Podnikový výbor (PV) OSŽ při ČD, a. s., se dne 16. června na svém pravidelném jednání v sídle OSŽ zabýval především organizačními změnami, ke kterým dojde na Českých drahách od 1. 7. a od 1. 8. 2021. Ještě před příchodem hlavního hosta jednání, Ing. Jiřího Ješety, člena představenstva ČD (odpovědný za úsek obchodu a náměstek GŘ pro obchod), informoval předseda PV Vladislav Vokoun o společném jednání odborových centrál se zaměstnavatelem (dne 9. 6.).

Informacemi ze zasedání řídícího týmu poradní skupiny pro opravárenství Železniční sekce ETF v Praze (akce původně naplánovaná na 10. 5. 2021 do Prahy byla zrušena a přeložena na září) či návrhem na uspořádání společné regionální konference OSŽ a ETF v rámci Evropského roku železnice (v termínu 31. 10. 2021), se v rámci kontroly plnění úkolů v úterý 8. 6. 2021 zabývalo Představenstvo OSŽ, které zasedalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Po více než osmi měsících, poprvé od loňského září, se v pondělí 31. 5. 2021 v Praze, v Domě Bohemika, sešla Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ. V rámci standardního programu členové RRS doháněli několikaměsíční manko: počínaje kontrolou usnesení, přes chystání výjezdního zasedání na Ostravici (25. a 26. 10. 2021), až po Sportovní hry seniorů (24. 8. až 26. 8. 2021) v Rajeckých Teplicích.

Po mnoha měsících covidových opatření se ve čtvrtek 27. 5. 2021 sešel PV OSŽ Správy železnic konečně fyzicky, tedy tváří v tvář. Hned v úvodu byla schválena změna programu a předsunut byl bod týkající se organizace 5. podnikové konference, která by se měla konat 14. 10. 2021 v kulturním sále železniční stanice Praha hl. n. Klíč k zastupování byl schválen již dříve a samotné konferenci by mělo předcházet společné jednání Republikových rad infrastruktury a řízení provozu.

Po delší době opět tváří v tvář! Po pěti měsících se konečně, při splnění všech vládních nařízení, ve středu 26. 5. 2021 sešli členové Ústředí OSŽ v sídle OSŽ v Domě Bohemika v pražských Vysočanech. Jednání zahájil a za nepřítomného předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého i řídil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. „Pokud jde o režijní jízdenky, řešíme to pořád. Není to tak, že bychom se na to vykašlali, ale bohužel ze strany státních orgánů se to nikam neposunulo, byť je to trošičku dál než dřív,“ prohlásil Vladislav Vokoun v rámci kontroly plnění úkolů.

Po pěti měsících opět naživo! Sice s podmínkou negativního testu a při zachování všech vládních opatření, ale zato konečně tváří v tvář, se ve čtvrtek 13. 5. 2021 v Domě Bohemika v Praze, v sídle OSŽ, sešli členové Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. Během jednání Radek Nekola, předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo a místopředseda OSŽ, který jednání PV moderoval, přiznal, že už měl z absence prezenčního jednání „absťák“.

Velkou část jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který dne 12. 5. 2021 po dlouhé době jednal „naživo“ v Praze, v sídle OSŽ, zabralo jednání se zástupci zaměstnavatele. Hned v úvodu se dostavil předseda představenstva Českých drah Ivan Bednárik s hlavním tématem: „Příprava optimalizace organizační struktury“, jak zní pracovní verze návrhu. Cílem změny má být zrychlení a zefektivnění procesů včetně jejich transparentnosti a centralizace, přizpůsobení organizační struktury potřebám liberalizovaného trhu, naplňování Strategie ČD do roku 2030, snížení počtu úrovní řízení a sjednocení regionální diverzity jednotlivých celků.

Zahájení a kontrola plnění úkolů (termín videokonference řídícího týmu poradní skupiny pro opravárenství, železniční sekce ETF, byl přeložen z 3. na 10. 5. 2021), to byly první dva body jednání Představenstva OSŽ, které se za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého (na snímku) konalo v úterý 4. května 2021, opět formou videokonference.

Dubnové (čtvrtek 22. 4. 2021) zasedání PV OSŽ SŽ proběhlo za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Bc. Jiřího Svobody, který přednesl něco jako „Zprávu o stavu Unie“. Tedy informace, jak si firma v této nelehké době vede, jaké má blízké i vzdálenější cíle. Vysvětlil organizační změny, které provedl a které v blízké budoucnosti firmu čekají, počínaje novou funkcí náměstka pro obchodní činnost na OŘ, přes záměr sloučení OŘ Ostrava a OŘ Olomouc, až po již dříve avizovaný nákup části firmy ČD-Telematika a dlouhodobě plánovaný odkup pozemků pod kolejemi od ČD i problémy s tím spojené.

Pokud bych měl vypíchnout jedno, dvě témata, která nejvíce rezonovala středečním (21. 4. 2021) jednáním Ústředí OSŽ, pak to určitě byla zvýšená péče o postcovidové zaměstnance - členy OSŽ, a také otázka výběru procedur u KOP pro postcovidové zaměstnance. Zasedání Ústředí OSŽ i tentokrát proběhlo formou videokonference, kterou tradičně moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, a které bylo opět bohaté na informace.

Standardně (naposledy před odchodem na mateřskou dovolenou zpracovávala zápis Markéta Čápová), podle schváleného programu a formou videokonference proběhlo ve čtvrtek 15. 4. 2021 jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. V průběhu jednání, které moderoval předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, se k jednání připojili Ing. Zdeněk Škvařil (člen představenstva pověřený řízením úseku provozu), Ing. Mojmír Bakalář (ředitel personálního odboru), Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociální a mzdové) a Ing. Josef Kreische (z téhož oddělení).

Za řízení tajemnice PV Věry Nečasové se dne 14. 4. 2021 uskutečnilo další zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., samozřejmě opět formou videokonference.

Právě přítomno: 339 hostů a žádný gestor