OBZOR ke stažení

Tři zásadní věci, respektive dokumenty, zmínil hned v úvodu jednání Ústředí OSŽ ve středu 23. 1. 2019, v rámci bloku Informací ze zásadních jednání, I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku): podpis PKS (a termíny školení k PKS, první začíná již tento pátek 25. 1. 2019 v Přerově), podnikatelský plán („Byla korektní dohoda, že bude schvalován až po podpisu kolektivní smlouvy, nyní leží na stole a schvalovat se bude pravděpodobně v únoru, ale už v sobě zahrnuje závazky z kolektivní smlouvy.“) a „intenzivní vyjednávání“ se státem a s kraji o spolupráci po roce 2019.

Druhé ze série školení o kolektivní smlouvě SŽDC na rok 2019 se konalo v zasedacím sále DPOV Přerov v pátek 11. ledna 2019 (úvodní školení se konalo den předtím v Praze). Na školení do Přerova přijeli předsedové a členové ZO OSŽ převážně ze střední a severní Moravy a Slezska. Přivítal je tajemník Podnikového výboru OSŽ SŽDC Miloš Paleček (který průběh školení moderoval), s nímž za předsednickým stolem (na snímku) zasedl i předseda OSŽ Martin Malý spolu s vedením Podnikového výboru – Petrem Štěpánkem, Miroslavem Mainclem, Dušanem Richterem a zástupcem zaměstnavatele – Evženem Pospíšilem z O 10 GŘ SŽDC. Přítomni byli i zástupci ESO OSŽ-ústředí (Petr Večeř, Mikuláš Hubicsák a Luděk Šebrle) a BOZP OSŽ (Miroslav Feber).

Do posledního místa byl 10. ledna zaplněn jednací sál suterénu v domě OSŽ Bohemika účastníky školení, kteří se přišli seznámit s obsahem PKS SŽDC na rok 2019. Kromě převážně předsedů a členů závodních výborů ZO OSŽ SŽDC přivítal tajemník PV Miloš Paleček dva zástupce zaměstnavatele, Ing. Evžena Pospíšila a Bc. Jitku Dolejšovou, později i předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Přítomni byli všichni tajemníci PV a nechyběli zástupci odborných oddělení OSŽ ESO a BOZP.

Více než hodinu strávil ve čtvrtek 10. ledna 2019 výkonný ředitel ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, kde nejprve reagoval na dopis, který mu 8. 1. 2019 zaslal předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, v němž výkonného ředitele upozornil, že během kolektivního vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo, a. s., na rok 2019 nedošlo k uzavření některých záležitostí, které jsou přímo spojené s tímto dokumentem.

První letošní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se konalo ve čtvrtek 10. ledna 2019 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová. A jako již tradičně zazněly hned v úvodu Informace ze zásadních jednání. Radek Nekola například mluvil o průběhu kolektivního vyjednávání, o podpisu kolektivní smlouvy u ČD Cargo, o školeních k PKS ČD Cargo (Nekola: „Letos jsme to uchopili trochu jinak, našim členům nabídneme možnost si po těchto školeních sednout a vydiskutovat aktuální problémy.“) či o úterní (7. 1. 2019) schůzce zástupců odborových centrál v čele se zástupci OSŽ u ministra dopravy na téma Strategie v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a. s., v dceřiných společnostech a další postup při otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby (více v článku O strategii v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a. s., a o dalším postupu při otevírání trhu diskutovali zástupci OSŽ s ministrem respektive Ministr dopravy odborářům řekl, že sdílí jejich obavy a že nebude činit žádné kroky k privatizaci ČD Cargo).

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., zasedal v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 9. ledna za řízení tajemnice PV Věry Nečasové (na snímku). V úvodu předseda PV Vladislav Vokoun poděkoval kolektivním vyjednavačům za dobrou práci. Uvedl, že stejně jako v jiných letech budou České dráhy schvalovat podnikatelský plán na rok 2019 až nyní, po přijetí kolektivní smlouvy. „Podnikatelský plán je sestaven tak, aby České dráhy dostály všem závazkům vůči zaměstnancům i zákazníkům, a je tam i dostatek prostředků na investice a na modernizaci,“ dodal Vladislav Vokoun. Dále informoval o tom, že představenstvo společnosti (ČD) již více než čtyři měsíce není kompletní, což by měla napravit příští Dozorčí rada ČD, která by měla schválit dva nové členy představenstva.

