OBZOR ke stažení

Mraky se rozplynuly a nad Českou Třebovou vysvitlo sluníčko. Zatímco ještě v době příjezdu historického parního vlaku z Brna, vedeného rakouskou lokomotivou 310.23, bylo pošmourno a vlezlo, odpoledne si už slunce posvítilo na regionální den s plnou parádou. Regionální Den železnice, který v sobotu 15. 9. 2018 probíhal v Depu kolejových vozidel Česká Třebová a který připravily České dráhy společně s dalšími partnery, především Spolkem železničním, přilákal více než dva tisíce návštěvníků.

Zprávu vyslechli členové Ústředí OSŽ 12. září na svém jednání a následně, den poté, i na jednání Republikové rady seniorů (RRS) v Praze. Předseda RRS Kurt Mužík (na snímku) poděkoval členům rady seniorů za účast na těchto hrách a za reprezentaci jejich družstev. Vyhodnocení průběhu sportovních her v Rajeckých Teplicích bylo také jedním z bodů jednání. V pořadí druhé Hry byly opět úspěšné, u všech startujících a podle příznivých ohlasů by měly pokračovat. Pokud by to tak bylo, pak se RRS shodla na tom, že je třeba zajistit bezpečnost zejména malých dětí, které tady mají do parku volný přístup a vymezit prostor, kam by se neměly dostat. To se týká takových disciplín jako závod na koloběžkách, nebo i ruského kulečníku.

Současná kamenná výpravní budova železniční stanice Děčín pochází z roku 1865, kdy nahradila dočasnou dřevěnou budovu z roku 1850 na trati Praha – Drážďany. Budova dlouhá léta chátrala, prováděny byly jen ty nejnutnější opravy, a teprve v letech 1996 – 2004 prošla důkladnou rekonstrukcí i s přilehlým kolejištěm a stala se součástí I. tranzitního koridoru. Na jaře roku 2018 byly v budově zahájeny rekonstrukční práce jejího severního křídla (na snímku vlevo), které vyvrcholily 11. září. V ten den byly opravené prostory slavnostně předány Policii ČR, která zde zřídila oddělení hlídkové služby.

Sportovní areál v Kozlovicích u Přerova byl v pátek 14. září dějištěm fotbalového turnaje „O putovní pohár předsedy OSŽ“. Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva (SŽDC, ČD ZAP, ČD DKV a Legios Louny), přičemž pátý účastník (ČD Cargo) svoji účast odvolal z organizačních důvodů (nesestavení mužstva). Pořadatelem turnaje bylo OSŽ ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽDC, organizaci zajistila regionální sportovní komise OSŽ Olomouc. V turnaji již tradičně zazářili hráči výběru SŽDC, kteří vyhráli všechny zápasy, v nichž vstřelili ce1kem 13 branek a neobdrželi ani jedinou!

Středeční (12. 9. 2018) jednání Ústředí OSŽ nebylo věnováno jenom informacím ze zásadních jednání, na programu byly i výroční zpráva a účetní závěrka společností Pacifik, a. s., a OSŽ Slovakia za rok 2017, daňové přiznání OSŽ za rok 2017, rozdělení výsledků hospodaření OSŽ za rok 2017 či plnění rozpočtu OSŽ za leden až červen 2018 (Ústředí OSŽ výše uvedené dokumenty odsouhlasilo, respektive vzalo na vědomí). Další, neméně podstatná část jednání byla věnována i hodnocení stávajícího stavu a nabídce služeb společnosti ČD travel, a. s. K tomuto bodu se dostavili ředitelka a jednatelka společnosti Mgr. Blanka Jíšová (na snímku) a Dr. Miroslav Kaprálek, jednatel společnosti, který zastupuje OSŽ, které vlastní 49 % akcií společnosti ČD travel.

Zahájení, kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání; už první tři body z programu středečního (12. 9. 2018) prvního poprázdninového zasedání Ústředí OSŽ, které moderoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku stojící), předznamenaly průběh celého jednání, které se tentokrát protáhlo na bezmála šest hodin. Informace ze zásadních jednání, na kterých byli od června do září přítomni zástupci OSŽ, shrnul předseda OSŽ, Mgr. Martin Malý. „V uvedeném období se konaly opakované schůzky s vedením ministerstva dopravy (30. 7., 28. 8.; další proběhne 20. 9.),“ uvedl.

