Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci ve smyslu zákona č. 191/2020 Sb. (Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2) rozhodlo Představenstvo OSŽ na svém jednání 3. 11. 2020 o zrušení zasedání Ústředí OSŽ ve středu 18. 11. 2020. Bohužel v současné době není ani možné odhadnout, kdy budou povolené akce (jednání, zasedání) ve vnitřních prostorách pro 30 až 50 osob, aby mohlo být svoláno klasické jednání Ústředí OSŽ.

Po vynucené přestávce, kdy se vedení ČD muselo věnovat řešení závažnějších problémů (závažné ekonomické a provozní dopady pandemie COVID 19, bezpečnostní opatření po sérii nehodových událostí, aktivity ve snaze o  udržení na linkách R14 a R27, kolektivní vyjednávání o PKS ČD 2021 apod.) se v posledních čtyřech týdnech znovu rozběhla intenzívní jednání mezi zástupci OSŽ x ČD, OSŽ x SŽ, ČD x SŽ a ČD x JMK ve věci jízdních výhod držitelů režijek ve vlacích ČD objednávaných JMK.

(DOPLNĚNO/AKTUALIZOVÁNO) Zahájení, kontrola plnění úkolů Představenstva OSŽ, schválení usnesení přijatých Poradou předsedy OSŽ, kontrola plnění úkolů z Porady předsedy OSŽ, těmto bodům patřil úvod jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 3. 11. 2020 a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Společné stanovisko odborových svazů. Odborové organizace upozorňují ministra dopravy na to, co představuje jeho záměr výběru dopravce Arriva vlaky, s. r. o., pro linku R14 (Pardubice – Liberec – Ústí n. Labem)

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace COVID-19, rozhodl ředitel personálního odboru o zastaveni KOP zaměstnanců ČD Cargo od 18. 10. 2020 do odvolání ve všech střediscích. Zaměstnanci, kteří měli nastoupit na KOP v termínu od 18. 10. 2020, na tuto KOP již nenastoupí, v současné době jsou o této skutečnosti informováni personalistkami O10 a musí se nahlásit na svém pracoviště a domluvit se zaměstnavatelem na dalším výkonu práce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové OSŽ,

ve smyslu vládou České republiky vyhlášeného nouzového stavu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů pro území České republiky (usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30.9.2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky) z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ rozhodl o zrušení školení OSŽ - seminářů ve II. pololetí 2020 (od 21.10.2020 do 13.11.2020) v hotelu Lesní chata v Kořenově a v RZ Prudká u Tišnova.

Pro většinu zaměstnanců je zajisté velkým překvapením včerejší informace o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2021 již v měsíci říjnu, tedy v době, kdy se obvykle každoroční maraton kolektivního vyjednávání teprve naplno rozjíždí. Ke změně strategie nás vedla současná složitá situace způsobená probíhající pandemií covid-19.

Tradiční body mělo v úterý 6. 10. 2020 na programu jednání Představenstva OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, včetně kontroly plnění úkolů: Regionální mistrovství USIC v golfu v Karlových Varech se sice 5. 10. až 7. 10. koná, ale bez zahraniční účasti; nová Výstava Galerie Bohemika již byla nainstalována v prostorech Domu Bohemika v pražských Vysočanech. Vokoun: „Vernisáž uděláme, až nám to poměry dovolí. Prohlédnout si lze i knihu fotografií z minulé výstavy, která je uložena u tajemnice ČZS Ing. Jarmily Šmerhové.“).

Poprvé po prázdninách, ve středu 16. 9. 2020, se ke svému pravidelnému zasedání sešlo Ústředí OSŽ. Jednání, které se tradičně konalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku).

V souvislosti se situací kolem výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem a R27 Olomouc – Krnov – Ostrava, která je díky posledním krokům Ministerstva dopravy předmětem znepokojení a kritiky odborovýchorganizací, jednaly dvakrát v průběhu minulého týdne v sídle OSŽ v Praze Vysočanech zástupci odborových centrál působících na ČD o společném postupu.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., zasedal za řízení tajemnice PV Věry Nečasové (na snímku) ve středu 9. 9. 2020 v sídle OSŽ v Praze ve Vysočanech. V úvodu předseda PV Vladislav Vokoun informoval o aktuálních událostech posledních týdnů na Českých drahách. „Všechny odborové centrály se přiklonily na naši stranu,“ řekl o stanovisku OSŽ k navrženým opatřením vedení Českých drah, které v souvislosti s koronavirem chtělo omezit některé nároky zaměstnanců.

Právě přítomno: 269 hostů a žádný gestor