OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 uspořádala Správa železniční dopravní cesty, s. o., již 5. ročník úspěšné a oblíbené interaktivní konference pro studenty dopravních a technických oborů středních i vysokých škol. Místem konání byl hotel Olšanka. Tématem letošní konference byla bezpečnost železniční dopravy, což je klíčové kritérium na dráze.

Pozvání na dvoudenní společné jednání podnikových výborů (PV) přijali členové PV Železnic slovenské republiky a členové OZŽ, vedení místopředsedkyní OZŽ a předsedkyní PV ŽSR Ing. Darinou Fabuľovou a místopředsedou OZŽ Bc. Ľudevítem Miklošem na oplátku loňského jednání členů obou podnikových výborů, které se konalo v Podhájske na Slovensku. Letošní setkání se uskutečnilo v rekreačním zařízení OSŽ na Lesní chatě v Kořenově 11. -12. dubna 2018. Oba podnikové výbory přivítaly na večerním jednání prvního dne i další hosty, vedoucí hospodářské pracovníky obou podniků na železnici a také předsedu Odborového sdružení železničářů Mgr. Martina Malého.

Informacemi z Dozorčí rady ČD Cargo a z jednání odborových centrál se zaměstnavatelem začalo ve čtvrtek 12. 4. 2018 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová (více informaci z výše jmenovaných událostí naleznete v článku Představenstvo OSŽ podporuje kroky členů Podnikového výboru OSŽ při ČD ve věci restrukturalizace opravárenství). Úvod tak obstaral předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který mimo jiné informoval o náboru nových zaměstnanců (v souvislosti s možným zjednodušením výuky u nově příchozích provozních zaměstnanců a strojvedoucích po vzoru společnosti AWT).

V téměř kompletním složení (nepřítomen byl I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun) se v úterý 10. dubna v sídle OSŽ sešlo Představenstvo OSŽ, aby projednalo standardní body (včetně kontroly plnění úkolů, informací ze zásadních jednání, přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a právní pomoci zastoupením v řízení před soudem), jednání Představenstva OSŽ poprvé moderoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku).

Diskuse na jednání Republikové rady infrastruktury OSŽ 5. dubna v Přerově byla rušná a probíhala poměrně dlouho do večera, nakonec se podařilo najít shodu a byla přijata jedna ze tří variant návrhů místopředsedy OSŽ a předsedy PV OSŽ SŽDC Petra Štěpánka. Změna v dosavadním počtu členů rady spočívá v tom, že se rozšíří o 16 nových členů a v radě budou mít zastoupení všechny ZO OSŽ a také dva zástupci ČD Telematika, a. s. Počet členů RRI se tak rozšíří na 58 členů. Podle schválené úpravy Statutu RRI OSŽ se také automaticky stává jejím předsedou tajemník infrastruktury Dušan Richter.

V Praze, v sídle OSŽ v Domě Bohemika, se ve středu 4. dubna uskutečnilo historicky první setkání celostátního Výboru předsedů OSŽ DKV při PV OSŽ, ČD, a. s., se zástupci vedení Českých drah v čele s předsedou představenstva ČD Pavlem Krtkem (na snímku vpravo s Miroslavem Kupcem). Jediným bodem jednání byla reorganizace opravárenství ČD, a. s., která v uplynulých měsících rozbouřila diskusi o krocích, které hodlá vedení ČD provést v současných DKV.

To byla jen jedna z mnoha věcí, kterými se zabýval Podnikový výbor OSŽ SŽDC na svém jednání 29. března v Praze. Výbory SON (OSŽ) při OŘ vznikly v roce 2016, aby byly partnerem k zaměstnavateli, obdobně jako jsou Výbory SŽDC při OŘ. Od 1. dubna jsou jednotky SON, jak již bylo avizováno, začleňovány přímo k jednotlivým oblastním ředitelstvím SŽDC a současně vznikají nové funkce náměstků pro správu majetku v aparátu ředitele SŽDC; tím se samostatné Výbory SON stávají zbytečnými a členové SON by měli být zastoupeni ve stávajících výborech při OŘ. V rámci kontroly plnění usnesení z minulých jednání PV také předseda PV Petr Štěpánek informoval o dopisu výboru při OŘ Olomouc, kterým žádá vedení OJ, aby při zadávání akcí z FKSP nepožadoval zadávání těchto akcí přes personální portál STKR vzhledem k jeho nepřipravenosti, nerovnému přístupu zaměstnanců k nabídkám a jeho značným nedostatkům.

