OBZOR ke stažení

Třítisícový dav závodníků vyrazil v neděli krátce před polednem na trať Běchovice – Praha. 122. ročníku tohoto silničního závodu na 10 km se letos zúčastnilo také více než 150 železničářů z evropských zemí v rámci mezinárodního Mistrovství republiky železničářů v silničním běhu. Mistrovství uspořádalo OSŽ ve spolupráci s Českými drahami, ČD Cargo a SŽDC, organizačně závod zajistila regionální sportovní komise OSŽ Praha.

Železnice táhne, zvláště ta v režii národního dopravce! Takový vzkaz vyslali organizátorům návštěvníci Národního dne železnice v Českých Budějovicích. Pokud zájem o jízdu osobními vlaky Českých drah, respektive obchodních partnerů o služby jejich dceřiné společnosti ČD Cargo bude aspoň takový, jako o Národním dnu železnice v Českých Budějovicích, nemusí se národní dopravce obávat budoucnosti. V areálu SOKV v Českých Budějovicích bylo v sobotu 22. 9. 2018 velmi těsno, davy lidí se jako živý had po celý den proplétaly mezi jednotlivými expozicemi a exponáty. Fronty se stály nejen na občerstvení, ale i na prohlídku stanoviště „Zamračené“. Fronta se stála i na jízdu vlakem z nádraží do depa.

Třicítka předsedů ZO OSŽ DKV z celé republiky se sešla na jednání s vedením podniku, zastoupeným novými řediteli center údržby a provozu z celé republiky, včetně zástupců GŘ (O12, O 18 a O 20). V úvodu jednání poděkoval ředitel O 20 na GŘ ČD Pavel Rešl všem pracovníkům údržby za práci, kterou odvedli v letošním mimořádně horkém létě, především na údržbě klimatizací u osobních vozů. Jednání pak pokračovalo výměnou názorů na nové organizační uspořádání podniku od 1. 7. 2018 a dalšími otázkami, které zajímají provozní pracovníky někdejších DKV. Setkání se uskutečnilo v rekreačním zařízení ZO OSŽ DKV Přerov v Čekyni ve čtvrtek 20. září.

V rámci jednání celostátního výboru předsedů DKV proběhla ve čtvrtek 20. září exkurze v dílnách DPOV v Přerově. Přítomní předsedové jednotlivých ZO OSŽ se zde mohli seznámit s provozem v tomto podniku, kde probíhají vyvazovací a jiné velké opravy lokomotiv a elektrických i motorových jednotek prakticky z celé republiky. V DPOV Přerov se zabývají opravami především pro dopravce České dráhy, a. s., ČD Cargo, jakož i pro externí dopravce, především pro polský trh.

Od úterý 18. 9. do pátku 21. 9. 2018 se na berlínském výstavišti Messe Berlin koná mezinárodní veletrh dopravních technologií - InnoTrans 2018, představí se na něm více než 150 kolejových vozidel a prezentovat se zde bude více než tři tisíce vystavovatelů z 61 zemí světa. V rámci letošního 12. Mezinárodního veletrhu dopravních technologií, který se v Berlíně koná vždy jednou za dva roky, bude představeno více než 400 inovací. Již více než dvacet let si vždy na podzim dávají v Berlíně dostaveníčko přední světoví výrobci, aby zde veřejnosti představili novinky z oboru kolejových vozidel a železničního průmyslu. To se pochopitelně odráží jak v rostoucím zájmu veřejnosti, tak i ve stále se zvyšujícím zájmu o výstavní plochu. Výstavní areál už dávno nestačí.

Mraky se rozplynuly a nad Českou Třebovou vysvitlo sluníčko. Zatímco ještě v době příjezdu historického parního vlaku z Brna, vedeného rakouskou lokomotivou 310.23, bylo pošmourno a vlezlo, odpoledne si už slunce posvítilo na regionální den s plnou parádou. Regionální Den železnice, který v sobotu 15. 9. 2018 probíhal v Depu kolejových vozidel Česká Třebová a který připravily České dráhy společně s dalšími partnery, především Spolkem železničním, přilákal více než dva tisíce návštěvníků.

