Inflace, pojištění, důchodová reforma, taková byla aktuální témata pravidelného jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ Správy železnic (dále SŽ), které se konalo ve čtvrtek 19. 5. 2022. Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek podrobně probral všechna jednání a problémy, se kterými se vedení podnikového výboru od posledního setkání zabývalo. Z jednání odborových centrál, které se konalo 4. 5. 2022, připomněl dohodu nad 1. změnou zásad FKSP, a to jak Rámcových, tak i Centrálních, kde došlo k navýšení částek na občerstvení při pořádání sportovních a kulturních akcí u každé položky o 10 Kč.

Především schválení důležitých dokumentů se ve středu 18. 5. 2022 věnovalo zasedání Ústředí OSŽ v sídle svazu v pražských Vysočanech, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Převážná část jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo dne 11. května v sídle OSŽ, byla věnovaná jednání se zástupci zaměstnavatele. Ještě před jejich příchodem informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na úvodním snímku), který byl hostem první části jednání, o aktuálních záležitostech, kterými se vedení OSŽ zabývá. Zmínil se mimo jiné o zasedáních tripartity, jejichž atmosféra je podle jeho slov ovlivněna probíhající válkou na Ukrajině. Tripartita na svých posledních jednáních projednávala především rostoucí ceny energií, přičemž k jejich ovlivnění například formou snížení DPH vláda nechce přistoupit, neboť by to ohrozilo příjmy do státního rozpočtu.

„Dobrý den všem, rád bych vás přivítal na dnešním jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo,“ těmito slovy zahájil Radek Nekola (předseda PV OSŽ ČD Cargo a I. místopředseda OSŽ) ve středu 11. 5. 2022, v zasedací místnosti v prvním patře Domu Bohemika v pražských Vysočanech, v sídle OSŽ, jednání podnikového výboru.

V kompletním složení se v úterý 3. 5. 2022 sešlo v sídle svazu v pražských Vysočanech ke svému pravidelnému zasedání Představenstvo OSŽ, které tradičně moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Úvodní pozdrav personálního ředitele stručně, ale výstižně a s nadsázkou charakterizoval společné dvoudenní (27./28. 4.) jednání podnikových výborů OSŽ Správy železnic a OZŽ Železnic Slovenskej republiky, který naposledy přijel pod vedení předsedkyně PV Ing. Dariny Fabuľové, ta již na tuto funkci v dalším volebním období kandidovat nebude. Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, připomněl pravidelná setkávání pořádaná střídavě u nás a na Slovensku, která byla na více než dva roky přerušena právě proticovidovými opatřeními. Snad se již situace opakovat nebude a budeme moci na tradici plynule navázat.

Hlavním tématem jednání Republikové rady seniorů, které se uskutečnilo v Praze 21. dubna, byla organizace sportovních her seniorů OSŽ. Podrobnosti, týkající se organizace těchto her, přišel se členy rady projednat vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík (na úvodním snímku s předsedkyní RRS OSŽ Danuší Poláškovou). Hry proběhnou v termínu 23. – 25. srpna 2022 v areálu hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích a zúčastní se jich, podobně jako v loňském roce, družstva seniorů OSŽ z celé republiky. Organizace her bude z velké části v režii Republikové rady seniorů OSŽ, kteří budou vypomáhat nejen při samotné organizaci, ale také jako pomocníci rozhodčích.

Jednání Ústředí OSŽ se ve středu 20. 4. 2022 neslo ve slavnostnějším rázu, přece jenom šlo o první zasedání tohoto orgánu v novém složení v sídle svazu v pražských Vysočanech. Ú-OSŽ v rámci kontroly plnění úkolů mimo jiné upravilo své vlastní usnesení v tom smyslu, že nově ukládá předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, předsedovi PV OSŽ při ČD, a. s., Štěpánu Lvovi, a vedoucímu oddělení strategie a legislativy OSŽ-Ú Vladislavu Vokounovi, pokračovat v jednáních s příslušnými orgány veřejné správy a zaměstnavatelskými subjekty na železnici za účelem nalezení a prosazení systémového řešení jízdních výhod na železnici pro budoucí období. „Věřím, že posílený tým nalezne řešení. Budeme se o to snažit,“ slíbil předseda OSŽ Martin Malý (na snímku), který jednání Ústředí OSŽ moderoval.

První zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách po VIII. sjezdu OSŽ se konalo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 13. dubna za účasti nově zvoleného předsedy představenstva a generálního ředitele Českých drah Mgr. Michala Krapince (na snímku).

První zasedání Představenstva OSŽ po sjezdu se konalo v úterý 5. 4. 2022 na Lesní chatě v Kořenově. „Jednak jsme tak učinili proto, abyste se na vlastní oči přesvědčili o výsledcích rekonstrukce objektu Gočár na apartmánové jednotky, a druhá věc, která se nám u výjezdních zasedání osvědčila, že tady bude prostor pro to říct si i věci, na které jinak není čas,“ řekl na úvod jednání Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku.

Po skončení VIII. sjezdu OSŽ jsme se zeptali několika delegátů na to, jak byli spokojeni s organizací sjezdu i s jeho samotným průběhem. Z odpovědí vyplývá, že převážná část delegátů hodnotí průběh sjezdu pozitivně, mezi kritickými hlasy byla především skutečnost, že na sjezdu byla poměrně malá diskuse, což však bylo zřejmě způsobeno tím, že veškerá kritika a připomínky k práci OSŽ byly již provedeny na předcházejících podnikových konferencích. Samotný průběh sjezdu a jeho závěry byly průběžně monitorovány na webu OSŽ a budou rovněž zveřejněny ve zvláštní příloze Obzoru č. 7, který vychází 4. dubna 2022.

Druhým dnem v Kongresovém centru v Praze pokračoval VIII. sjezd OSŽ. Sál Kongresového centra se v sobotu 26. března 2022 v 9 hodin opět zaplnil, řídící Petr Štěpánek zahájil sobotní část sjezdového jednání. Přečtěte si on-line zpravodajství z druhého dne VIII. sjezdu OSŽ v Praze. Informace jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším.

Právě přítomno: 311 hostů a žádný gestor