OBZOR ke stažení

Poslední předprázdninové zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo netradičně v pondělí 18. 6. 2018, řídil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). Po úvodní kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání – časově nejobsáhlejší bod programu. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý mimo jiné informoval o jednání (velké) tripartity (především na téma návrhu textu programového prohlášení vlády a státního rozpočtu; oba body byly přeloženy na jednání 9. 7.).

Na již tradičním místě se 14. června konalo poslední ze dvou oblastních kol v kopané, kde se utkalo ve dvou skupinách celkem šest mužstev. Týden předtím, 7. června, se v Kozlovicích, v moravském oblastním kole, utkala čtyři družstva, kde se vítězem turnaje stalo mužstvo OŘ SŽDC Olomouc. Tady, ve Smiřicích, se hrálo za velmi příznivého počasí, kdy vedra posledních dnů vystřídalo příjemné počasí kolem dvaceti stupňů bez deště.

Na fotbalových hřištích Pod Jelenicí v České Třebové se v pátek 15. června uskutečnil fotbalový turnaj odvětví kolejových vozidel, který byl založen před dvaceti lety jako turnaj o Putovní pohár DKV. Na letošním ročníku se sešlo pět mužstev ze současných DKV a jedno mužstvo, složené ze zástupců DPOV Přerov. V patnácti zápasech systémem každý s každým se rozhodovalo o posledním vítězi tohoto turnaje v rámci současných DKV, která již budou k 1. červenci 2018, v důsledku reorganizace, patřit minulosti.

„Podnikový výbor považuje organizační změnu dep za zbytečný krok, svůj nesouhlas vyjadřoval opakovaně,“ zdůraznil na jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., předseda PV Vladislav Vokoun. Představenstvo Českých drah však o změně přesto rozhodlo a úkolem odborů nyní je zajistit zaměstnancům v těchto podmínkách co nejhladší přechod do nových organizačních jednotek. To bylo také nejvíce diskutovaným bodem PV OSŽ při ČD, který zasedal ve středu 6. června v Praze, v sídle OSŽ.

(AKTUALIZOVÁNO) Šestý ročník turnaje v malé kopané o Pohár provozního ředitele ČD Cargo, a .s., se ve středu 6. 6. 2018 konal na stadionu SK Hostivař v Praze. Slavnostní zahájení turnaje proběhlo v 9.30 h a úvod za organizátory obstaral Ing. Pavel Souček: „Super pět předchozích let, věřím, že i ten šestý ročník bude stejný. Super počasí a už jen scházejí super výkony,“ řekl. Po něm se ujal slova ředitel turnaje Ing. Zdeněk Škvařil, člen představenstva pověřený řízením úseku provozu. „Předpokládám, že se všichni poctivě připravovali, počasí nám přeje, tak ať hezky hrajete,“ uvedl a zároveň všem organizátorům poděkoval za přípravu turnaje. „Děkuji za přípravu i svému zástupci, panu Nekolovi, zástupci ředitele. Aby se to nepopletlo někde v médiích, pan Nekola je zástupcem ředitele jen pro tenhle turnaj, jenom pro tento den,“ dodal.

V nejužším složení (pět z dvanácti členů představenstva se omluvilo) a se standardním programem (zahájení, kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, organizační záležitosti, informace RK OSŽ, různé, závěr), i tak by se dalo stručně popsat úterní (5. 6. 2018) jednání Představenstva OSŽ, které moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. V rámci Kontroly plnění úkolů byla například zmíněna Kampaň ETF „Stop dumpingu – za bezpečnou a sociální železniční dopravu v Evropě“ (kampaň podpoří kreslíř Petr Urban), či novelizace dokumentů OSŽ (novelizované dokumenty jsou již v tiskárně). V závěru tohoto bodu informoval Radek Nekola o chystaném Manuálu (metodické příručky) pro ZO OSŽ, ke kterému se pod jeho vedením sešla pracovní skupina. „Chystaný manuál má zahrnovat tři oblasti: účetnictví, pracovněprávní a vnitroodborovou agendu,“ uvedl (Představenstvo OSŽ uložilo Radku Nekolovi pokračovat v práci na manuálu s termínem dokončení 30. 9. 2018).