Republiková rada seniorů OSŽ tak reagovala na svém jednání 22. března v Praze na rozhovor s prvním místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem v Obzoru č. 6, který hovoří o významu Podpůrného fondu OSŽ a potřebě solidarity s těmi členy, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Všichni členové RRS také každoročně přispívají stokorunou do tohoto fondu. Předseda RRS Kurt Mužík pak v rámci kontroly plnění úkolů sdělil, že bude jako člen kolegia Rady seniorů ČR jednat o možnosti postavení soutěžního družstva seniorů OSŽ na celostátní sportovní hry seniorů, které RS ČR pořádá v Olomouci ve dnech 16. až 19. července. Vlastní sportovní hry seniorů OSŽ proběhnou letos v Rajeckých Teplicích na Slovensku a přihlášky družstev je nutné zaslat do 17. července. Tady se očekává, že zájem bude značný a zřejmě nebude možné vyhovět všem přihlášeným.

Další pravidelné zasedání Ústředí OSŽ, které moderoval místopředseda Radek Nekola, proběhlo ve středu 21. 3. 2018 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech. Po nezbytné kontrole plnění úkolů přišly tradičně na řadu informace ze zásadních jednání. V jejich úvodu informoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun o událostech posledních dnů, týkajících se vyjednávání Českých drah s kraji o základní dopravní obslužnosti po roce 2019, jízdních výhod a opravárenství (oddělení provozu a údržby).

V děčínském depu (DKV Praha, PJ Děčín) provádějí zaměstnanci zdejší opravny kolejových vozidel údržbu a servis nejen lokomotiv, elektrických jednotek a motorových vozů, ale i osobních vozů. Údržba osobních vozů se přitom provádí v zimě i v létě pod širým nebem na 208. koleji v Děčíně-západ. Před nepřízní počasí chrání mechaniky pouze plechové zastřešení opravárenského prostoru, kde je jedno místo pro vyvazování osobních vozů (na snímku). Ještě před pár lety byla přitom zcela reálná šance, že v Děčíně bude postavena zcela nová opravárenská hala pro osobní vozy se vším potřebným vybavením. Z těchto plánů i hotových projektů však sešlo a pracoviště tak dostalo příhodné pojmenování „Lufthala“.

V pátek 16. března 2018 byla v Olomouci slavnostně otevřena pobočka Regionálního centra vzdělávání Ostrava a psychologického centra. Psychologické středisko a pobočka sem bylo přemístěno z Přerova a spadá pod DVI, a. s., Praha, která je dceřinou společností Českých drah. Olomoucké středisko sídlí v současné době v budově původního olomouckého nádraží, v blízkosti ústředního stavědla SŽDC a ČD ZAP Olomouc. Na slavnostní otevření tohoto střediska byli pozváni zástupci Českých drah, SŽDC, ČD Cargo a dalších externích společností a zákazníků DVI, jejichž zaměstnance DVI proškoluje a vzdělává.

V sobotu 24. března začnou jezdit nové turistické vlaky z Prahy do Brd a Českého ráje, na Posázavský pacifik (210) vyjedou cyklovozy (pojedou z Prahy do Dobříše o víkendech a o svátcích v 8.55 a 10.25, další vůz na přepravu kol se objeví také na spojích z Prahy do Čerčan přes Týnec nad Sázavou, ten z Prahy pojede v sobotu v 9.55, respektive v neděli v 10.55, a 16.25) a do páté sezony vstoupí (stále oblíbenější) Cyklohráček (i ten poprvé vyjede v sobotu 24. března a bude jezdit každou sobotu, neděli a ve sváteční dny až do 28. října 2018), to jsou některé z novinek, které ve čtvrtek 15. 3. 2018 na společné tiskové konferenci na pražském hlavním nádraží představily České dráhy, hlavní město Praha a Středočeský kraj.

Právě přítomno: 158 hostů a žádný gestor