OBZOR ke stažení

V termínu 12. - 16. listopadu 2018 se v indickém Bikaneru koná Mezinárodní mistrovství železničářů USIC v cyklistice. Na základě výsledků Mistrovství České republiky železničářů konaném v červenci v Suchdole nad Odrou byla vybrána výprava, která se nyní mistrovství USIC v Indii účastní. Protože podmínky konání mistrovství jsou velmi exotické, připravujeme pro vás krátké shrnutí každého dne s fotografiemi od přímých účastníků.

(AKTUALIZOVÁNO o informace zaměstnavatele) Dvě zásadní informace z jednání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo zazněly hned v úvodu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 8. 11. 2018 a to: že společnost ČD Logistics se stala 100% dceřinou společností ČD Cargo a že podnikatelský plán (společnosti ČD Cargo) je plněn a překračován.

První části jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo 7. 11. v sídle OSŽ za řízení tajemníka PV Antonína Leitgeba (na snímku), se jako host zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Jemu také patřil úvod bodu „informace ze zásadních jednání“. Martin Malý se vrátil k tripartitě z 24. 9., která se zabývala procesem otevírání trhu na železnici. Předseda OSŽ uvedl, že na tripartitě prezentoval hlavní připomínky OSŽ k tomuto záměru: není dořešena kompenzace nákladů ČD při mimořádných situacích, nákladů na údržbu historických vozidel, na členství v mezinárodních organizacích a na služby pro cestující (provoz a pronájem čekáren, úschoven zavazadel aj.).

Představenstvo OSŽ, které zasedalo v Praze v sídle OSŽ v úterý 6. listopadu, a které moderoval místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka (na snímku), se po nezbytné kontrole plnění úkolů věnovalo pravidelnému bodu - „Informacím ze zásadních jednání“. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý nejprve členy představenstva seznámil s dopisem ministra dopravy Dana Ťoka, v němž ministr reagoval na nedávnou akci na záchranu vlakového personálu. Připomeňme, že šlo o kampaň ETF, k níž se OSŽ připojilo. Ministr v dopise ujistil vedení OSŽ o tom, že si je vědom důležité role vlakového personálu ve vlacích, a vyjádřil příslib, že přítomnost vlakového personálu ve vlacích bude jedním z požadavků při soutěžích na provozování osobní dopravy na železničních tratích (Více v článku Ministerstvo dopravy si uvědomuje potřebnost vlakového personálu v rámci veřejných služeb, které objednává, stojí v dopise ministra dopravy adresovaném předsedovi OSŽ).

Na jednání předsednictva Rady seniorů (RS) ČR v Praze 15. - 16. října, kterého se zúčastnila i předsedkyně Asociace krajů ČR a karlovarská hejtmanka Mgr. Jana Mráčková Vildumetzová, přislíbila karlovarská hejtmanka pomoc při založení Krajské rady seniorů, už jen proto, že tento kraj je jediný, kde dosud neexistuje. V reakci na její příslib požádal předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes, aby společenské organizace sdružující seniory sdělili jména lidí, kteří by je v této budoucí radě zastupovali. To byla jedna z mnoha informací, které členům Republikové rady seniorů OSŽ na jejich jednání v Praze 29. října sdělil místopředseda RS ČR a zároveň místopředseda RRS OSŽ Alois Malý.

Tímto výrokem zahájil blok svých informací z mnoha jednání a také pracovních cest předseda OSŽ Mgr. Martin Malý na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 25. října 2018, tentokrát bez účasti zástupců zaměstnavatele (ilustrační snímek byl pořízen na zářijovém zasedání podnikového výboru). „Aktuální prioritou je v současné době kolektivní vyjednávání a také to, jak budou zajištěny finanční prostředky na případný nárůst mezd. U SŽDC jsou dva významné zdroje financování, jedním z nich je příjem za použití dopravní cesty a druhým jsou prostředky ze SFDI. Vzhledem k tomu, že příjem z poplatků za dopravní cestu stagnuje, případný mzdový nárůst je dnes otázkou jednání se SFDI. Tuto věc jsme otevřeli na úrovni vlády na půdě tripartity už v době, kdy probíhala počáteční jednání, která nakonec vedla k vyslovení důvěry vládě, když jsme opakovaně dávali své připomínky za OSŽ ke kapitole ´doprava´ s tím, že SŽDC bude potřebovat prostředky na pokrytí nárůstu mezd,“ uvedl Martin Malý.

