OBZOR ke stažení

Kdo nebyl delší dobu v Uherském Brodě, zřejmě by novou podobu jeho přednádražního prostoru nepoznal. Na zdejší nový dopravní terminál může být toto slovácké město plným právem hrdé. Po dlouhých letech úsilí se zde podařilo v roce 2016 dokončit nejen opravu nádražní budovy, ale došlo i ke zvelebení přednádražních prostor a současně vytvoření jednotného dopravního bodu, který těsně propojuje dřívější rozptýlené autobusové zastávky s nádražím.

Brněnské hlavní nádraží probíhá v těchto dnech, týdnech a měsících rozsáhlými opravami dvou mostů na modřickém zhlaví stanice. Opravy obou památkově chráněných mostů zahrnují rekonstrukci ocelových konstrukcí, sanaci spodních staveb, odvodnění, očištění, případně výměna kamenných kvádrů a další doprovodné práce. Celkové náklady na opravu těchto mostů vyčíslila SŽDC na 343 milionů korun. Souběžně s tím probíhají i opravy 5. a 6. nástupiště (směr Brno Horní Heršpice, Zastávka u Brna a Moravské Bránice - na snímku), koleje u nástupišť jsou vytrhané, dlažba nástupišť rozbitá, všude vládne pracovní ruch stavebních strojů. Na konci roku nastane v Brně další etapa výluk z důvodu rekonstrukce zastaralého a dosluhujícího zabezpečovacího zařízení.

V Modřicích (trať Brno – Břeclav) byla v pátek 10. srpna slavnostně dána do užívání opravená budova zdejšího nádraží. Budova byla v době, kdy ji SŽDC přebíralo od Českých drah v nedobrém stavu, stávala se cílem bezdomovců a na cestující veřejnost působila nedobrým dojmem. Za devět měsíců opravných prací však nádraží získalo zcela jiný vzhled. Starou páleno krytinu (bobrovku) nahradila nová, z glazované keramiky, opraven byl i krov a stropní konstrukce byla zateplena. Budova byla opatřena novou hromosvodovou soustavou, celkovou výměnou prošly klempířské prvky, okapy a svody. Vyměněny byly dveře, okna, dlažba a opravena byla i omítka, která získala zářivě žlutý nátěr. Stavební práce na opravě budovy si vyžádaly částku přibližně 5,5 milionu korun.

V úterý 7. 8. 2018 se ke svému dalšímu jednání sešlo v pražských Vysočanech Představenstvo OSŽ; jednání tentokrát řídila místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková (na snímku). Po zahájení a nezbytné kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání. Ty zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý shrnutím událostí na Českých drahách, které „odstartovala“ v pátek 13. 7. 2018 tisková konference ministra dopravy Dana Ťoka, respektive řídícím výborem uskutečněné změny v Dozorčí radě Českých drah.

Hotel OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích byl jedním ze středisek letošních oslav stého výročí vzniku Československých státních drah (ČSD). Akce, která proběhla o víkendu 4. a 5. srpna, byla zorganizovaná Považským muzeem dopravy v Žilině a na oslavách se významnou měrou podílelo Odborové sdružení železničářů spolu s Mezinárodní federací pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC). V samotném hotelu Skalka byla při této příležitosti uspořádána výstava fotografií, obrazů a poštovních známek se železniční tématikou, jakož i ukázka modelové železnice a dalších děl členů FISAIC.

Od 1. 7. řídíme provoz a údržby z jednoho místa a organizační struktura vypadá tak, jak jste se s ní seznámili, zaznělo mimo jiné z úst Ing. Miroslava Kupce (na snímku uprostřed, vlevo Věra Nečasová, vpravo Ing. Pavel Rešl), člena Představenstva ČD, na jednání Celostátního Výboru OSŽ bývalých DKV v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 18. 7. 2018. „A pokud nějaké dílčí problémy byly, tak nebyly takové, aby se to dostalo až ke mně,“ dodal. Na jednání Celostátního Výboru OSŽ dorazilo navzdory prázdninám nejen téměř čtyřicet odborářů z celé republiky z bývalých DKV, ale i další členové Podnikových výborů OSŽ při ČD a ČD Cargo.