Zprávu vyslechli členové Ústředí OSŽ 12. září na svém jednání a následně, den poté, i na jednání Republikové rady seniorů (RRS) v Praze. Předseda RRS Kurt Mužík (na snímku) poděkoval členům rady seniorů za účast na těchto hrách a za reprezentaci jejich družstev. Vyhodnocení průběhu sportovních her v Rajeckých Teplicích bylo také jedním z bodů jednání. V pořadí druhé Hry byly opět úspěšné, u všech startujících a podle příznivých ohlasů by měly pokračovat. Pokud by to tak bylo, pak se RRS shodla na tom, že je třeba zajistit bezpečnost zejména malých dětí, které tady mají do parku volný přístup a vymezit prostor, kam by se neměly dostat. To se týká takových disciplín jako závod na koloběžkách, nebo i ruského kulečníku.

Současná kamenná výpravní budova železniční stanice Děčín pochází z roku 1865, kdy nahradila dočasnou dřevěnou budovu z roku 1850 na trati Praha – Drážďany. Budova dlouhá léta chátrala, prováděny byly jen ty nejnutnější opravy, a teprve v letech 1996 – 2004 prošla důkladnou rekonstrukcí i s přilehlým kolejištěm a stala se součástí I. tranzitního koridoru. Na jaře roku 2018 byly v budově zahájeny rekonstrukční práce jejího severního křídla (na snímku vlevo), které vyvrcholily 11. září. V ten den byly opravené prostory slavnostně předány Policii ČR, která zde zřídila oddělení hlídkové služby.

Sportovní areál v Kozlovicích u Přerova byl v pátek 14. září dějištěm fotbalového turnaje „O putovní pohár předsedy OSŽ“. Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva (SŽDC, ČD ZAP, ČD DKV a Legios Louny), přičemž pátý účastník (ČD Cargo) svoji účast odvolal z organizačních důvodů (nesestavení mužstva). Pořadatelem turnaje bylo OSŽ ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽDC, organizaci zajistila regionální sportovní komise OSŽ Olomouc. V turnaji již tradičně zazářili hráči výběru SŽDC, kteří vyhráli všechny zápasy, v nichž vstřelili ce1kem 13 branek a neobdrželi ani jedinou!

Středeční (12. 9. 2018) jednání Ústředí OSŽ nebylo věnováno jenom informacím ze zásadních jednání, na programu byly i výroční zpráva a účetní závěrka společností Pacifik, a. s., a OSŽ Slovakia za rok 2017, daňové přiznání OSŽ za rok 2017, rozdělení výsledků hospodaření OSŽ za rok 2017 či plnění rozpočtu OSŽ za leden až červen 2018 (Ústředí OSŽ výše uvedené dokumenty odsouhlasilo, respektive vzalo na vědomí). Další, neméně podstatná část jednání byla věnována i hodnocení stávajícího stavu a nabídce služeb společnosti ČD travel, a. s. K tomuto bodu se dostavili ředitelka a jednatelka společnosti Mgr. Blanka Jíšová (na snímku) a Dr. Miroslav Kaprálek, jednatel společnosti, který zastupuje OSŽ, které vlastní 49 % akcií společnosti ČD travel.

Zahájení, kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání; už první tři body z programu středečního (12. 9. 2018) prvního poprázdninového zasedání Ústředí OSŽ, které moderoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku stojící), předznamenaly průběh celého jednání, které se tentokrát protáhlo na bezmála šest hodin. Informace ze zásadních jednání, na kterých byli od června do září přítomni zástupci OSŽ, shrnul předseda OSŽ, Mgr. Martin Malý. „V uvedeném období se konaly opakované schůzky s vedením ministerstva dopravy (30. 7., 28. 8.; další proběhne 20. 9.),“ uvedl.

Začátkem srpna probíhala v Nymburku demolice lávky pro pěší přes řeku Labe, která byla z důvodu havarijního stavu od 13. prosince 2017 uzavřena. Při demolici lávky stavební firmou se lávka zřítila do Labe již po přestřižení čtvrtiny nosných lan a musela být z vody vytahována za pomoci tanků z HZS SŽDC. Na vytažení zřícené lávky se podíleli členové Hasičské záchranné služby SŽDC z jednotek požární ochrany (JPO) Nymburk, Přerov, České Budějovice a Havlíčkův Brod. Poslední tři zmíněné jednotky mají ve svém vybavení vyprošťovací tanky, bez nichž by vytažení lávky nebylo možné.

Právě přítomno: 406 hostů a žádný gestor