Ve středu 7. dubna 2021 se konalo další pravidelné zasedání Představenstva OSŽ, opět formou videokonference, které tradičně moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po schválení zapisovatele, ověřovatelů a programu (a jeho doplnění) přišla na řadu kontrola plnění úkolů a „kolečko“ informací ze zásadních jednání.

Kontrola usnesení, informace z jednání OSŽ, informace zaměstnavatele, organizační záležitosti, různé, tradiční body programu Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic (dále SŽ), který jednal ve čtvrtek 25. 3. 2021 formou videokonference. „Máme problémy s hackery, takže jsme čekali, jak se dnešní spojení podaří,“ vysvětlil na úvod předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil.

I březnové jednání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 17. 3. 2021 a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, probíhalo formou videokonference. Úvod patřil nezbytným formalitám a kontrole plnění úkolů, po nich přišly na řadu Informace ze zásadních jednání.

Úderem deváté hodiny dopolední ve čtvrtek 11. 3. 2021 zahájil předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radek Nekola jednání, které i tentokrát proběhlo formou videokonference. Úvod patřil tradičním formalitám, pak přišly na řadu Informace ze zásadních jednání.

 

Ve středu 10. března se konalo pravidelné jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., opět formou videokonference. Předseda PV Vladislav Vokoun v úvodu jednání nastínil hlavní body, které chce PV prodiskutovat s mimořádným hostem – poslancem Martinem Kolovratníkem, který v nedávných dnech představil v parlamentu pozměňovací návrhy k zákonu o drahách.

Zhruba padesát minut diskutoval ve středu 10. 3. 2021 poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník prostřednictvím videokonference se členy Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách a generálním ředitelem ČD Ivanem Bednárikem nad návrhem zákona o „zakonzervování drah“.

Vše při starém, i úterní Představenstvo OSŽ (2. 3. 2021) proběhlo formou videokonference, kterou řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Úvod patřil tradičním procedurám (zahájení a schválení ověřovatelů a programu), poté již přišlo na řadu klasické kolečko Informací ze zásadních jednání.

I únorové jednání podnikového výboru proběhlo konferenčně, prostřednictvím aplikace MS Teams. V úvodu předseda Petr Štěpánek zopakoval genezi sjednání C-FKSP, informoval o sjednané technické 2. změně PKS, která se týká změny formulace dovolené. Podal i podrobnou zprávu o projednávané 3. změně PKS, která se týká stravování, respektive možnosti zavedení stravenkového paušálu.

Vzhledem k přetrvávající epidemii a pokračujícímu nepříznivému vývoji epidemiologické situace v České republice se Ústředí OSŽ na návrh Představenstva OSŽ rozhodlo posunout termín VIII. sjezdu OSŽ až na jaro příštího roku, posouvá se i termín voleb do ZV a RK ZO OSŽ a Výborů OSŽ a podnikových konferencí. Ústředí OSŽ uložilo organizační komisi zajistit změnu termínu konání VIII. sjezdu v Kongresovém centru, který by se měl nově uskutečnit ve dnech 25. až 26. března 2022.

(AKTUALIZOVÁNO) Formou videokonference (letos již podruhé) a prostřednictvím MS Teams, jednalo ve středu 17. 2. 2021 Ústředí OSŽ, které tradičně řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po kontrole plnění úkolů následovaly i tradičně informace ze zásadních jednání.

Ve čtvrtek 11. 2. 2021 se konalo (opět formou videokonference) jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a. s. Účastni byli všichni členové podnikového výboru, za zaměstnavatele byl přítomen ředitel odboru personálního Ing. Mojmír Bakalář a vedoucí oddělení sociální a mzdové Mgr. Pavla Kreischová.

Podnikový výbor OSŽ při Českých drahách, a. s., dne 10. února jednal opět formou videokonference. V sídle OSŽ byli přítomni předseda PV Vladislav Vokoun, tajemník PV Antonín Leitgeb (ten jednání řídil), tajemnice PV Věra Nečasová a organizační pracovnice PV Magda Kopecká. Ostatní členové podnikového výboru a poté i hosté byli připojeni on-line.

Právě přítomno: 273 hostů a žádný gestor