O víkendu 13. a 14. července se v Suchdole nad Odrou ve Slezsku rozhodovalo o nejlepších železničářských cyklistech, kteří pojedou v listopadu do Indie na mezinárodní závody USIC. Nominace probíhala v rámci mistrovství Svazu amatérských cyklistů (SAC) pro rok 2018, v němž jako samostatná kategorie byla kategorie „Železničáři“. Na startu železničářského mistrovství (které organizačně zajišťovalo Mezinárodní oddělení OSŽ – Ústředí a Regionální sportovní komise Praha) stanulo celkem 24 závodníků (včetně jediné ženy) ve všech věkových kategoriích. Celkem se závodů SAC zúčastnilo více než 200 závodníků.

V úterý 17. 7. 2018 večer, v pořadu 90' na programu ČT24, k tématu Revoluce na železnici? vystoupil i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Mimo jiné vysvětloval, proč odbory kritizují odvolání a způsob jmenování nové Dozorčí rady Českých drah. Odbory na železnici včera ve společném prohlášení vyzvaly ministra Dana Ťoka k dialogu, požádaly jej, aby do té doby nepodnikal žádné další zásadní personální změny. Schůzka ministra s odboráři je naplánována na 30. 7. 2018.

To byla jedna z informací, které zazněly na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 28. června od místopředsedy OSŽ a předsedy PV Petra Štěpánka. Ta byla předána sociálním partnerům na jednání odborových centrál se zaměstnavatelem, kterého se zúčastnil také generální ředitel SŽDC. Kromě uvedeného počtu zaměstnanců své jízdní výhody prolongovalo také 10 337 rodinných příslušníků a 7630 důchodců. Petr Štěpánek dále informoval o vývoji na úseku správy majetku, kde se analyzují jednotlivé činnosti.

Představenstvo OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 10. července, za řízení místopředsedy OSŽ Petra Štěpánka (na snímku), mělo na programu standardní body. Po kontrole plnění úkolů z minulých zasedání následoval obsáhlý bod „informace ze zásadních jednání". Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý nejprve informoval o výsledcích jednání tripartity, jehož se spolu s místopředsedou OSŽ a tajemníkem ASO Martinem Vavrečkou dne 9. 7. zúčastnil. Uvedl, že k předloženému programovému prohlášení vlády přednesl na tripartitě tři hlavní připomínky OSŽ:

Na začátku prázdnin se na 117 let starou trať mezi Bruntálem a Malou Morávkou vrátila po deseti letech pravidelná osobní doprava. Sice jen víkendová a prázdninová, leč pravidelná – pět párů vlaků o sobotách, nedělích a ve svátky bude projíždět tuto trať až do 2. září 2018. Pak trať opět utichne a doprava se sem vrátí zase až za rok – pokud o ni ovšem bude zájem. A to mají prokázat právě úvodní jízdy, které hradí Moravskoslezský kraj a zajišťuje soukromá železniční společnost.

Informace z titulku tohoto článku byla jednou z pozitivních informací, které zazněly na jednání RRS OSŽ v Železné Rudě. Tady, v hotelu Ostrý, se kromě místopředsedy Rady Karla Hybše sešli všichni její členové na dvoudenním jednání ve dnech 25. - 26. června. Mnozí vážili dalekou cestu sem na Šumavu, aby poznali toto rekreační zařízení, které provozuje OSŽ, a jak řekl předseda Rady Kurt Mužík (na úvodním snímku vpravo s místopředsedou Aloisem Malým), seznámili se sami s úrovní ubytování, služeb a s půvaby zdejší krajiny a mohli tak informovat členy ve svých Klubech seniorů.

Právě přítomno: 255 hostů a žádný gestor