Ke svému pravidelnému zasedání se v úterý 3. 3. 2020 sešlo Představenstvo OSŽ, to tentokrát moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po tradiční kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání. Ty načal I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun vtipnou poznámkou s úsměvem: „Prošel jsem periodickou prohlídkou, takže ve funkci pokračuji.“

Netradičně předřazením bodu tři, tedy informacemi od zaměstnavatele, začalo ve čtvrtek 20. 2. 2020 v sídle svazu v pražských Vysočanech jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, které moderoval tajemník PV OSŽ SŽDC Dušan Richter. Hned na úvod jednání totiž dorazili ředitel personálního odboru GŘ Správy železnic Ing. Pavel Koucký (na snímku), který se zhruba po půlhodině z důvodu časového zaneprázdnění z jednání omluvil, a Ing. Hana Kohoutová, vedoucí mzdového oddělení z téhož odboru (O10).

Letos již podruhé, ve středu 19. 2. 2020, se v Praze ke svému pravidelnému jednání sešlo Ústředí OSŽ. Tradiční program, tradiční body – na únorové zasedání totiž bývají pravidelně zařazovány informace o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ (za II. pololetí 2019), Zpráva o činnosti oddělení BOZP (v roce 2019) a informace o organizování sportovních a kulturních akcí železničářů (v roce 2020). Jim pak, také zcela tradičně, předcházely informace ze zásadních jednání.

Další z pravidelných zasedání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ se uskutečnilo v Praze 18. února za řízení předsedy RRS Kurta Mužíka (na snímku). Po kontrole usnesení seznámila místopředsedkyně RRS Danuše Polášková členy rady s přípravou zájezdu seniorů do Turecka, který bude prostřednictvím ČD travel zorganizován v září.

Ve čtvrtek 13. února 2020 byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsaná Podniková kolektivní smlouva 2020/2021. Odborové centrály se spolu se zaměstnavatelem dohodly na znění Kolektivní smlouvy a změně Katalogu zaměstnání s účinností od 1. 4. 2020.

Jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách v Praze dne 12. 2. 2020 začalo návštěvou zástupců zaměstnavatele; odborářům se přišla představit nová ředitelka odboru 10 GŘ ČD Ing. Monika Horáková, kterou doprovázela Mgr. Martina Maričová z téhož odboru. Nová ředitelka odboru se seznámila se všemi členy PV a vyslechla jejich připomínky.

Informacemi z jednání Dozorčí rady společnosti ČD Cargo v podání předsedy Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radka Nekoly začalo v úterý 11. 2. 2020 další pravidelné zasedání podnikového výboru, které moderovala tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová. Úvod pochopitelně patřil výsledkům hospodaření za loňský rok.

V úterý 4. 2. 2020 se letos podruhé v sídle OSŽ v pražských Vysočanech sešlo Představenstvo OSŽ. Jednání z důvodu hlasové indispozice předsedy OSŽ Martina Malého řídil místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Dne 4. 2. 2020 se na Úřadu vlády ČR, na společném jednání, setkali zástupci odborových centrál působících na železnici s premiérem ČR Andrejem Babišem, místopředsedou vlády a ministrem Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem ČD Václavem Nebeským.

Na svém prvním letošním jednání 29. ledna v Praze přijal Podnikový výbor (PV) OSŽ SŽDC, (zatím nedošlo ke změně názvu PV) výše uvedené stanovisko a také úkol pro členy PV. Z jednání byli omluveni zástupci zaměstnavatele a tak zůstal větší prostor pro diskusi právě ke Katalogu zaměstnání, zásadám použití centralizovaných prostředků FKSP a jejich rozdělování. Na začátku jednání, které vedl předseda PV a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, dostal slovo po kontrole plnění úkolů z minulých jednání předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Na 33 zástupců ZV OSŽ z jižních Čech se ve středu 29. 1. 2020 sešlo v malé zasedací místnosti železniční stanice Č. Budějovice na v pořadí již šestém a posledním školení k Podnikové kolektivní smlouvě Českých drah na rok 2020.

AKTUALIZOVÁNO DNE 28. 1. 2020: Odborové organizace působící na české železnici vyzývají Vládu České republiky a Ministerstvo dopravy ČR, aby neprodleně začaly aktivněji plnit poslání ústředních orgánů státní správy ve věcech dopravy, garantujících zájmy České republiky a dodržování platných právních norem na železnici.

Právě přítomno: 320 hostů a žádný gestor