele a členů Dozorčí rady CK ČD travel o činnosti společnosti, Organizační záležitosti, Informace Revizní komise (RK) OSŽ a Různé, to byly body pravidelného zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 24. 4. 2019 v sídle OSŽ v Praze a které řídil místopředseda OSŽ Petr Štěpánek.

Od 1. prosince letošního roku by mohl být zrušen prodej jízdenek v pokladnách Českých drah, které obsluhují na menších stanicích výpravčí SŽDC. Jedná se o celkem 148 železničních stanic, u nichž se vedení SŽDC rozhodlo k 30. listopadu 2019 vypovědět smlouvu s Českými drahami. Potvrdila to mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. „Důvodem je nerentabilnost prodeje s ohledem na sjednanou provizi a vynaložené náklady SŽDC spojené s prodejem,“ vysvětlila důvod tohoto kroku.

Loštický řezbář Jaroslav Beneš každý rok vyřezává kříž, v němž je ve zvláštní schránce ukryto poselství, týkající se života na zemi. Týká se nejen lidí věřících v Boha, ale je určeno všem, kteří hledají vysvětlení událostí, které je obklopují. Na železnici se v posledních týdnech odehrálo mnoho nehod a mimořádností, které jsou vysvětlovány různě. Svůj pohled na ně má i Jaroslav Beneš.

Za velkého zájmu odborné veřejnosti napříč železničním odvětvím proběhl ve dnech 11. a 12. dubna již 5. ročník mezinárodního diskusního setkání, letos pod názvem „Česká a evropská železnice pro 21. století - jeden společný trh“, kterou každoročně pořádá poslanec Martin Kolovratník. Letos se konala v kongresovém centru v Dříteči nedaleko Kunětické hory (konference se po oba dny zúčastnil i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý).

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola informoval na zasedání Představenstva OSŽ o jednání Dozorčí rady ČD Cargo a valné hromady, která z Dozorčí rady ČD Cargo odvolala brněnského komunálního politika a člena hnutí ANO Jiřího Švachulu, v současnosti vazebně stíhaného kvůli korupci při městských zakázkách.

V úvodní části jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v Praze, v sídle OSŽ dne 10. dubna, zopakoval Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s., postup OSŽ při ohrožení jízdních výhod železničářů (podrobněji v článku Argumentace OSŽ pro zachování jízdních výhod na základě § 33 zákona 77/2002 Sb., který zmocňuje MD ČR k vydávání tarifu zaměstnaneckých jízdních výhod).

Právě přítomno: 281 hostů a žádný gestor