Kontrolou plnění úkolů začalo ve středu 16. 2. 2022 únorové zasedání Ústředí OSŽ. V rámci kontroly plnění úkolů (respektive v bodu, kterým se ukládá předsedovi a I. místopředsedovi OSŽ jednat s příslušnými orgány veřejné správy a zaměstnavatelskými subjekty na železnici za účelem nalezení a prosazení systémového řešení problematiky jízdních výhod na železnici pro budoucí období) informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání moderoval, o modelu „zaměstnaneckého jízdného“ aplikovaného v Plzeňském kraji.

Informacemi ze zásadních jednání, konkrétně z kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, začalo ve čtvrtek 10. 2. 2022 po úvodních formalitách jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. Na jednání, které probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda PV Radek Nekola, dorazili v průběhu jednání i zástupci zaměstnavatele: obchodní ředitel Ing. Radek Dvořák, personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová, vedoucí oddělní sociálního a mzdového Mgr. Pavla Kreischová a vedoucí oddělení personální strategie Ing. Josef Kreische.

Dnešní (10. 2. 2022) jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo mělo několik hostů, jedním z nich byl obchodní ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Radek Dvořák. Ten před členy podnikového výboru předstoupil s prezentací Nové projekty ČD Cargo.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, dne 9. února, se zabýval mimo jiné kritickým nedostatkem některých provozních profesí. Před tím, než na jednání dorazily zástupkyně Českých drah, podnikový výbor ještě krátce zhodnotil semináře OSŽ k podnikové kolektivní smlouvě. „Zájem byl velký,“ řekl předseda PV Vladislav Vokoun a poděkoval jak jejich účastníkům, tak organizátorům.

Návrh programu jednání VIII. sjezdu OSŽ, návrh personálního složení pracovních komisí VIII. sjezdu OSŽ, návrh Volebního řádu VIII. sjezdu OSŽ nebo Zpráva komise pro Stanovy OSŽ, to vše projednávalo Představenstvo OSŽ v úterý 1. 2. 2022 na svém pravidelném zasedání, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Do sjezdu zbývá padesát dní!

Na posledním jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic (28. 1. 2022) se zaměstnavatelem byla sjednána 2. změna PKS na rok 2022. Dále při tomto jednání došlo k dohodě účetního vypořádání FKSP za rok 2021 a stanovení zůstatků FKSP k 1. 1. 2022 a jednotlivých organizačních složek a C-FKSP.

Tentokrát bez přítomnosti zástupců zaměstnavatele proběhlo ve čtvrtek 20. 1. 2021 lednové jednání PV OSŽ Správy železnic. Jak už je v této covidové době běžné, opět formou videokonference. Předseda PV Petr Štěpánek zahájil jednání informací ze společných jednání OC a SŽ k dohodě a podpisu Rámcových zásadách FKSP a C-FKSP na rok 2022. V další informaci podrobněji popsal změny v zásadách FKSP oproti minulému roku a dohodě k vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat možným zavedením zaměstnanecké karty od 1. 1. 2023.

Na prvním letošním jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ bylo přítomno třináct jejích členů, kteří v úvodu uctili minutou ticha památku nedávno zemřelého předsedy RRS Kurta Mužíka, jakož i někdejšího člena RRS Jiřího Soldána. Za novou předsedkyni RRS, spojenou s členstvím v Ústředí OSŽ, byla potom jednohlasně zvolena dosavadní místopředsedkyně RRS Danuše Polášková (na snímku s místopředsedou Aloisem Malým), která poděkovala za důvěru: „ Budu se snažit pracovat tak, jak mě to učil Kurt Mužík.“ Na její uvolněné místo místopředsedkyně byla následně zvolena členka RRS za Středočeský kraj Stanislava Brejníková. Člen RRS za Moravskoslezský kraj místo Kurta Mužíka bude v dohledné době osloven a zvolen v následném měsíci.

Minutou ticha začalo ve středu 19. ledna 2022 první letošní zasedání Ústředí OSŽ, členové nejvyššího orgánu mezi sjezdy (Ústředí OSŽ) tak uctili památku Kurta Mužíka, člena Ústředí OSŽ, který zemřel náhle 9. 1. 2022. I proto se jednání s hlasem poradním zúčastnila Danuše Polášková, místopředsedkyně Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ. Jednání, které probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

V pondělí 17. ledna 2022 bylo v Dělnickém domě v Břeclavi zahájeno první ze série školení o Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) Českých drah na rok 2022. Přítomno bylo na třicet zástupců ZO OSŽ z oblasti jižní Moravy a Vysočiny. Za předsednickým stolem zasedli Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, jeho nástupce Štěpán Lev, tajemnice PV OSŽ Věra Nečasová a tajemník Antonín Leitgeb, který jednání řídil. Přítomni byli i JUDr. Petr Večeř a Ing. Ludmila Malinová z ESO Ú OSŽ. Školení bylo provedeno při dodržení všech vládních nařízení, souvisejících s epidemií covidu.

Na dnešním jednání (14. 1. 2022) došlo k dohodě zaměstnavatele a zástupců odborových organizací nad zněním sporných bodů, a tak byly sjednány Rámcové zásady pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2022 a Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic (dále SŽ), státní organizace, pro rok 2022.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., zasedal v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 12. ledna 2022 za řízení tajemnice PV Věry Nečasové. Po úvodních formalitách následovaly informace ze zásadních jednání, v jejichž rámci informoval předseda PV Vladislav Vokoun stručně o výsledku kolektivního vyjednávání a poté společně se svým nástupcem ve funkci Štěpánem Lvem hovořili o výsledku jednání se zástupci GŘ ČD k požadavkům organizačních složek na zlepšení pracovních a sociálních podmínek (jednání proběhlo 11. 1. 2022). „Zohlednili jsme, co se dalo,“ zdůraznil Vladislav Vokoun.

Právě přítomno: 307 hostů a žádný gestor