Radost ze setkání s přáteli byla patrná u všech přítomných na jednání členů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 23. června. Poslední jednání se konalo 18. února a pak nastala dlouhá pauza způsobená pandemií koronaviru. Sešli se všichni členové Rady, které přivítal její předseda Kurt Mužík, nikdo z jejích členů, přestože jsou z různých koutů republiky, naštěstí tuto nemoc nedostal. Bohužel, hned jedna z prvních informací při kontrole plnění úkolů nebyla příznivá. Dodnes se nepodařil vyřešit problém, který zůstal po úmrtí Karla Hybše, a tím je zpřístupnění kódů a tím umožnění vstupu na webové stránky seniorů.

Na druhou část jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo dorazili ve čtvrtek 18. 6. 2020 i čtyři zástupci zaměstnavatele: jmenovitě Ivan Bednárik, MBA, předseda představenstva, Ing. Mojmír Bakalář, ředitel odboru personálního, Ing. Josef Kreische, oborový specialista odboru personálního, a Mgr. Pavla Kreischová, vedoucí oddělení sociálního a mzdového.

Informace ze zásadních jednání a Informace od zástupců zaměstnavatele (více informací z vystoupení zástupců zaměstnavatele naleznete v samostatném článku), to byly dva hlavní body programu posledního předprázdninového zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se konalo ve čtvrtek 18. 6. 2020 a které moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová.

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti se skončením zákazu volného pohybu osob po ČR (COVID - 19) OSŽ opět přechází k formě uzavírání pojištění odpovědnosti standardním způsobem.

OSŽ tímto žádá členy OSŽ (pokud nejsou nemocní COVID - 19 nebo v karanténě), aby doplnili podpis pojistníka - člena OSŽ do „Přihlášek k pojistné smlouvě“ (dále rovněž „přihláška“) u ZO OSŽ, kterou po přechodnou dobu nepodepisovali.

Vážené členky OSŽ, vážení členové OSŽ,

Českou republiku zasáhly přívalové povodně (tzv. bleskové povodně), které v postižených oblastech způsobily velké majetkové škody a lidská neštěstí. Členové OSŽ si mohou žádat o dávky z Podpůrného fondu OSŽ prostřednictvím ZV ZO OSŽ, který žádost ověří a potvrdí její objektivnost a pravdivost, v souladu se Statutem Podpůrného fondu OSŽ.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ ve středu 10. června, začal tentokrát vystoupením zástupkyně zaměstnavatele. Byla jí Ing. Lucie Bauerová z odboru 10 GŘ ČD. Ředitelka odboru 10 Ing. Monika Horáková se z jednání omluvila. Ing. Bauerová nejprve informovala o dopadech koronavirové pandemie na zaměstnanost na Českých drahách. Uvedla, že institut „částečné nezaměstnanosti“ byl použit v měsících březen až květen.

V řádném termínu a se standardním programem proběhlo v úterý 9. 6. 2020 v sídle Odborového sdružení železničářů jednání představenstva. Po tradiční kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání.

Po tříměsíční přestávce přivítal na řádném jednání členy PV OSŽ Správy železnic v Praze 4. června jeho předseda Petr Štěpánek (na snímku vpravo společně se zástupci zaměstnavatele). Přítomni byli všichni tři tajemníci PV a za aparát OSŽ pak JUDr. Petr Kožmín, vedoucí oddělení BOZP Ú, JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení ESO OSŽ a Luděk Šebrle, rovněž z oddělení ESO OSŽ. Během jednání dorazil také předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Kontrola plnění úkolů Představenstva OSŽ, kontrola plnění úkolů Porady předsedy OSŽ a schválení usnesení přijatých Poradou předsedy OSŽ, to byly (jako již tradičně v době nouzového stavu) úvodní tři body programu jednání Představenstva Odborového sdružení železničářů, které se konalo ve středu 20. května 2020 od 9 hodin v zasedací místnosti Domu Bohemika a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

„Naše společnost přepravila za první čtvrtletí přibližně 15 milionů tun zboží, což je o 1,7 milionů tun méně než za stejné období loňského roku. Takto významný výpadek tržeb se samozřejmě projevuje na výsledku hospodaření společnosti,“ přiznal výkonný ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo v Praze ve čtvrtek 14. 5. 2020.

Úvod jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, který se sešel ve čtvrtek 14. 5. V Praze po dvou měsících, patřil prvnímu hostu - předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, který hovořil o organizačních opatřeních zavedených v sídle OSŽ, o poskytování příspěvků z Podpůrného fondu OSŽ.

Dne 13. 5. 2020, po tříměsíční přestávce zaviněné koronavirovou pandemií, zasedal v Praze, v sídle OSŽ, v domě Bohemika, Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s. Jednání řídil tajemník PV Antonín Leitgeb (na snímku).

Právě přítomno: 277 hostů a žádný gestor