Začátkem srpna probíhala v Nymburku demolice lávky pro pěší přes řeku Labe, která byla z důvodu havarijního stavu od 13. prosince 2017 uzavřena. Při demolici lávky stavební firmou se lávka zřítila do Labe již po přestřižení čtvrtiny nosných lan a musela být z vody vytahována za pomoci tanků z HZS SŽDC. Na vytažení zřícené lávky se podíleli členové Hasičské záchranné služby SŽDC z jednotek požární ochrany (JPO) Nymburk, Přerov, České Budějovice a Havlíčkův Brod. Poslední tři zmíněné jednotky mají ve svém vybavení vyprošťovací tanky, bez nichž by vytažení lávky nebylo možné.

(AKTUALIZOVÁNO) Informace ze zásadních jednání, které se udály během prázdnin, ale i informace ryze aktuální, byly na programu třídenního výjezdního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, které od středy 5. září 2018 probíhá v rekreačním zařízení ZO OSŽ České Budějovice a Plzeň ve Vyšším Brodě, a které první jednací den moderovala tajemnice PV Věra Nečasová (na snímku spolu s předsedou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislavem Vokounem).

Tradiční body v tradičním čase, i tak by se dal popsat program jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 4. 9. 2018 a které moderoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku). Nejvíce času, rovněž tradičně, zabraly informace ze zásadních jednání, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý referováním o setkání zástupců OC s ministrem dopravy a předsedou Dozorčí rady ČD Prof. Petrem Moosem (dne 28. 8. 2018). „Já bych tu schůzku rozdělil do tří částí: v první části nás měli zástupci ministerstva seznámit s vývojem na ČD a chystanými kroky (na Českých drahách). Nabídli nám schůzku předsedy Dozorčí rady Českých drah se zástupci zaměstnanců v Dozorčí radě ČD, ta shodou okolností proběhne dnes odpoledne,“ uvedl Martin Malý s tím, že druhá část jednání byla věnována koncepci železniční dopravy a liberalizaci.

Rajecké Teplice a hotel Skalka byly ve dnech 28. - 30. srpna opět místem setkání, tentokrát deseti družstev seniorů, členů OSŽ a také slovenského OZŽ. Tady v krásném přírodním areálu, kde po dva soutěžní dny panovalo slunečné počasí, proběhla klání v celkem devíti soutěžních disciplínách. O dvě osmičlenná družstva se rozšířil počet soutěžících seniorů, ke druhému ročníku byli přizváni slovenští kolegové, členové OZŽ z železniční stanice Žilina a také členové z nedrážních organizací.

uvedl mimo jiné ve své úvodní řeči k členům Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, na jednání PV v Benešově 23. srpna 2018. Podle jeho názoru pak není běžné, aby premiér dal tři a půl hodiny prostor managementu státní firmy, aby vyslechl, co se daří, co nás trápí a kde bychom očekávali pomoc legislativy. To setkání s premiérem Andrejem Babišem a ministrem dopravy Danem Ťokem v sídle ředitelství SŽDC v Praze se konalo v den jednání PV, proto také generální ředitel SŽDC dorazil do Benešova později, kdy už předseda PV a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek přivítal hosty a zástupce zaměstnavatele, Ing. Josefa Hendrycha, náměstka GŘ pro řízení provozu, personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého, Ing. Evžena Pospíšila, Ing. Hanu Kohoutovou, Bc. Jitku Dolejšovou a také předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Nechyběli ani zástupci odborných oddělení OSŽ ESO a BOZP.

Počet od základů opravených nádražních budov v majetku SŽDC dosáhl poslední den měsíce srpna čísla 58. Tou zatím poslední byla nádražní budova v Grygově (trať Olomouc – Přerov), jejíž exteriér je od roku 2003 památkově chráněn. Během tří měsíců prací zde firma Hroší stavby Morava odvedla práci za 3,4 milionu korun. Slavnostního otevření opravené budovy byli přítomni náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola, náměstek pro správu majetku za OŘ Olomouc Miroslav Žbánek, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a starosta Grygova Tomáš Kubáček.

Právě přítomno: 311 hostů a žádný gestor