Poprvé v roce 2019, v úterý 8. 1. 2019 odpoledne, jednalo za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého Představenstvo OSŽ. Kromě tradičních bodů (zahájení a kontrola plnění úkolů) bylo tradičně nejvíce prostoru věnováno i informacím ze zásadních jednání. K těm kromě té nejčerstvější (setkání zástupců odborových centrál s ministrem dopravy) z dopoledního jednání na ministerstvu dopravy, vévodily souhrnné informace z kolektivního vyjednávání u všech tří velkých podniků (ČD, ČD Cargo a SŽDC).

Zástupci odborových centrál včetně OSŽ se dnes (v úterý 8. 1. 2019) na ministerstvu dopravy sešli s ministrem Danem Ťokem (na snímku), předsedou Dozorčí rady Petrem Moosem a se dvěma náměstky ministra dopravy (Tomáš Čoček a Ladislav Němec). Tématem schůzky byla Strategie v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a. s., v dceřiných společnostech a další postup při otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby. „Na konci minulého roku se v mediálním prostoru děly divné věci, mám na mysli záměry ministra na prodej dceřiných společností a pseudovýběrová řízení, tzv. rozstřely. Odborové centrály začaly uvažovat o vyhlášení stávkové pohotovosti. Proto jsme chtěli svolat tuto schůzku jakési železniční tripartity, abychom si vzájemně vyjasnili své názory a postoje,“ řekl k tomu I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun na odpoledním zasedání Představenstva OSŽ.

Plzeňský kraj je prvním krajem, kterému se podařilo dotáhnout do konce soutěž na železničního dopravce podle nového zákona o veřejných zakázkách. Píše o tom server Zdopravy.cz ze dne 28. 12. 2018. Konkrétně se jedná o provoz osobních vlaků mezi Klatovy a Berounem, který budou od prosince 2020 zajišťovat České dráhy. Žádný jiný dopravce podmínky soutěže nesplnil.

Hned v úvodu posledního zasedání Ústředí OSŽ v roce 2018, které se konalo ve středu 19. 12. 2018 a které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), informovali předsedové jednotlivých Podnikových výborů (PV) OSŽ o uzavřených kolektivních smlouvách. Jako první hovořil I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Vladislav Vokoun, který shrnul několikatýdenní kolektivní vyjednávání konstatováním, že se podařilo najít shodu ve třech prioritách, se kterými OSŽ šlo do kolektivního vyjednávání: v nárůstu tarifů (5,5 % plus 2000 Kč), ve zvýšení příplatku za praxi coby „stabilizačního institutu“ (každé pásmo se zvedlo o 300 Kč plus vzniklo jedno pásmo navíc).

Výluková činnost na tratích SŽDC je v zimním období poněkud utlumena, práce na údržbě železniční infrastruktury nicméně pokračují. Největší koncentrace výluk je v současné době soustředěna do uzlu Brno, kde probíhá rok trvající nepřetržitá výluka na hlavním brněnském nádraží. Další oblastí, kde probíhá rozsáhlá výluková činnost, je oblast Ostravy s velkou akcí Český Těšín – Dětmarovice, trojici vybraných oblastí pak uzavírá oblast Prahy. Jak sděluje tisková mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová, na celé síti SŽDC proběhlo v závěru roku 2018, konkrétně během 49. týdne, celkem 371 výluk (přesněji řečeno etap) a to jak nepřetržitých (výluky delší než 24 hodin), tak krátkodobých.

Díky drobným dárečkům, které připravily členky rady svým kolegům, ale i pozvaným hostům v Praze 11. prosince, bylo poslední letošní, již 17. jednání Republikové rady seniorů OSŽ, také poznamenáno předvánoční nostalgií. Vzpomnělo se i na pět nemocných členů RRS, kteří se nemohli na jednání dostavit. Na začátku jednání přivítal předseda RRS Kurt Mužík předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, prvního místopředsedu OSŽ Vladislava Vokouna a místopředsedu OSŽ Martina Vavrečku.

Právě přítomno: 166 hostů a žádný gestor