První zasedání Představenstva OSŽ po sjezdu se konalo v úterý 5. 4. 2022 na Lesní chatě v Kořenově. „Jednak jsme tak učinili proto, abyste se na vlastní oči přesvědčili o výsledcích rekonstrukce objektu Gočár na apartmánové jednotky, a druhá věc, která se nám u výjezdních zasedání osvědčila, že tady bude prostor pro to říct si i věci, na které jinak není čas,“ řekl na úvod jednání Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku.

Po skončení VIII. sjezdu OSŽ jsme se zeptali několika delegátů na to, jak byli spokojeni s organizací sjezdu i s jeho samotným průběhem. Z odpovědí vyplývá, že převážná část delegátů hodnotí průběh sjezdu pozitivně, mezi kritickými hlasy byla především skutečnost, že na sjezdu byla poměrně malá diskuse, což však bylo zřejmě způsobeno tím, že veškerá kritika a připomínky k práci OSŽ byly již provedeny na předcházejících podnikových konferencích. Samotný průběh sjezdu a jeho závěry byly průběžně monitorovány na webu OSŽ a budou rovněž zveřejněny ve zvláštní příloze Obzoru č. 7, který vychází 4. dubna 2022.

Druhým dnem v Kongresovém centru v Praze pokračoval VIII. sjezd OSŽ. Sál Kongresového centra se v sobotu 26. března 2022 v 9 hodin opět zaplnil, řídící Petr Štěpánek zahájil sobotní část sjezdového jednání. Přečtěte si on-line zpravodajství z druhého dne VIII. sjezdu OSŽ v Praze. Informace jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším.

Celkem 200 delegátů se ve dnech 25. a 26. března 2022 účastní VIII. sjezdu OSŽ v Kongresovém centru v Praze na Pankráci. Hned první den sjezd zvolí vedení na další čtyři roky: předsedu OSŽ, I. místopředsedu OSŽ, místopředsedu OSŽ pro správu majetku, a předsedu Revizní komise OSŽ. Sledujete on-line zpravodajství z VIII. sjezdu OSŽ v Praze. Informace jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším.

Březnové zasedání (17. 3. 2022) Podnikového výboru (PV) OSŽ Správy železnic (dále SŽ) se konalo oproti zvyklostem v dřívějším termínu. Důvodem je sjezd OSŽ. Tentokrát, a snad natrvalo, za fyzické přítomnosti členů i zástupců zaměstnavatele. Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek přivítal všechny účastníky a po seznámení s programem a kontrole úkolů z minulých jednání vyzval předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého k podání informací z jednání OSŽ (celý článek naleznete zde).

Změnou programu (vyřazením dvou bodů: č. 4. Inventura majetku OSŽ k 31. 12. 2021 a č. 9. Informace RK OSŽ) začalo ve středu 16. 3. 2022 v 9.30 h v sídle OSŽ poslední jednání Ústředí OSŽ před sjezdem, poté tradičně následovala kontrola plnění úkolů: „Problematika systémového řešení režijních jízdenek jde v současné situaci pochopitelně stranou, k žádnému posunu nedošlo, naši partneři nyní musí akutně řešit humanitární důsledky války na Ukrajině (pomoc uprchlíkům a jejich dislokace v jednotlivých krajích),“ poznamenal v rámci kontroly plnění úkolů předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání moderoval.

„Dvě věci špatně snáším, pohřby a loučení,“ řekl na zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách předseda PV Vladislav Vokoun (na úvodním snímku). Tomu druhému se přesto nevyhnul – vzhledem k tomu, že šlo o poslední podnikový výbor, jehož se zúčastnil ve funkci předsedy, po skončení jednání se s ním rozloučili jak členové vlastního podnikového výboru, tak členové PV OSŽ ČD Cargo a také Ing. Jiří Ješeta, člen představenstva ČD, a Ing. Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, kteří se zúčastnili jednání souběžně probíhajících podnikových výborů OSŽ při ČD a ČD Cargo.

Podnikový výbor OSŽ při ČD Cargo se sešel na svém pravidelném jednání ve středu 9. března. Jednání řídil předseda PV Radek Nekola, za předsednickým stolem dále zasedla tajemnice PV Marta Urbancová (oba na úvodním snímku) a později i hosté – předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth, personální ředitelka podniku Aneta Miklášová a vedoucí oddělení sociálního a mzdového Pavla Kreischová. Kromě běžné agendy se projednávala také aktuální situace, která vznikla v souvislosti s válkou na Ukrajině, a která se dotýká i ČD Cargo.

Třídenní výjezdní zasedání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ se konalo dle plánu ve dnech 8. – 10. března 2022 v hotelu Ostrý v Železné Rudě. Omluveni byli místopředseda Rady Alois Malý a Bořivoj Jiránek, takže jednání probíhalo za účasti dvanácti členů včetně místopředsedkyně Stanislavy Brejníkové a předsedkyně Danuše Poláškové, která jednání vedla. Na programu bylo vyhodnocení úkolů z minulého zasedání, informace o možnosti rekreací pro seniory, příprava mezinárodních sportovních her Rady seniorů České republiky a připravenost RRS na VIII. Sjezd OSŽ.

Posledního zasedání Představenstva OSŽ před sjezdem, které se konalo v úterý 1. 3. 2022 a které tradičně řídil předseda OSŽ Mg. Martin Malý, se naposledy s hlasem poradním zúčastnil Štěpán Lev, který po sjezdu nahradí v čele Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislava Vokouna. Z důvodu nemoci (nepřítomnosti zástupců Revizní komise OSŽ) byl vypuštěn bod: Informace Revizní komise OSŽ.

Únorový (24. 2. 2022) Podnikový výbor (PV) OSŽ Správy železnic se konal hybridním způsobem, tedy část členů se účastnila fyzicky v sídle OSŽ, a část, včetně hospodářského vedení, byla přítomna prostřednictvím aplikace MS Teams. Úvodem vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s informací o jednání tripartity, která se zabývala převážně návrhem státního rozpočtu. Uvedl, že neobsahuje příspěvek na obnovitelné zdroje pro dopravce a snižuje slevu pro seniory a studenty. Rovněž je snížena částka na údržbu infrastruktury.

Pravidelné jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ, které se konalo ve čtvrtek 17. února v sídle OSŽ v Praze, vedla jeho nová předsedkyně Danuše Polášková (na snímku). Jednání bylo zahájeno s menším zpožděním, neboť část členů rady přijela se zpožděním, které bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami a pádem stromů na trať na několika místech v republice. Omluven byl místopředseda RRS OSŽ Alois Malý, který se účastnil jednání na Magistrátu v Mostu. V úvodu jednání předsedkyně Danuše Polášková konstatovala, že všechna usnesení z minulého jednání byla bezezbytku splněna. Před členy rady poté předstoupil Jaroslav Zbranek z Klubu důchodců (KD) DKV Bohumín, jako kandidát na uvolněné místo člena Rady za Moravskoslezský kraj, které zůstalo po úmrtí předsedy Kurta Mužíka neobsazené.

Právě přítomno: 204 hostů a žádný gestor