Poslední z řady předsjezdových konferencí OSŽ se konala v úterý 19. října, stejně jako předchozí konference OSŽ v kulturním sále železniční stanice Praha hl. n. Na této konferenci jednali delegáti Nedrážních základních organizací OSŽ, jichž se v sále sešlo 37, což činilo 86 procent ze 43 pozvaných. Jednání řídil Miroslav Novotný, místopředseda NeRV OSŽ a člen Ú OSŽ.
U předsednického stolu (na úvodním snímku) uvítal Miroslav Novotný předsedkyni Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ Bc. Renatu Douskovou a členy předsednictva konference Martina Semiráda (ZO OSŽ RYKO Děčín) a Oldřicha Sobola (ZO OSŽ OHLA ŽS Brno). Jako hosty přivítal také předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého a místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna, Petra Štěpánka a Martina Vavrečku. Přítomna byla rovněž předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová, omluvil se místopředseda OSŽ Radek Nekola a JUDr. Petr Večeř.

Velmi disciplinovaně proběhla i čtvrtá z řady předsjezdových konferencí OSŽ. Tentokrát to byla 5. podniková konference PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ), která se konala 14. 10. 2021 v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Na delegáty čekala nejen smršť hlasování, ale i množství informací, bilancujících uplynulé volební období. Jednání se zúčastnilo 116 delegátů ze 132 pozvaných, což je 87,87 %.

S omluvou několika delegátů, kteří uvízli ve zpožděném vlaku u Peček, přivítal ve středu 13. 10. 2021 úderem půl desáté moderující Antonín Leitgeb v kulturním sále pražského hlavního nádraží delegáty a hosty páté Podnikové konference ČD Cargo. Jmenovitě předsedu Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radka Nekolu, tajemnici PV OSŽ ČD Cargo Bc. Martu Urbancovou a další členy pracovního předsednictva.

V úterý 12. 10., přesně v 9.30 h, zahájil Radek Nekola, místopředseda OSŽ, který jednání moderoval (na snímku),  VI. Podnikovou konferenci OSŽ při Českých drahách, a. s. Uskutečnila se v Praze, v kulturním sále hlavního nádraží, s vysokou účastí 93,6 % delegátů (přítomno bylo 102 že 109 pozvaných).

První z řady předsjezdových celostátních konferencí OSŽ proběhla v pondělí 11. října 2021 v Praze. Sešlo se na ní 83 z 91 pozvaných delegátů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ z celé republiky, aby zvolili novou Radu a delegáty na VIII. Sjezd OSŽ, který se uskuteční ve dnech 25. a 26. března 2022. Jednání řídil místopředseda RRS OSŽ Alois Malý, se kterým za předsednickým stolem zasedl předseda RRS OSŽ Kurt Mužík a místopředsedkyně Danuše Polášková. Spolu s nimi se jednání konference zúčastnilo celé vedení OSŽ v čele s jeho předsedou Mgr. Martinem Malým. Vzácným hostem byla i nová předsedkyně Rady seniorů České republiky Ing. Lenka Desatová.

Dne 6. října 2021 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic (dále SŽ), státní organizace, na rok 2022. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci 9 odborových organizací působících u této organizace.

Zahájení, Kontrola plnění úkolů…, zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 5. 10. 2021 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, mělo standardní úvod i program. Jen Informace ze zásadních jednání byly tentokrát podstatně kratší, „…protože žádné převratné události se od jednání Ústředí OSŽ (22. 9. 2021) nekonaly,“ řekl na úvod I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun.

Ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2021 proběhlo přeložené jednání Podnikového výboru OSŽ Správy železnic, po kterém následovalo pravidelné jednání obou republikových rad. Prvním z celé řady jednání bylo zasedání PV OSŽ Správy železnic, které začalo v dopoledních hodinách 30. 9. 2021. Po krátkém úvodním slovu předsedy PV Petra Štěpánka, který celý PV moderoval, došlo na pravidelnou agendu podnikového výboru. Z informací o zásadních jednáních, která v minulých dnech proběhla, je třeba zmínit stav kolektivního vyjednávání na další období.

Na to, že se kontrola plnění úkolů stane nejdůležitějším a nejobsáhlejším bodem programu, by si před začátkem zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 22. 9. 2021 v sídle svazu v pražských Vysočanech, a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, asi vsadil málokdo.

Ministr dopravy Karel Havlíček ocenil snahu o zachovávání technického kulturního dědictví našich předků a souhlasí s potřebou dosáhnout jednoduššího získávání finančních prostředků na jejich ochranu, například prostřednictvím jedné zastřešující organizace, uvedl to na zasedání Správní a Dozorčí rady Nadace Okřídlené kolo v úterý 14. 9. 2021. Do pracovní skupiny zabývající se budoucností získávání finančních prostředků bude zapojeno kromě Českých drah, Ministerstva dopravy, Národního technického muzea a jiných i Ministerstvo kultury, jako garant oblasti kulturního dědictví.

„Vážím si toho, že jsme byli pozváni na dnešní jednání,“ řekl Ivan Bednárik, předseda představenstva a generální ředitel ČD, na úvod zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., který jednal ve středu 8. 9. 2021 v sídle OSŽ v Praze, a kterého se s Ing. Jiřím Ješetou (náměstkem pro osobní dopravu) společně zúčastnil: „Před 14 dny jsem poskytnul rozhovor E15, takže ´perly´ z mých úst si můžete dnes přečíst,“ dodal s nadsázkou.

Zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v sídle OSŽ v Praze dne 8. září, začalo tentokrát netradičně: vystoupením hostů – generálního ředitele Českých drah Ivana Bednárika, MBA, a jeho náměstka Ing. Jiřího Ješety, kteří hovořili o aktuální situaci na Českých drahách, především o hospodaření v I. pololetí, o ztrátě i získání výkonů, o zavádění nových technologií a nákupu nových souprav. Více v samostatném článku.

Právě přítomno: 368 hostů a žádný gestor