OBZOR ke stažení

Kromě hlavního tématu jednání – vrcholícího kolektivního vyjednávání – se poslední letošní jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v sídle OSŽ dne 12. prosince, věnovalo také bilancování uplynulého roku, ale i záležitostem, které železnici a její zaměstnance čekají v roce následujícím. Hned v úvodu se předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku) vrátil k volbám do Dozorčí rady Českých drah, kam byl za zaměstnance zvolen spolu s tajemníkem OSŽ Antonínem Leitgebem. Oba poděkovali členům podnikového výboru za pomoc při zajištění úspěšného průběhu voleb, neboť účast zaměstnanců byla vyšší, než se očekávalo (54 %).

Bez zástupců zaměstnavatele a de facto na jedno jediné téma jednal ve středu 12. 12. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. Nosným tématem jednání bylo pochopitelně kolektivní vyjednávání (to pokračuje ve čtvrtek 13. 12. 2018) a také informace z jednání Dozorčí rady ČD Cargo, které přednesl a celé jednání podnikového výboru řídil Radek Nekola (na snímku u článku), předseda PV OSŽ ČD Cargo.

Pod záštitou poslance Zbyňka Stanjury a ve spolupráci s Liberálním institutem se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP) v úterý 11. 12. 2018 uskutečnil seminář „Liberalizace osobní železniční dopravy“. Semináře se za OSŽ zúčastnil místopředseda Martin Vavrečka.
Úvodem Zbyněk Stanjura, člen rozpočtového výboru PSP a člen dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, shrnul hlavní události od předchozího semináře, především ocenil odvahu ministerstva dopravy vybírat dopravce na závazkové výkony a vyslovil názor, že je třeba urychleně dokončit převod pozemků od ČD na SŽDC.

V současné době probíhá na síti SŽDC poměrně značné množství výluk a to u všech kategorií tratí, od „koridorových“ až po „lokálky“. Výluky, nezřídka dlouhodobé, slouží k údržbě a modernizaci železničních tratí (což je jejich pozitivní stránka), mnohdy však ve svém dopadu způsobují nemalé svízele a komplikace cestujícím. Ty jsou způsobeny zpožděním vlaků, či nutností náhradní autobusové dopravy. V roce 2018 bylo na síti SŽDC uskutečněno kolem 1600 výluk (kratších i dlouhodobých), stejný, ne-li vyšší počet je naplánován na rok 2019. Vyplývá to z ročního plánu výluk SŽDC, zveřejněného na stránkách této organizace.

(FOTOREPORTÁŽ) V prostorách Autoklubu ČR v Praze se ve středu 5. prosince setkal generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, spolu s dalšími třemi vedoucími hospodářskými pracovníky SŽDC, se členy obou Republikových rad OSŽ, zástupci zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu. Samotné diskusi předcházela vystoupení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, a zástupců hospodářského vedení SŽDC: náměstka GŘ pro řízení pro řízení provozu, Ing. Miroslava Jasenčáka, personálního ředitele GŘ Ing. Pavla Kouckého, a náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy Ing. Marcely Pernicové.

Zhruba o hodinu a půl dříve z důvodu probíhajícího kolektivního vyjednávání na ČD a SŽDC začalo v úterý 4. 12. 2018, v sídle svazu, jednání Představenstva OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. A netradičně, právě z důvodu časové tísně, byly všechny body programu předřazeny informacím ze zásadních jednání, na které nakonec (byť bez přítomnosti zástupců Podnikového výboru OSŽ při ČD) také došlo.

(FOTOREPORTÁŽ) V konferenčním voze na 3. nástupišti železniční stanice Plzeň hlavní nádraží byly ve středu 28. 11. 2018 představeny změny a novinky v jízdním řádu týkající se Plzeňského kraje a také nasazení nových jednotek RegioPanter (650/651) v krajských barvách pro linku Plzeň – Horažďovice předměstí. Na tiskové konferenci vystoupili Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje (na snímku u článku s modelem jednotky RegioPanter), Pavel Čížek, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy, Miroslav Kupec, předseda představenstva a generální ředitel ČD, Michal Štěpán, člen představenstva a náměstek GŘ ČD pro obchod, Vladimír Kostelný, ředitel ROC Plzeň a Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva skupiny Škoda Transportation a člen představenstva Škoda Vagonka.

Listopadové jednání PV OSŽ SŽDC v Praze 22. 11. mělo tentokrát několik hostů. První z nich, Ing. Luděk Kleprlík (Odbor nákupu a veřejných zakázek GŘ) a Bc. Radek Janouš (Odbor personální GŘ) nejen vizuálně prezentovali vývoj v nákupu výstražných pracovních oděvů od roku 2009 a jejich dodavatele, ale přinesli i ukázku těchto oděvů. Tady hraje hlavní roli zejména prodyšnost při jejich použití vzhledem k procentnímu složení použitých materiálů (poměr bavlny a silonu), kdy se objevily v minulosti stížnosti. Tady bylo Ing. Kleprlíkem vysvětleno, že procentní podíl těchto složek nelze více snižovat, snahou je, aby byla zajištěna optimální prodyšnost použitých materiálů při pocení zaměstnanců.

Tato informace spolu s mnoha dalšími zazněla na tiskové konferenci k novému jízdnímu řádu ČD, kterou v Praze na Masarykově nádraží dne 21. listopadu společně pořádali zástupci Prahy a Středočeského kraje, jmenovitě Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu, František Petrtýl, radní Středočeského kraje, Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropid, která organizuje městskou dopravu v metropoli, Martin Jareš, zástupce ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje, a Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchodního centra ČD pro Prahu a Středočeský kraj.

Moderující Martin Vavrečka, ověřovatelé Miloš Paleček a Bc. Renata Dousková, zapisovatelka PhDr. Helena Svobodová, omluveni členové Představenstva OSŽ Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb (oba na jednání Dozorčí rady ČD - na programu DR měla být mimo jiné i volba nových členů představenstva ČD), Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová (kolektivní vyjednávání ČD Cargo) a Petr Štěpánek (jednání DR ZPMV); tolik personálie, které zazněly hned v úvodu jednání Ústředí OSŽ ve středu 21. listopadu 2018.

(AKTUALIZOVÁNO) Delegace OSŽ vedená předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým se 14. 11. 2018 zúčastnila zasedání Železniční sekce ETF. Na programu jednání bylo vyhodnocení společných projektů, příprava na sociální dialog v železniční dopravě organizovaný Evropskou komisí 15. 11. 2018 a plán práce na následující období. K velkým tématům řešeným železničními odbory v rámci ETF patřila problematika sociálního dumpingu a postavení žen v dopravě a bezpečnost na železnici.

V posledních dvou letech se z důvodu klesající nezaměstnanosti začíná také u Českých drah projevovat nedostatek zaměstnanců. Kromě strojvedoucích jsou to i posunovači, tranzitéři přípraváři, jakož i profese, které jsou nezbytné pro údržbu vozidel, jejich opravy a provoz. Podle I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna se může nedostatek zaměstnanců projevit i u vlakového personálu (vlakvedoucí a průvodčí), což souvisí s nárůstem počtu cestujících, který se začíná projevovat po zavedení „státních slev“ pro studenty a seniory.

Právě přítomno: 159 hostů a žádný gestor