Ve dnech 1. – 3. června 2018 se v prostorách VIP salónku Rižského nádraží v Moskvě konala první společná výstava českých a ruských železničních modelářů. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil místopředseda představenstva ČD, a. s., Ing. Ludvík Urban, za ruskou stranu účastníky výstavy přivítal náměstek generálního ředitele RŽD Sergej Kobzev v doprovodu ředitele sociálního odboru GŘ RŽD Sergeje Černogajeva. Oba čelní statutární představitelé národních železničních podniků vysoce ocenili, že se podařilo takovou historicky první výstavu uskutečnit.

Pondělního jednání (28. 5. 2018) Republikové rady seniorů (RRS) v Praze se zúčastnili všichni její členové, předseda RRS Kurt Mužík opět přivítal předsedu OSŽ, Mgr. Martina Malého. Ten vysvětlil členům vše kolem prolongace jízdních výhod a také odpověděl na dotazy, proč je nutná úhrada daně u důchodců, bývalých zaměstnanců SŽDC. A také vysvětlil, co jsou vlaky vedené v závazku veřejné služby. Připustil, že jistou komplikaci pro důchodce může představovat nutnost navštívit personální pracoviště své organizační jednotky. Kurt Mužík poznamenal, že se k němu dostala řada drobných stížností na průběh prolongace jízdních výhod, zejména k tzv. komerčním vlakům a jejich aplikaci v IN kartě.

Protože zástupci zaměstnavatele se na poslední chvíli z jednání PV OSŽ SŽDC 24. května v Praze omluvili, byl časový prostor probrat poslední události a věnovat se obsahu jednání Republikové rady řízení provozu ze 14. května, výjezdního jednání Výboru při OŘ Plzeň, které proběhlo ve Vyšším Brodě a jednání Ústředí OSŽ a Představenstva OSŽ 23. 5. v Praze. Úvod jednání, které zahájil a řídil místopředseda OSŽ a předseda PV SŽDC Petr Štěpánek a na jehož začátku přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, jako vždy patřil kontrole plnění úkolů z minulých jednání. K těm dlouhodobě sledovaným věcem patří sledování vývoje v Hasičské záchranné službě a informování o tom, jak se zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců. Tady se podle člena PV Marcela Bortla již konkrétně řeší investice a nákup nové techniky pro jednotky HZS.

Prázdninové dobrodružství připomínala ve čtvrtek 24. 5. 2018 jízda vlakem Os 3806 Donau Moldau z Lince (pravidelný odjezd 17.35 h) do Českých Budějovic (pravidelný příjezd 19.58 h). Pro těch několik málo cestujících, kteří jeli z Lince až do Českých Budějovic (a někteří ještě dál), to byla doslova adrenalinová jízda. Na své si pochopitelně přišli i cestující z jiných vlaků (například R 660 z Brna, který do Českých Budějovic přijel s dvouhodinovým zpožděním).

Ústředí OSŽ, které zasedalo ve středu 23. května v Praze, v sídle OSŽ, řídil místopředseda OSŽ Radek Nekola. Ústředí se po kontrole plnění úkolů seznámilo s informacemi ze zásadních jednání, které přednesli předseda OSŽ, zástupci jednotlivých podnikových výborů a nedrážního republikového výboru (blíže v informacích ze zasedání Představenstva OSŽ Představenstvo OSŽ: Aktuálním problémem stále zůstává potřeba zapojovat mladé pracovníky do odborů).

V pondělí 21. května, za řízení I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna (na snímku), zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, Představenstvo OSŽ. V úvodu, v rámci podrobné kontroly plnění úkolů, byla vyslovena pochvala všem, kdo se podíleli na organizaci setkání zástupců deseti evropských odborových centrál, které se uskutečnilo ve dnech 24. – 27. dubna v České republice a které bylo zahraničními účastníky hodnoceno velmi kladně.

Právě přítomno: 271 hostů a žádný gestor