OBZOR ke stažení

V současné době probíhá na síti SŽDC poměrně značné množství výluk a to u všech kategorií tratí, od „koridorových“ až po „lokálky“. Výluky, nezřídka dlouhodobé, slouží k údržbě a modernizaci železničních tratí (což je jejich pozitivní stránka), mnohdy však ve svém dopadu způsobují nemalé svízele a komplikace cestujícím. Ty jsou způsobeny zpožděním vlaků, či nutností náhradní autobusové dopravy. V roce 2018 bylo na síti SŽDC uskutečněno kolem 1600 výluk (kratších i dlouhodobých), stejný, ne-li vyšší počet je naplánován na rok 2019. Vyplývá to z ročního plánu výluk SŽDC, zveřejněného na stránkách této organizace.

(FOTOREPORTÁŽ) V prostorách Autoklubu ČR v Praze se ve středu 5. prosince setkal generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, spolu s dalšími třemi vedoucími hospodářskými pracovníky SŽDC, se členy obou Republikových rad OSŽ, zástupci zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu. Samotné diskusi předcházela vystoupení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, a zástupců hospodářského vedení SŽDC: náměstka GŘ pro řízení pro řízení provozu, Ing. Miroslava Jasenčáka, personálního ředitele GŘ Ing. Pavla Kouckého, a náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy Ing. Marcely Pernicové.

Zhruba o hodinu a půl dříve z důvodu probíhajícího kolektivního vyjednávání na ČD a SŽDC začalo v úterý 4. 12. 2018, v sídle svazu, jednání Představenstva OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. A netradičně, právě z důvodu časové tísně, byly všechny body programu předřazeny informacím ze zásadních jednání, na které nakonec (byť bez přítomnosti zástupců Podnikového výboru OSŽ při ČD) také došlo.

(FOTOREPORTÁŽ) V konferenčním voze na 3. nástupišti železniční stanice Plzeň hlavní nádraží byly ve středu 28. 11. 2018 představeny změny a novinky v jízdním řádu týkající se Plzeňského kraje a také nasazení nových jednotek RegioPanter (650/651) v krajských barvách pro linku Plzeň – Horažďovice předměstí. Na tiskové konferenci vystoupili Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje (na snímku u článku s modelem jednotky RegioPanter), Pavel Čížek, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy, Miroslav Kupec, předseda představenstva a generální ředitel ČD, Michal Štěpán, člen představenstva a náměstek GŘ ČD pro obchod, Vladimír Kostelný, ředitel ROC Plzeň a Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva skupiny Škoda Transportation a člen představenstva Škoda Vagonka.

Listopadové jednání PV OSŽ SŽDC v Praze 22. 11. mělo tentokrát několik hostů. První z nich, Ing. Luděk Kleprlík (Odbor nákupu a veřejných zakázek GŘ) a Bc. Radek Janouš (Odbor personální GŘ) nejen vizuálně prezentovali vývoj v nákupu výstražných pracovních oděvů od roku 2009 a jejich dodavatele, ale přinesli i ukázku těchto oděvů. Tady hraje hlavní roli zejména prodyšnost při jejich použití vzhledem k procentnímu složení použitých materiálů (poměr bavlny a silonu), kdy se objevily v minulosti stížnosti. Tady bylo Ing. Kleprlíkem vysvětleno, že procentní podíl těchto složek nelze více snižovat, snahou je, aby byla zajištěna optimální prodyšnost použitých materiálů při pocení zaměstnanců.

Tato informace spolu s mnoha dalšími zazněla na tiskové konferenci k novému jízdnímu řádu ČD, kterou v Praze na Masarykově nádraží dne 21. listopadu společně pořádali zástupci Prahy a Středočeského kraje, jmenovitě Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu, František Petrtýl, radní Středočeského kraje, Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropid, která organizuje městskou dopravu v metropoli, Martin Jareš, zástupce ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje, a Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchodního centra ČD pro Prahu a Středočeský kraj.

Moderující Martin Vavrečka, ověřovatelé Miloš Paleček a Bc. Renata Dousková, zapisovatelka PhDr. Helena Svobodová, omluveni členové Představenstva OSŽ Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb (oba na jednání Dozorčí rady ČD - na programu DR měla být mimo jiné i volba nových členů představenstva ČD), Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová (kolektivní vyjednávání ČD Cargo) a Petr Štěpánek (jednání DR ZPMV); tolik personálie, které zazněly hned v úvodu jednání Ústředí OSŽ ve středu 21. listopadu 2018.

(AKTUALIZOVÁNO) Delegace OSŽ vedená předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým se 14. 11. 2018 zúčastnila zasedání Železniční sekce ETF. Na programu jednání bylo vyhodnocení společných projektů, příprava na sociální dialog v železniční dopravě organizovaný Evropskou komisí 15. 11. 2018 a plán práce na následující období. K velkým tématům řešeným železničními odbory v rámci ETF patřila problematika sociálního dumpingu a postavení žen v dopravě a bezpečnost na železnici.

V posledních dvou letech se z důvodu klesající nezaměstnanosti začíná také u Českých drah projevovat nedostatek zaměstnanců. Kromě strojvedoucích jsou to i posunovači, tranzitéři přípraváři, jakož i profese, které jsou nezbytné pro údržbu vozidel, jejich opravy a provoz. Podle I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna se může nedostatek zaměstnanců projevit i u vlakového personálu (vlakvedoucí a průvodčí), což souvisí s nárůstem počtu cestujících, který se začíná projevovat po zavedení „státních slev“ pro studenty a seniory.

V termínu 12. - 16. listopadu 2018 se v indickém Bikaneru koná Mezinárodní mistrovství železničářů USIC v cyklistice. Na základě výsledků Mistrovství České republiky železničářů konaném v červenci v Suchdole nad Odrou byla vybrána výprava, která se nyní mistrovství USIC v Indii účastní. Protože podmínky konání mistrovství jsou velmi exotické, připravujeme pro vás krátké shrnutí každého dne s fotografiemi od přímých účastníků.

(AKTUALIZOVÁNO o informace zaměstnavatele) Dvě zásadní informace z jednání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo zazněly hned v úvodu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 8. 11. 2018 a to: že společnost ČD Logistics se stala 100% dceřinou společností ČD Cargo a že podnikatelský plán (společnosti ČD Cargo) je plněn a překračován.

První části jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo 7. 11. v sídle OSŽ za řízení tajemníka PV Antonína Leitgeba (na snímku), se jako host zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Jemu také patřil úvod bodu „informace ze zásadních jednání“. Martin Malý se vrátil k tripartitě z 24. 9., která se zabývala procesem otevírání trhu na železnici. Předseda OSŽ uvedl, že na tripartitě prezentoval hlavní připomínky OSŽ k tomuto záměru: není dořešena kompenzace nákladů ČD při mimořádných situacích, nákladů na údržbu historických vozidel, na členství v mezinárodních organizacích a na služby pro cestující (provoz a pronájem čekáren, úschoven zavazadel aj.).

Právě přítomno: 268 hostů a žádný gestor