První a zároveň poslední školení Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) Správy železnic (dále SŽ) prezenční formou proběhlo v pondělí 10. 1. 2022 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech. Zhruba dvacet (22) zájemců si přišlo vyslechnout novinky v PKS u Správy železnic na rok 2022, další aktivy proběhnou distanční formou, zvlášť pro Moravu (17. 1.) a zvlášť pro Čechy (24. 1.): „Není problém poslat odkaz, zúčastnit se může každý,“ řekl předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek, který PKS odprezentoval.

Kontrolou plnění úkolů začalo ve čtvrtek 6. 1. 2022 první letošní zasedání Představenstva OSŽ, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), a kterého se poprvé, zatím pouze s hlasem poradním, zúčastnil i Štěpán Lev, nový předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách.

Ve středu 5. 1. 2022 zasedl Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. První letošní jednání proběhlo prezenční formou v sídle OSŽ v Praze Vysočanech. S poděkováním a přáním pevného zdraví a hodně štěstí do nového roku jej zahájil předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který jednání rovněž řídil.

Poslední letošní PV OSŽ SŽ (16. 12. 2021) se vyznačoval projednáváním dobíhající agendy stávajícího roku, a opět formou videokonference, kterou řídil předseda Petr Štěpánek. Krátce shrnuto: Podniková kolektivní smlouva na příští rok byla sjednána včetně 1. změny reflektující změnu výše minimální mzdy, a po vytištění by měla být distribuována na výkonné jednotky.

Devět standardních bodů, které byly na programu  jednání Ústředí Odborového sdružení železničářů, které se konalo ve středu 15. prosince 2021 od 9.30 h, mělo opět nestandardní formu: videokonferenci prostřednictvím MS Teams. Po nezbytných úvodních formalitách přišly na řadu informace ze zásadních jednání.

Na posledním letošním jednání se sešli v pondělí 13. prosince v centrále OSŽ členové Republikové rady seniorů OSŽ. Na programu byla kontrola plnění usnesení z minulých jednání, současná situace na železnici a v OSŽ, současná situace v Radě seniorů ČR, diskuse, usnesení a závěr. Jednání se zúčastnili předseda OSŽ Martin Malý a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. V řízení jednání se střídali místopředsedové RRS Danuše Polášková a Alois Malý (na snímku).

„Je důležité, že zaměstnanci mohou být v závěru roku klidnější, protože kolektivní smlouva na rok 2022 je podepsaná,“ řekl v úvodu posledního letošního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, dne 8. prosince 2021, předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku).

Informacemi ze zásadních jednání, konkrétně z jednání odborových centrál a zaměstnavatele nad návrhem PKS, které proběhlo 1. 12. 2021, začalo ve středu 8. 12. 2021 poslední letošní zasedání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, které moderoval jeho předseda, Radek Nekola.

Po poměrně velmi dramatických jednáních došlo dne 2. 12. v pozdních odpoledních hodinách k podpisu kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2022. Ve stejné době došlo rovněž k podpisu Zásad Sociálního fondu ČD, a. s., na rok 2022 (stejné jako letos). Pokud se mě ptáte, zda je kolektivní smlouva dobrá, tak za situace, kdy výchozí návrh zaměstnavatele obsahoval velkou restrikci klíčových benefitů, v zásadě nulový nárůst mezd, a výsledkem je zachování všech benefitů a níže uvedený nárůst tarifních mezd, tak říkám ano.

V kompletním složení, s výjimkou omluveného I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna, se nad tradičními body sešlo v úterý 7. 12. 2021 Představenstvo OSŽ. Jednání moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

České dráhy, a. s., jeden z největších zaměstnavatelů v České republice, dnes (2. 12. 2021 v cca 17.25 h) uzavřely s odborovými centrálami ve společnosti ČD Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2022. Podle předsedy představenstva Ivana Bednárika spadlo dlouhé a těžké kolektivní vyjednávání do velmi složitého období, kdy firma druhým rokem bojuje s propadem tržeb kvůli pandemii koronaviru.

Ve čtvrtek 1. 12. 2021 proběhlo první jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a. s., 2022/2023. Jednání probíhalo hybridní formou; přítomni byli v omezeném počtu zástupci zaměstnavatele a vedoucí týmů kolektivních vyjednavačů, ostatní kolegové byli připojeni prostřednictvím MS Teams.

Právě přítomno: 268 hostů a žádný gestor