Ve středu 24. 10. 2018 se od 13 hodin ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží uskutečnilo historicky první pracovní setkání a diskusní fórum s názvem: „Železniční nostalgie v době liberalizace železničního trhu v ČR 2018“. Toto historicky první pracovní setkání a diskusní fórum, pořádané Nadací Okřídlené kolo (NOK), proběhlo ve výjimečném formátu, a to jak co do účasti a zastoupení klíčových institucí a jejich vrcholných představitelů (ministerstvo dopravy, ministerstvo kultury) či hlavních partnerů NOK (SŽDC, s. o., a ČD, a. s., národního dopravce), tak i co do přítomnosti dalších významných partnerů NOK na české železnici. Toto pracovní setkání navázalo na historickou snahu NOK v rámci primární činnosti v její čtrnáctileté historii a především pak na aktivity NOK v posledním období roku a půl pod vedením předsedy Správní rady Nadace Okřídlené kolo Martina Vavrečky.

Jako pokaždé i tentokrát byly Informace ze zásadních jednání nosným tématem programu jednání (ve středu 24. 10. 2018) Ústředí OSŽ, které tradičně probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval místopředseda OSŽ Radek Nekola.

7. Mezinárodní mistrovství USIC železničářů v maratonu (muži) a 2. Mezinárodní mistrovství USIC železničářů v maratonu (ženy), které se konalo v sobotu 13. 10. 2018 v rámci 55. Pražského maratonu ve Stromovce, má jediného vítěze. Maratonci z Ruska nenašli ani v jedné kategorii přemožitele a z Prahy si odvážejí oba poháry pro vítěze.

S cílem vzájemně se informovat o dění ve společnostech ČD Cargo a ZSSK Cargo se ve středu 10. 10. 2018 v hotelu Oddech v Krkonoších sešli čeští a slovenští odboráři z podnikových výborů OSŽ a OZŽ. Na společném jednání probrali řadu témat, která obě země v oboru spojují, ale zmínili i případné odlišnosti. „Pozitivní je, že se nákladní železniční doprava dostává do širšího povědomí veřejnosti. Může za to i fakt, že nákladní doprava (silniční) svým způsobem kolabuje a železnice se snaží převzít její úlohu,“ řekl na úvod Radek Nekola, předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo s tím, že je to sice příznivá zpráva, „nicméně věc, která je pravděpodobně krátkodobá. „Železniční nákladní doprava vyžaduje další pomoc od státu, aby dostala větší příležitost uplatnit se na trhu.“

Představenstvo OSŽ jednalo v úterý 9. 10. 2018 na Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích, výjezdní zasedání v areálu Výzkumného ústavu železničního moderoval Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku. Představenstvo OSŽ v úvodu jednání (v předřazeném bodu) vyslechlo informaci smluvní advokátky OSŽ JUDr. Jarmily Pospíšilové k vývoji a aktuálnímu stavu poskytnuté právní pomoci u členky OSŽ, průvodčí Jany Stejskalové (kauza tragické události z července 2016 - vypadnutí dítěte z vlaku).

V kolejišti Odstavného nádraží jih (ONJ) Praha se ozývá ohlušující výbuch. Pak je chvíli ticho a nato se ozývá hlasitý nářek, sténání a volání o pomoc. Bezprostředně poté se rozezvučí telefon na stole operátorky Integrovaného záchranného systému (IZS) v Praze. „Na odstavném nádraží v Praze došlo k výbuchu propanbutanové láhve v jídelním voze, jsou zde zranění, možná i mrtví, vůz je v plamenech,“ volá vzrušený hlas z místa nehody na telefonní číslo 112. Operátorka si ověřuje číslo volajícího a vysílá na místo události všechny složky IZS – hasiče, policisty a zdravotníky. Jen pár minut poté se k místu neštěstí blíží vozy Hasičské záchranné služby (HZS) SŽDC, policejní vozy i vozy záchranářů. Takto vypadal začátek taktického cvičení „Vlak 2018“, organizovaný HZS SŽDC ve středu 3. října 2018 na ONJ Praha.

Právě přítomno: 214 hostů a žádný gestor